Cùng học thành ngữ Việt - Anh theo chủ đề

TiengAnh.com.vn24/10/11

 1. TiengAnh.com.vn

  TiengAnh.com.vn Miss in action / Kill in action

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  53
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  14/5/11
  Đây là một số câu tục ngữ, thành ngữ tiếng Việt với các thành ngữ tiếng Anh tương ứng và được sắp xếp theo từng chủ đề.
  .
  1. Cội Nguồn
  - Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  - Gratitude is the sign of noble souls  .

  - Máu chảy, ruột mềm.

  When the blood sheds, the heart aches


  - Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

  Blood is much thicker than water.


  2. Bè Phái:

  - Chí lớn thường gặp nhau

  Great minds think alike

  - Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã

  Birds of the same feather stick together


  - Suy bụng ta ra bụng người.

  A thief knows a thief as a wolf knows a wolf  3. Nụ cười

  - Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

  Laugh and grow fat.

  Laughter is the best medicine.

  - Đừng chế nhạo người

  Laugh and the world will laugh with you


  - Cười người hôm trước, hôm sau người cười

  He who laughs last, last best


  4. Lời nói

  - Lời nói là bạc, im lặng là vàng

  Speech is silver, silence is golden


  - Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói

  Words must be weighed, not counted.


  5. Đoàn Kết

  - Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.

  United we stand, divided we fall


  6. Du Lịch

  - Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

  Travelling forms a young man

  Travelling widens one's horizon.


  - Tai nghe không bằng mắt thấy

  Trăm nghe không bằng một thấy

  A picture worths a thousand words

  An ounce of image is worth a pound of performance.


  7. Chí Khí

  - Vạn sự khởi đầu nan.

  It is the first step that counts


  - Có công mài sắt có ngày nên kim

  Practice makes perfect


  - Có chí, thì nên

  There's a will, there's a way


  - Việc hôm nay chớ để ngày mai

  Makes hay while sunshines.


  8. Tham Lam

  - Trèo cao ngã đau

  The greater you climb, the greater you fall.


  - Tham thì thâm

  Grasp all, lose all.


  - Tham thực, cực thân.

  Don 't bite off more than you can chew
  9. Cư Xử

  - Dĩ hoà vi quý.

  Judge not, that you be not judged


  - Ở hiền gặp lành.

  One good turn deserves another


  - Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy

  Pay a man back in the same coin


  10. Việc Làm

  - Tay làm hàm nhai

  No pains, no gains


  - Phi thương bất phú

  Nothing ventures, nothing gains


  11. Tiền

  - Mạnh vì gạo, bạo vì tiền

  The ends justify the means.

  Stronger by rice, daring by money.


  12. Bạn Bè

  - Trong khốn khó mới biết bạn hiền

  Hard times show whether a friend is a true friend

  A friend in need is a friend indeed


  13. Tình Đời  - Yêu nên tốt, ghét nên xấu.

  Beauty is in the eye of the beholder


  - Dục tốc bất đạt

  Haste makes waste.


  - Có mới, nới cũ

  New one in, old one out.


  - Cuả thiên, trả địa.

  Ill-gotten, ill-spent


  - Dễ được, dễ mất.

  Easy come, easy goes.


  - Nói dễ khó làm

  Easier said than done.


  - Còn nước, còn tát

  While there's life, there's hope.


  - Xa mặt, cách lòng

  Out of sight, out of mind

  Long absent, soon forgotten


  - Đừng xét đoán người qua bề ngoài

  Do not judge the book by its cover

  Do not judge people by/from their appearance


  - Thắng là vua, thua là giặc

  Losers are always in the wrong


  - Đen tình, đỏ bạc.

  Lucky at cards, unlucky in love