Đăng ký nhãn hiệu sẽ gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của mình

hoagyenn14/9/16

 1. hoagyenn

  hoagyenn Member

  Bài viết:
  169
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Tham gia ngày
  17/5/16
  Để giúp các khách hang tiến hành công ty đăng ký bản quyền nhãn hiệu uy tín nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại OHIM, IPIC sẽ tư vấn và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu nộp cho cơ quan có thẩm quyền.
  1. Tài liệu và thông tin cần cung cấp:
  - Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax (nếu có), và quốc tịch của Người nộp đơn;
  - Giấy uỷ quyền của Người nộp đơn (mẫu của IPIC);
  - 5 mẫu nhãn hiệu cần đăng ký;
  - Danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  2. Xét nghiệm đơn
  Đơn sau khi nộp tại OHIM sẽ được cơ quan này xét nghiệm về hình thức. Nếu đơn có đủ các thông tin và tài liệu nêu trên, công ty đăng ký sở hữu trí tuệ uy tín ngày nộp đơn được ghi nhận. Sau đó đơn được chuyển sang xét nghiệm nội dung.
  Trong giai đoạn xét nghiệm nội dung, nhãn hiệu trong đơn chỉ được xét nghiệm trên cơ sở tuyệt đối (absolute grounds) tức là đánh giá về khả năng phân biệt của nhãn hiệu, ví dụ nhãn hiệu có thuộc các dấu hiệu loại trừ theo quy định của pháp luật hay không; có trái với trật tự công cộng và đạo đức xã hội hay không; nhãn hiệu có phải là một thuật ngữ chung theo các ngôn ngữ của cộng đồng cho hàng hoá và dịch vụ hay không; nhãn hiệu có gây nhầm lẫn cho công chúng về bản chất, công ty đăng ký mã số mã vạch uy tín nguồn gốc đia lý của hàng hoá và dịch vụ mang nhãn hiệu hay không.
  [​IMG]
  Lưu ý: Trong giai đoạn xét nghiệm nội dung và trước khi công bố đơn trên công báo CTM của OHIM, OHIM không tự động xét nghiệm nhãn hiệu trên cơ sở tương đối (relative grounds), tức là không xem xét xem nhãn hiệu có trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được đăng ký trước hoặc đơn nộp trước hay không. Việc xét nghiệm này chỉ được thực hiện trên cơ sở yêu cầu của bên thứ ba khi thực hiện thủ tục phản đối đơn, hoặc thủ tục huỷ bỏ sau khi nhãn hiệu đã được đăng ký.
  Nếu nhãn hiệu hoàn toàn có khả năng chi phí đăng ký bản quyền phần mềm phân biệt và có thể được sử dụng như một nhãn hiệu hàng hoá, thì đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo CTM bằng các ngôn ngữ chính thức của Cộng đồng châu u để các bên thứ ba có quyền lợi và lợi ích liên quan có thể phản đối.
  3. Phản đối đơn
  Sau khi đơn được công bố trên công báo CTM, các bên thứ ba có quyền lợi và lợi ích liên quan nếu có căn cứ rằng việc đăng ký thương hiệu trong đơn sẽ gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của mình có thể tiến hành thủ tục phản đối đơn trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố đơn. Các lý do phản đối bao gồm, nhưng không giới hạn ở các lý do chính sau:
  - Nhãn hiệu trong đơn trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với CTM đã được đăng ký trước hoặc nộp trước;
  - Nhãn hiệu trong đơn trùng lặp hoặc tương tự với nhãn hiệu trong đơn quốc gia hoặc đã được đăng ký quốc gia hoặc nộp đơn quốc gia trước, hoặc nhãn hiệu đăng ký quốc tế đang có hiệu lực ở nước thành viên Cộng đồng châu u;
  - Nhãn hiệu trong đơn trùng lặp đăng ký bảo hộ logo hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định của Công ước Paris; Ghi nhận nhãn hiệu nổi tiếng theo luật Việt Nam
  Nếu không có bên thứ ba nào phản đối đơn trong thời hạn cho phép, OHIM sẽ đăng ký nhãn hiệu
  * Thời hạn bảo hộ và gia hạn hiệu lực
  Nhãn hiệu CTM sau khi được đăng ký sẽ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn, và có thể được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm, và chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn. Khi gia hạn, chủ sở hữu không phải nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu.
  * Chuyển nhượng và chuyển giao Li-xăng

  Việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng một CTM chỉ được cho phép khi việc chuyển nhượng hay chuyển giao đó là trong phạm vi cả cộng đồng, chứ không chỉ đơn lẻ trong một nước thành viên nào. Tuy nhiên, hợp đồng li-xăng được phép giới hạn một hay một số nước thành viên cụ thể
   

Chia sẻ trang này

Share