dap an thue 14/6/2011 ca 1

Thảo luận trong 'Thuế' bắt đầu bởi loanpham469, 11/6/12.

  1. loanpham469 New Member

    Dap an thue 14/6/2011 ca 1

    1. doi voi co quan hai quan
    thue nk:72000
    thue gtgt dau vao cua hang nhap khau: 31200
    dn ko phai nop thue ttdb cho thuoc la soi(nen se ko dc khau tru dau ra doi voi thuoc la sx tu thuoc la soi)
    2. doi voi co quan thue
    thue ttdb 1.040.000+260.000=1300.000
    thue gtgt
    vat dau vao: 52368
    vat dau ra :377500
    tong thue vat phai nop 352.132
    cau 4:
    -doanh thu 20.000
    -chi phi dc tru dn ke khai 16.000chi phi khong dc tru
    +khau hao oto 80
    + luong thuc te chua chi tra: 500
    + thue tscd phan ko dc tru 600
    +chi tra lai vay: 192

    +chi nop phat phap luat ve lao dong: 20(vi pham hanh chinh)

    chi phi ko dc tu 80+500+600+192= 1372
    chi phi dc tru =16.000-1372= 14682
    - thu nhap khac: 50
    -thu nhap chiu thue: 20.000-14628+50=5422.
    _thu nhap chiu thue+5422
    thue TNDN= 5422*25%= 1355.5
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
  2. cuoilennao58

    cuoilennao58 New Member

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Bài viết:
    108
    Phần cp đc trừ bạn cộng thiếu 20
    thu nhập khác còn có cả 2400 ở nc ngoài nữa chứ nhỉ
    432 thuế tndn ở nc ngoàj đc trừ nữa
  3. loanpham469

    loanpham469 New Member

    Tham gia ngày:
    16/3/11
    Bài viết:
    10
    dinh chinh lai

    cuoilennao58 noi dung do
    phan chi khi ko dc tru minh cong thieu 20.hi
    vay chi phi ko dc tru la 1392
    chi phi c tru = 14608
    thu nhap khac la.50 +1968/(1-18%)=2450
    thu nhap chiu thue= 20000-14608+2450=7842
    thue thu nhap dn phai nop theo luat thue vn la 7842*25% =1960,5
    do da nop 18 % doi voi phan ....nen so thue phai nop la: 1960,5- 2400*18%=1528,5
    Last edited by a moderator: 11/6/12
  4. hang_k12

    hang_k12 New Member

    Tham gia ngày:
    31/5/11
    Bài viết:
    9
    thu nhap khac tu nuoc ngoai co 2400 thooi ban ah
    tnct= 7842
    o day chua ky hiep dinh tranh danh thue 2 lan thi cai phan thue o nuoc ngoai ko duoc tru chu ca. Neu ky roi moi duoc tru ma

  5. phantomcp

    phantomcp New Member

    Tham gia ngày:
    1/6/11
    Bài viết:
    1
    Theo mình thì phần chi phí lãi vay là vay của tổ chức tín dụng nên được toàn bộ là chi phí đc trừ.
  6. sunflowerk12

    sunflowerk12 New Member

    Tham gia ngày:
    16/3/11
    Bài viết:
    20
    t cũng ra kết quả giống bạn này\
  7. Nguyentrung

    Nguyentrung Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    9/3/11
    Bài viết:
    112
    mình thắc mắc cái xe 5 chỗ ngồi nhưng phục vụ cho BGĐ DN thì nó mang tính vốn nhiều hơn thì ko được trừ chứ nhỉ?
  8. haibara ai

    haibara ai Active Member

    Tham gia ngày:
    16/3/11
    Bài viết:
    584
    thì khấu hao tscđ phục vụ đưa đón ban giám đốc dn tính vào không được trừ mà bạn
    phần (2400-1600)/10=80 đó :soquaco:

Chia sẻ trang này