dap an thue 14/6/2011 ca 1

loanpham46911/6/12

 1. loanpham469

  loanpham469 New Member

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  16/3/11
  Dap an thue 14/6/2011 ca 1

  1. doi voi co quan hai quan
  thue nk:72000
  thue gtgt dau vao cua hang nhap khau: 31200
  dn ko phai nop thue ttdb cho thuoc la soi(nen se ko dc khau tru dau ra doi voi thuoc la sx tu thuoc la soi)
  2. doi voi co quan thue
  thue ttdb 1.040.000+260.000=1300.000
  thue gtgt
  vat dau vao: 52368
  vat dau ra :377500
  tong thue vat phai nop 352.132
  cau 4:
  -doanh thu 20.000
  -chi phi dc tru dn ke khai 16.000chi phi khong dc tru
  +khau hao oto 80
  + luong thuc te chua chi tra: 500
  + thue tscd phan ko dc tru 600
  +chi tra lai vay: 192

  +chi nop phat phap luat ve lao dong: 20(vi pham hanh chinh)

  chi phi ko dc tu 80+500+600+192= 1372
  chi phi dc tru =16.000-1372= 14682
  - thu nhap khac: 50
  -thu nhap chiu thue: 20.000-14628+50=5422.
  _thu nhap chiu thue+5422
  thue TNDN= 5422*25%= 1355.5
   
 2. cuoilennao58

  cuoilennao58 New Member

  Bài viết:
  108
  Đã được thích:
  22
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  14/3/11
  Phần cp đc trừ bạn cộng thiếu 20
  thu nhập khác còn có cả 2400 ở nc ngoài nữa chứ nhỉ
  432 thuế tndn ở nc ngoàj đc trừ nữa
   
 3. loanpham469

  loanpham469 New Member

  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  16/3/11
  dinh chinh lai

  cuoilennao58 noi dung do
  phan chi khi ko dc tru minh cong thieu 20.hi
  vay chi phi ko dc tru la 1392
  chi phi c tru = 14608
  thu nhap khac la.50 +1968/(1-18%)=2450
  thu nhap chiu thue= 20000-14608+2450=7842
  thue thu nhap dn phai nop theo luat thue vn la 7842*25% =1960,5
  do da nop 18 % doi voi phan ....nen so thue phai nop la: 1960,5- 2400*18%=1528,5
   
  Last edited by a moderator: 11/6/12
 4. hang_k12

  hang_k12 New Member

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  31/5/11
  thu nhap khac tu nuoc ngoai co 2400 thooi ban ah
  tnct= 7842
  o day chua ky hiep dinh tranh danh thue 2 lan thi cai phan thue o nuoc ngoai ko duoc tru chu ca. Neu ky roi moi duoc tru ma

   
 5. phantomcp

  phantomcp New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  1/6/11
  Theo mình thì phần chi phí lãi vay là vay của tổ chức tín dụng nên được toàn bộ là chi phí đc trừ.
   
 6. sunflowerk12

  sunflowerk12 New Member

  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  16/3/11
  t cũng ra kết quả giống bạn này\
   
 7. Nguyentrung

  Nguyentrung Well-Known Member

  Bài viết:
  112
  Đã được thích:
  319
  Điểm thành tích:
  63
  Tham gia ngày
  9/3/11
  mình thắc mắc cái xe 5 chỗ ngồi nhưng phục vụ cho BGĐ DN thì nó mang tính vốn nhiều hơn thì ko được trừ chứ nhỉ?
   
 8. haibara ai

  haibara ai Active Member

  Bài viết:
  579
  Đã được thích:
  74
  Điểm thành tích:
  28
  Tham gia ngày
  16/3/11
  thì khấu hao tscđ phục vụ đưa đón ban giám đốc dn tính vào không được trừ mà bạn
  phần (2400-1600)/10=80 đó :soquaco: