Đề cương lý thuyết ngân hàng trung ương (câu hỏi có lời giải)

bonbon_yb14/2/14

 1. bonbon_yb

  bonbon_yb Member

  Bài viết:
  32
  Đã được thích:
  19
  Điểm thành tích:
  8
  Tham gia ngày
  4/9/11
  Cấu trúc đề:
  Câu 1: Lý thuyết (1 điểm)
  Câu 2: 5 câu đúng sai giải thích (5 điểm)
  Câu 3: Câu hỏi thực tế (2 điểm)
  Câu 4: Bài tập (2 điểm)
  Chương I: Tổng quan về NHTW
  1. Vai trò, chức năng của NHTW.
  2. Đặc điểm hệ thống NH một cấp và 2 cấp.
  3. Thế nào là ngân hàng của chính phủ?
  4. Trình bày những khác biệt nổi bật giữa NHTW và Tổ chức tín dụng (chú ý phần về 3 nghiệp vụ cơ bản)

  Chương II: Nghiệp vụ phát hành tiền
  1. Có những phương pháp phát hành tiền nào? So sánh?
  2. Trình bày các kênh phát hành tiền? Kênh nào là linh hoạt nhất và chứng minh.
  3. Khi NHTW phát hành tiền làm tăng MB hay không? Việc phát hành tiền làm tăng yếu tố nào của MB? Tiền mặt các bạn đang nắm giữ có phải tiền cơ sở/TW hay không?
  4. Thực tế: Nghiệp vụ phát hành tiền diễn ra như thế nào?
  5. Việc điều hòa tiền mặt trong nền kinh tế được thực hiện thông qua…..? Trình bày xuất nhập tiền của các…..được đặt tại đâu…….. được định mức? Tại sao. (Câu này phải tự điền vào các chỗ …… )
  6. Tại sao NHTW độc quyền phát hành tiền?

  Chương 3: Nghiệp vụ cấp tín dụng
  1. Vai trò
  2. NH có bao giờ cho TCTD vay một số tiền vô hạn hay không? Tại sao? Vậy khi NHTW cấp tín dụng cho TCTD phải tuân theo những nguyên tắc nào?
  3. NHTW cho TCTD vay theo những cách nào??? (Chú ý: chiết khấu, cho vay cầm cố, cho vay đặc biệt. Trong đó chú ý đến điều kiện của TCTD, Điều kiện về GTCG như thế nào?)
  4. Cho vay NSNN theo những hình thức nào?
  5. Đọc về bảo lãnh của NHNN.
  6. Trình tự cho vay chiết khấu như thế nào?

  Chương 4: Nghiệp vụ thanh toán
  1. Vai trò? Tại sao NHTW tổ chức thực hiện thanh toán cho các tổ chức tín dụng?
  2. Chú ý: Thanh toán bù trừ.
  3. Mọi TCTD đều là thành viên thanh toán bù trừ? Đúng Sai? Giải thích?
  4. Hiện nay, tại Việt Nam việc TTBT được diễn ra như thế nào? Đặc điểm của TTBT (Gạch dưới chữ chênh lệch và cuối ngày)

  1. Chương 5: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối.
  2. Ngoại hối là gì? Tại sao lại phải quản lý ngoại hối.
  3. NHTW thục hiện mua bán nội tệ trên thị trường ngoại hối trong nước/ Nước ngoài nhằm mục đích gì?
  4. Khi NHTW can thiệp trên TT ngoại hối sẽ làm thay đổi như thế nào đối với MB và DTNH?
  5. Thế nào gọi là can thiệp trung hòa? Không trung hòa? Cho ví dụ.
  6. Thế nào là chính sách quản lý ngoại hối. Trong quản lý ngoại hối NHTW chỉ quản lý thông qua văn bản pháp quy, đúng hay sai? Giải thích?

  CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
  Chương 6: DTBB
  1. DTBB là gì? Ai quy định mức DTBB của từng ngân hàng??
  2. Cơ chế tác động? Vai trò của DTBB?
  3. Thực tế: Hiện nay VN quản lý DTBB theo phương pháo nào? Trong 3 phương pháp thì ưu nhược điểm của từng phương pháp với TCTD/NHTW là gì?
  4. Yếu tố nào quan trọng nhất trong việc quy định tỷ lệ DTBB? Các căn cứ nào để quy định tỷ lệ DTBB?
  5. Phương pháp tính DTBB hiện nay là??? Số dư tiền gửi bình quân theo kỳ?
  6. Tại sao từ cuối 2009 đến nay NHTW không thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc với VNĐ?

  Chương 7: OMO
  1. Mục đích tham gia của các thành viên OMO?
  2. “NHTW tổ chức OMO nhằm tìm kiếm lợi nhuận” Đúng hay sai? Giải thích?
  3. Cơ chế tác động??
  4. Hãy chứng minh đây là công cụ linh hoạt nhất trong điều hành CSTT? Chỉ rõ những điểm linh hoạt?
  5. Thế nào là đấu thầu KL/LS???
  6. Thế nào là mua bán hẳn/ Mua bán kỳ hạn?So sánh?
  7. Điều kiện TCTD/GTCG để tham gia mua bán OMO?

  Chương 8: Tái cấp vốn. (Dương)
  1. Thế nào là hạn mức tín dụng/HMCK?
  2. Ai quy định HMCK toàn hệ thống? Ai quy định HMCK từng TCTD?
  3. Tại Việt Nam, 5 ngày đầu mỗi tháng TCTD tự tính HMCK cho riêng mình? Đúng hay sai? Giải thích? -> Đọc quy định về TCK hiện nay.
  4. Cơ chế tác động?
  5. Điều hành về chính sách TCV của VN 2012, trong đó chú ý về điều hành lãi suất chiết khấu/ tái cấp vốn.

  Chương 9: Thanh tra giám sát kiểm soát nội bộ
  1. Vai trò?
  2. Trình tự?
  3. Thế nào là thanh tra tại chỗ? Giám sát từ xa?
  4. Hai phương pháp này thay thế nhau hay bổ sung cho nhau? So sánh?
  5. Đặc điểm của kiểm soát nội bộ?

  Chương 10: Chú ý làm Bài tập
  Chú ý: Bài tập về mua bán/Chiết khấu có kỳ hạn.
  Tỷ lệ swap là 0% ( Không có bài tập phần này. :v)
  Trong 4 loại bài tập đều phải có kết luận sau mỗi bài.

  Tải bài viết đầy đủ tại đây
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. trắc nghiệm ngân hàng trung uong

  ,
 2. bài tập ngân hàng trung ương có lời giải

  ,
 3. câu hỏi đúng sai môn nghiệp vụ ngân hàng

  ,
 4. đề tji ngân hàng trung ương học viện ,
 5. đúng hay sai ngân hàng trung ương,
 6. đề cương tự luận ngân hàng trung ương,
 7. cau hoi tu luan mon ngan hang trung uong,
 8. bài tập ngân hàng trung ương,
 9. cau hoi trac nghiem tong quan ngan hang trung uong,
 10. cau hoi trac nhiem phan chuc nang nhiem vu cua ngan hang trung uong,
 11. câu hỏi trắc nghiệm chương ngân hàng trung ương,
 12. câu hỏi lý thuyết nghiệp vụ ngân hàng trung ương,
 13. ngân hàng câu hỏi môn ngân hàng trung ương và lời giải,
 14. đề thi ngân hàng trung ương học viện ngân hàng,
 15. đề thi NHTW học viện ngân hàng,
 16. de tu luan mon ngan hang trung uonh,
 17. câu hỏi trắc nghiệm đến chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương,
 18. ly thuyet dung sai mon nghiep vu ngan hang,
 19. đề thi môn ngân hàng trung ương hvnh,
 20. câu trắc nghiệm ngân hàng trung ương