đề thi ktpt ca2 ngày 28/12/2012

poohxinh28/12/12

 1. poohxinh

  poohxinh Member

  Bài viết:
  408
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  18
  Tham gia ngày
  8/11/12
  ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
  KINH TẾ PHÁT TRIỂN
  Ca 2, ngày 28/12/2012


  I. LÝ THUYẾT: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao?
  Câu 1: nước phát triển là nước có thu nhập quốc dân bình quân đầu người cao.
  Câu 2: HDI là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh và kết hợp các mặt thu nhập bình quân đầu người, tình trạng sức khỏe dân cư và trình độ văn minh của xã hội.
  Câu 3: mức tiền lương ở thị trường lao động thành thị chính thức phản ánh mức giá cả chung của thị trường lao động xã hội.
  Câu 4: ODA có sứ mệnh xóa dần khoảng cách giàu nghèo ở các nước đang phát triển và giữa các nước giàu và các nước nghèo.
  Câu 5: sự gia tăng về sản lượng của nền kinh tế do khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tạo nên không được coi là sự tăng trưởng.
  Câu 6: phân phối thu nhập theo chức năng luôn bị ảnh hưởng bởi giá cả yếu tố sản xuất.
  Câu 7: tỉ lệ lao động nông nghiệp cao ở các nước đang phát triển là do nhu cầu tiêu dung các sản phẩm thiết yếu cao.
  Câu 8: tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng GNP/người danh nghĩa của nền kinh tế trong một thời kì nhất định.
  Câu 9: một quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các nhóm người nghèo.
  Câu 10: tiết kiệm của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập quốc tế bao gồm tiết kiệm của chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình.
  II. BÀI TẬP: một quốc gia có các dữ liệu sau:
  Năm 2009:
  GDP bq: 812 USD/người

  Dân số: 10 triệu người.

  Năm 2020:
  GDP bq từ 1.500USD/người đến 2.000USD/người

  Dân số: 11 triệu dân.

  1COR – 3
  Yêu cầu tính:
  1: vốn đầu tư cần bổ sung trong kì để đạt mức GDPbq năm 2020 dự kiến.
  2: tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm thời kì 2009-2020.
  3: tỷ lệ đầu tư cần có trong thời kì 2009-2010.