Đề thi KTPT khoa ngân hàng k10

Nhóc con18/9/11

 1. Nhóc con

  Nhóc con Peter Pan

  Bài viết:
  822
  Đã được thích:
  287
  Điểm thành tích:
  63
  Tham gia ngày
  15/5/11
  Câu 1:Các câu sau đúng hay sai?tại sao?(7 điểm)
  1.Mức tài sản quốc gia bình quân đầu người được xác định trên cơ sở giá trị tài sản được tạo ra và tích lũy theo thời gian của moptj quốc gia.
  2.Trong mô hình 2 khu vực thuộc trường phái tân cổ điển ,cung lao động nông nghiệp thay đổi thuận chiều với mức tiền công(Minh họa trên đồ thị)
  3.Tình trạng thâm hụt cán cân thương mại làm cho GNP của các nước đang phát triển thấp hơn GDP.
  4.Hệ số gia tăng vốn tư bản-đầu ra cho biết hiệu suất của vốn đầu tư.Hệ số này càng cao thì năng xuất biên của vốn đầu tư càng cao.
  5.Các nhà kinh tế thuộc trường phái cổ điển cho rằng đất dai là yếu tố qui định điểm dừng trong sản xuất nông nghiệp.
  6.Các quốc gia co hệ số Gini thấp hơn 0,2 thuộc nhóm nước có mức độ công bằng trong phân phối thu nhập cao nhất.
  7.A.Lews cho rằng tăng tỷ trọng thu nhập cho người lao động sẽ dẫn tới xu hướng tiết kiệm cận biên và đầu tư , từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tê.
  8.Chính sách đầu tư trong mô hình của H.Oshima là cơ sở để giải quyết vấn đề công bằng xã hội "Sau khi có việc làm đầy đủ".
  9.Hiệu quả bảo hộ thuế quan thực tế được đo bằng khoản chênh lệch giữa giá trong nước và giá thế giới.
  10.Chỉ đầu tư chiều sâu cho nông nghiệp để năng suất lao động ở khu nông nghiệp tăng lên là quan điểm của trường phái Tân cổ điển.

  Câu 2:Bài tập(3 điểm):

  Tiền công , tiền lương(w) 288
  lợi nhuận sau thuế(Prst) 21
  tổng thuế(T) 81
  Tiền thuê đất(R) 27
  lãi cổ phần(Prcp) 12
  Thuế thu nhập của dân cư(Tdh) 30
  Trợ cấp của chính phủ(Sn) 15
  giá trị thiết bị ,máy móc lắp đặt trong năm(TB) 44,4
  lãi suất do chính phủ trả(Ing) 9
  tiết kiệm của dân cư(Sh) 24
  chênh lệch giá trị hàng dự trữ lưu kho(TK) 9
  lãi suất do công ty trả(In) 18
  tiết kiệm của chính phủ(Sg) 12
  ICOR 2
  -Tỷ lệ đầu tư của nền kinh tế năm 2007 tăng:20%
  -Tỷ lệ huy động vốn đầu tư trong nước năm 2007 dự kiến 65%
  Yêu cầu xác định:
  1.Tốc độ tăng GNP năm 2007.
  2.Nhu cầu vốn đầu tư nước ngoài cần huy động năm 2007.
  3.Tốc độ tăng trưởng năm 2007 do vốn đầu tư trong nước đóng ghóp.
   
  1 People like this