Đề thi lịch sử các học thuyết kinh tế K11 đợt 1

Thảo luận trong 'Đề thi lịch sử học thuyết kinh tế' bắt đầu bởi Nhóc con, 18/9/11.

 1. Nhóc con Peter Pan

  Phần 1: Lý thuyết​

  Câu 1: (2 điểm)

  Nguyên lý giá trị lao động là gì? Nội dung nguyên lý giá trị lao động?
  Câu 2: (3 điểm)
  Hãy trình bày những đặc điểm và những quan điểm kinh tế chủ yếu của học thuyết trọng thương?

  [CENTER]Phần 2: Bài tập[/CENTER]
  Câu 1: (2 điểm)
  Giả sử ta có sơ đồ phản ánh giá trị của một hàng hóa
  [AB]=c, [BC]=v, [CD]=m
  AD=c+v+m
  Với: c là giá trị của lao động quá khứ
  v là giá trị trả công lao động
  m là giá trị thặng dư
  Yêu cầu: Hãy xác định các phương pháp làm tăng giá trị thăng dư theo sơ đồ trên? Các phương pháp đó có mâu thuân với nguyên lý giá trị lao động không?

  Câu 2: (3 điểm)
  Vận dụng nguyên lý lợi thế so sánh tương đối của David Ricardo để giải quyết bài toán kinh tế sau: giả sử hai quốc gia A và B sản xuất hai mặt hàng X và Y được phản ánh trong biểu sau:
  Mặt hàng\quốc gia A B
  X-sản phẩm/giờ-lao động 1 6
  Y-sản phẩm/giờ-lao động 3 5

  -Hãy xác định mặt hàng có lợi thế so sánh tương đối trong chuyên môn hóa sản xuất
  -Hãy xác định miền dao động của tỷ giá trao đổi trong thương mại giữa hai quốc gia
  -Hãy cho một tỷ giá và xác định lợi ích mà mỗi quốc gia thu được trong trao đổi quốc tế.
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
  1 person likes this.

Chia sẻ trang này

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. miền dao động tỷ giá trao đổi - ricardo