đề thi tuyển ngân hàng vào vị trí thanh toán quốc tế, quản lý ngoại hối.

linkmiu19/3/11

 1. linkmiu

  linkmiu Già vì học

  Bài viết:
  740
  Đã được thích:
  2,064
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  4/3/11
  Đề thi nghiệp vụ thanh toán quốc tế EXIMBANK
  Thi ngày 25/4/2010

  Câu 1: Điều kiện thương mại theo INCOTERMS 2000 thể hiện trong chứng từ nào?
  Sự khác nhau giữa giá FOB và giá CIF trong Incoterms 2000? Theo bạn, điều kiện nào là an toàn hơn đối với nhà nhập khẩu VNam?

  Câu 2: Cho 1 hợp đồng xuất khẩu áo sơmi của cty X (Việt Nam) cho công ty Y (Nhâtj Bản), trong đó có các điều khoản:

  * Hàng hóa: áo sơmi
  * Giá hàng: - Size S: giá 14000JPY/chiếc
  - Size M: giá 16000JPY/chiếc
  - Size L: giá 18000JPY/chiếc

  *Phương thức thanh toán: L/C không hủy ngang
  - Bên bán thuê tàu và mua bảo hiểm
  - Nước người XK: VN; Nước người NK: Nhật Bản
  Hỏi: Giá trong hợp đồng trên thuộc điều kiện nào theo Incoterms 2000?

  Câu 3: Các Phương thức thanh toán phổ biến trong mua bán QTe?
  Vẽ sơ đồ và trình bày phương thúc thanh toán bằng L/C trả chậm?

  Đề nghiệp vụ thanh toán quốc tế

  Ngày 2/10/2010
  BIDV TP. Hồ Chí Minh

  PHẦN I
  1/ Nghĩa của các từ UCP, ISBP, URR,URC, URD, ASEM, OFAC, ODA, LIBOR (trả lời tiếng Anh)
  2/ Chọn 1 trong các từ sau và nêu những hiểu biết về nó: UCP,ISBP, URC…( trả lời tiếng Việt)

  PHẦN II
  Trắc nghiệm (tiếng Anh) (20 câu), theo ý kiến của mình thì có khoảng trên dưới 5 câu phải có kinh nghiệm thực tế mới biết được.

  PHẦN III
  Tìm lỗi sai trong 1 tình huống L/C (Lưu ý câu này là tiếng Anh nhé)

  Đại khái là như thế này, giả định là
  Hôm nay là ngày 9/6/2010, chứng từ được xuất trình hôm nay, chứng từ được xuất trình đủ số bộ và số bản, đã xác định được tính chân thật của chứng từ

  Các qui định trong L/C như sau:
  Ngày hết hạn hiệu lực là 31/5
  Không cho phép chuyển tải
  Đơn bảo hiểm xuất trình (Certificate policy) bảo hiểm tất cả rủi ro (all risks)

  Thực tế các chứng từ xuất trình như sau:
  Pro-foma invoice
  Vận tải đơn theo số L/C trên, phát hành ngày 14/5, nhưng lại có thêm ghi chú là “clean onboard date 16/5”, thời hạn xuất trình là 14 ngày sau ngày giao hàng. Vận đơn thể hiện có chuyển tải qua 1 cảng khác.
  Certificate of Insurance phát hành ngày 15/5 bảo hiểm mọi rủi ro ngoại trừ rủi ro về bao bì và đóng gói.
  Rùi kiu tìm Discrepancies. (Mình không nhớ chính xác như căn bản là như vậy đó ^^)

  Phần IV/ (câu này tiếng Việt trừ cái hối phiếu)

  1/ Vận đơn đường biển là gì? Những đặc điểm của vận đơn đường biển? Nêu những khác biệt giữa vận đơn đường biển và vận đơn hàng không?

  Công ty nhập khẩu yêu cầu ngân hàng bạn mở L/C trong đó qui định chứng từ xuất trình là 2/3 bộ vận đơn cho Ngân hàng bạn, 1/3 bộ vận đơn còn lại là gửi qua bưu điện cho cty nhập khẩu. Để đảm bảo lợi ích của Ngân hàng và người nhập khẩu, bạn phải tư vấn cho người nhập khẩu nên điền thông tin gì vào mục consignee của vận đơn?

  2/
  a/ Một công ty xuất khẩu thủy sản của VN mới tìm được đối tác làm ăn bên Hongkong và dự tính sẽ ký 1 hợp đồng ngoại thương trị giá 500.000USD. Trong vai trò ngân hàng phục vụ người xuất khẩu, bạn sẽ tư vấn cho khách hàng chọn phương thức thanh toán nào có lợi nhất cho họ, lưu ý là bên nhập khẩu không đồng ý điều kiện trả tiền ngay.

  b/ Trên cơ sở đó, bạn sẽ hướng dẫn người nhập khẩu điền thông tin gì vào mẫu hối phiếu sau, biết rằng ngân hàng phục vụ người NK là HSBC HongKong, ngân hàng bên người XK là BIDV chi nhánh HCM, và người XK đồng ý phương thức trả ngay.
  At…(1)….of the first B/E (the second…..) to order of……(2)….. the sum of….(3)…….
  Drawn under ….(4)………
  To……(5)……
  On behalf of…..(6)…….


  Đề thi CV Thanh toán quốc tế
  SHB Đà Nẵng
  Thời gian thi: Tháng 07/2010

  1. URC 522, 1995 ICC quy định những chứng từ nào là chứng từ thương mại:
  a. Invoice
  b. Certificate of origin
  c. Bill of exchange
  d. Bill of lading
  e. Contact

  2. Theo URC 522 ICC, khi chứng từ bị từ chối thanh toán, NH phải có trách nhiệm:
  a. Trả ngay các chứng từ bị từ chối thanh toán cho NH chuyển
  b. Thông báo ngay những lý do từ chối thanh toán cho NH chuyển
  c. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến của NH chuyển giải quyết tình trạng bộ chứng từ, thì NH thu sẽ trả lại chứng từ cho NH chuyển mà không chịu trách nhiệm gì thêm.

  3. Khi nào thì việc đề nghị sửa đổi LC của NH phát hành có hiệu lực?
  a. Nếu người hưởng lợi không thông báo từ chối chứng từ
  b. NH phát hành có bằng chứng là người hưởng lợi LC đã nhận được đề nghị sửa đổi
  c. Khi NH phát hành nhận được các chứng từ xuất trình phù hợp với LC sửa đổi.

  4. Các NH chấp nhận các chứng từ nhiều trang nếu như:
  a. Các trang được gắn kết tự nhiên với nhau
  b. Các trang được gắn kết tự nhiên với nhau và được đánh số liên tiếp hoặc có chỉ dẫn tham khảo bên trong trang
  c. Các trang rời nhau và đánh số liên tiếp nhau

  5. NH phát hành và NH xác nhận có một khoảng thời gian hợp lý để kiểm tra chứng từ nhiều nhất không quá:
  a. 5 ngày làm việc cho mỗi NH
  b. 5 ngày theo lịch cho mỗi NH
  c. 5 ngày NH

  6. Vận đơn hoàn hảo là gì?
  a. Là vận đơn không có bất kỳ sự sửa lỗi (correction) nào
  b. Là vận đơn phát hành với các điều kiện của LC về mọi phương diện
  c. Là vận đơn không có bất cứ sự ghi chú nào về khuyết tật của bao bì hoặc/ và hàng hóa

  7. Tên người hưởng lợi trên LC là “Barotex International Company, Ltd”. Tên của người hưởng lợi trên chứng từ nào dưới đây không khác biệt với LC
  a. Invoice: Barotex Company
  b. Bill of lading: Barotex Inter’l Company, Ltd
  c. C/O: Barotex Inter’l Company, Ltd

  8. Theo UCP 600, thư tín dụng yêu cầu: “Invoice in 4 copies” khi xuất trình thì phải xuất trình:
  a. 4 bản sao của hóa đơn
  b. 3 bản sao của hóa đơn và 1 bản gốc của hóa đơn
  c. 2 bản sao của hóa đơn và 2 bản gốc của hóa đơn
  d. Cả b và c đều đúng

  9. “From” và “After”:
  a. “From” bao gồm ngày đề cập và “after” không bao gồm ngày đề cập
  b. “From” không bao gồm ngày đề cập và “after” bao gồm ngày đề cập
  c. “from” và “after” đều bao gồm ngày đề cập

  10. Có nhiều bộ B/L xuất trình theo 1 hối phiếu kỳ hạn: “180 days from B/L”, hỏi ngày nào được dùng để tính ngày đáo hạn
  a. Ngày B/L đầu tiên
  b. Ngày ghi chú “on board” của B/L đầu tiên
  c. Ngày ghi chú “on board” của B/L cuối cùng
  d. Cả a & b đều đúng

  11. The Reimbursing bank shall have…………..following the day of receipt of the Reimbursement claim, to process Claim
  a. A reasonable time, not to exceed 5 banking days
  b. A reasonable time, not to exceed 3 banking days
  c. 5 banking days
  d. 3 banking days

  12. Unless a document indicates otherwise, a bank will also accept a document as original if it:
  a. Appears to be written, typed, perforated or stamped by the document issuer’s hand
  b. Appears to be on the document issuer’s original stationery
  c. States that it is original, unless the statement appears not to apply to the documentary presented
  d. Both a, b, c are correct

  13. “Within 2 days after” indicates:
  a. A period from the date of the event until 2 days after the event
  b. A period from the date of the event til the end of the next day

  14. Under Internation Standard banking practice, “shipping documents” means:
  a. Transport documents
  b. All documents required by the credit
  c. All documents required by the credit, except draft

  15. How the draft is drawn?
  a. The draft must be drawn on the party stated in the credit
  b. The draft must be drawn by the beneficiary
  c. Both are correct

  16. A credit has a requirement for transport documents to be “clean on board”, but the issuing bank receive transport documents without the word “clean”, then:
  a. This transport documents will be treated as discrepantcy
  b. This transport documents is still considered as “clean transport document” if it bears no clause or notation expressly declaring a deffective conditon of goods or their packaging

  17. According to UCP 600, is it possible if the date of insurance document is later than the date of shipment?
  a. The date of insurance can be later than the date of shipment
  b. The date of insurance can be later than the date of shipment if it appears from the insurance document that the cover is effective from a date not later than the date of shipment

  18. When the partial shipments are prohibited then:
  a. Tolerance in the credit amount is not allowed
  b. A tolerance of 5% less in the credit amout is acceptable, provided that the shipped quantity is full and the unit price state in the credit has not been reduced
  c. A tolerance of 5% more or less in the credit amout is acceptable, provided that the shipped quantity is full and the unit price state in the credit has not been reduced

  Tình hình là bạn nào mún làm bên thanh toán quốc tế thì mau mau học tiếng anh đi:cuoideu:
   

  Các file đính kèm:

  4 Peoples like this
 2. vtthuyen

  vtthuyen New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  10/9/11
  Thanks bạn nhìu nhoa ^^
   
 3. nguyenthuhoai

  nguyenthuhoai New Member

  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  7/10/11
  Thansks nhiều nhiều
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. de thi tuyen ttqt

  ,
 2. thi tuyển thanh toán quốc tế exim

  ,
 3. đề thi thanh toán quốc tế eximbank