đề thi xstk ngày 9/3/2012

poohxinh19/12/12

 1. poohxinh

  poohxinh Member

  Bài viết:
  408
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  18
  Tham gia ngày
  8/11/12
  câu 1: (2 điểm)
  theo dự báo, tháng 7-2011 giá dầu thô trên thế giới sẽ tăng với khả năng là 0,4. kinh nghiệm cho biết: khi giá dầu thô trên thế giới tăng thì 80% giá xăng dầu trong nước tăng, còn khi giá dầu thô trên thế giới không tăng thì 5% giá xăng dầu trong nước tăng. tính xác xuất trong tháng 7-2011:
  a) giá dầu thô trên thế giới và giá xăng dầu trong nước đều không tăng; (0,57)
  b) giá dầu thô trên thế giới tăng, nếu giá xăng dầu trong nước tăng. (32/35)
  câu 2: (2 điểm)
  thời gian hoạt động tốt (không phải sửa chữa) của một loại máy tính là biến ngẫu nhiên có phân phối (xấp xỉ) chuẩn với (muy)=4300 giờ và (xích ma)=250 giờ. giả thiết mỗi ngày một chiếc máy được dùng trong 10 giờ.
  a) tìm tỉ lệ máy tính loại này phải bảo hành, nếu thời hạn bảo hành là 360 ngày;
  b) phải nâng chất lượng máy tính loại này bằng cách làm cho thời gian hoạt động tốt trung bình của sản phẩmlà bao nhiêu để tỉ lệ sản phẩm bảo hành và (xích ma) vẫn như cũ song có thể nâng thời gian bảo hành lên thành 720 ngày (7900)
  câu 3: (1 điểm)
  gọi X là lượng nước tiêu thụ (tính bằng m[SUP]3[/SUP]) một tháng của một hộ gia đình. giả sử X là biến ngẫu nhiên có phân phối (xấp xỉ) chuẩn với tham số (muy)=30 và (xích ma)=10. hàng tháng, mỗi m3 trong 16m3 đầu tiên có giá 4000 đồng. tháng nào dùng quá mức này sữ phải trả 4700 đồng cho 1m3 dôi ra. gọi Y là tiền nước (đơn vị:đồng) phải trả cho một tháng của một hộ gia đình. tính xác suất P{60000<Y<200300} (0,866)
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. gọi X là lượng nước tiêu thụ một tháng

  ,
 2. hàng tháng mỗi m3 trong 16m3 đầu có giá 4000 đồng quá phải trả 4700 cho 1 m3

  ,
 3. thời gian hoạt động tốt (không phải sửa chữa) cuat 1 loại tv là 4300 giờ

  ,
 4. phải nâng chất lượng sản phẩm bằng cách tăng thời gian hoạt động tốt trung bình của sản phẩm lên bao nhiêu để tỷ lệ bảo hành vẫn như trên song có thể nâng thời gian bảo hành lên thành 2 năm,
 5. lời giải xac suất thống kê ngày 9.3.2012,
 6. đề thi và lời giải xac suất thống kê 9.3.2012,
 7. phải nâng thời gian hoạt động tôt lên bao nhiu để tỉ lệ bảo hành vẫn như cũ,
 8. thời gian hoạt động tốt của một ti vi là biênz ngẫu nhiên phân phối chuẩn bằng 4300,
 9. thời gian hoạt động tốt của một ti vi là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn bằng 4300 giờ,
 10. gọi X là lượng nước tiêu thụ trong một tháng của một hộ gia đình tại hà nội,
 11. gọi x là lượng nươca tiêu thụ ,
 12. hang thang moi m3 trong 16m3,
 13. thời gian hoạt động tốt( không phải sửa chữa) của 1 loại ti là biến ngẫu nhiên