[Deloitte Vietnam] Internship Program 2013

Thảo luận trong 'Events ngoài trường' bắt đầu bởi manhtuan201992, 27/9/12.

  1. manhtuan201992 [Trưởng ban FM & Tổ chức]

    Ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trình Internship 2013 c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Deloitte Vietnam đã chính th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u. Các [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng viên quan tâm t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trình có th[FONT=&quot]ể[/FONT] vào Deloitte Vietnam Career Site [FONT=&quot]ở[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] http://mycareer.deloitte.com/vn/en ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c facebook “Deloitte Vietnam Careers” đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có thêm thông tin.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này