[Deloitte Vietnam] Internship Program 2013

manhtuan20199227/9/12

 1. manhtuan201992

  manhtuan201992 [Trưởng ban FM & Tổ chức]

  Bài viết:
  940
  Đã được thích:
  313
  Điểm thành tích:
  63
  Tham gia ngày
  4/3/11
  Ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trình Internship 2013 c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a Deloitte Vietnam đã chính th[FONT=&quot]ứ[/FONT]c b[FONT=&quot]ắ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ầ[/FONT]u. Các [FONT=&quot]ứ[/FONT]ng viên quan tâm t[FONT=&quot]ớ[/FONT]i ch[FONT=&quot]ươ[/FONT]ng trình có th[FONT=&quot]ể[/FONT] vào Deloitte Vietnam Career Site [FONT=&quot]ở[/FONT] đ[FONT=&quot]ị[/FONT]a ch[FONT=&quot]ỉ[/FONT] http://mycareer.deloitte.com/vn/en ho[FONT=&quot]ặ[/FONT]c facebook “Deloitte Vietnam Careers” đ[FONT=&quot]ể[/FONT] có thêm thông tin.

  [​IMG]

  [​IMG]