Describing the weather

BoyMienTay21/4/13

 1. BoyMienTay

  BoyMienTay New Member

  Bài viết:
  33
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  11/3/13
  Describing the weather


  [TABLE="width: 100%"]
  [TR]
  [TD="align: center"][​IMG]


  [TABLE="width: 100%"]
  [TR]
  [TD="width: 30%"]
  [​IMG]
  1. rainy /ˈreɪni/ - mưa​
  [/TD]
  [TD="width: 32%"]
  [​IMG]
  2. cloudy /ˈklaʊ.di/
  - nhiều mây​
  [/TD]
  [TD="width: 37%"]
  [​IMG]
  3. snowy /ˈsnəʊ.i/ - có tuyết​
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 30%"]
  [​IMG]
  4. sunny /ˈsʌn.i/ - nắng​
  [/TD]
  [TD="width: 32%"]
  [​IMG]
  5. thermometer /θəˈmɒm.ɪ.təʳ/ - nhiệt biểu​
  [/TD]
  [TD="width: 37%"]
  [​IMG]
  6. temperature /ˈtem.prə.tʃəʳ/ - nhiệt độ​
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 30%"]
  [​IMG]
  7. hot /hɒt/ - nóng​
  [/TD]
  [TD="width: 32%"]
  [​IMG]
  8. warm /wɔːm/ - ấm​
  [/TD]
  [TD="width: 37%"]
  [​IMG]
  9. cool /kuːl/ - mát​
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 30%"]
  [​IMG]
  10. cold /kəʊld/ - lạnh​
  [/TD]
  [TD="width: 32%"]
  [​IMG]
  11. freezing /ˈfriː.zɪŋ/ - nhiệt độ đóng băng​
  [/TD]
  [TD="width: 37%"]
  [​IMG]
  12. foggy /ˈfɒg.i/ - sương mù​
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 30%"]
  [​IMG]
  13. windy /ˈwɪn.di/ - gió​
  [/TD]
  [TD="width: 32%"]
  [​IMG]
  14. dry /draɪ/ - khô ráo​
  [/TD]
  [TD="width: 37%"]
  [​IMG]
  15. wet /wet/ - ẩm ướt​
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="width: 100%, colspan: 3"]
  [​IMG]
  16. icy /ˈaɪ.si/ - đóng băng​
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
  Last edited by a moderator: 21/4/13

Chia sẻ trang này

Share