giải giúp mình 2 bài này với...

tthai121218/12/11

 1. tthai1212

  tthai1212 New Member

  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  12
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  15/9/11
  Bài 1:
  Chi phí xã hội biên về tiền lương trên thị trường lao động biến thiên theo hàm W =
  100.000 + 200L, trong đó W là mức lương, tính bằng đồng/tháng, còn L là số giờ
  công/tháng. Đường cầu hàng tháng về nhân công là W = 200.000 - 300L.
  a. Nếu thị trường lao động là cạnh tranh hoàn hảo thì có bao nhiêu giờ công được
  cung ứng mỗi tháng? Trong điều kiện nào thì mức cân bằng thị trường về số
  giờ công này đạt hiệu quả xã hội?
  b. Nếu một đạo luật qui định mức tiền lương tối thiểu là 170.000 đồng/tháng
  được ban hành thì tổn thất xã hội do đạo luật này gây ra là bao nhiêu? Cho biết
  ảnh hưởng của đạo luật đó đến giá bán, chi phí xã hội biên và lợi ích xã hội
  biên của thị trường lao động
  Bài 2:
  Chi phí biên để sản xuất thêm một tấn hoá chất được xác định theo hàm MC = 5 + Q,
  còn cầu về sản phẩm hoá chất này là P = 110 – Q/2 (trong đó, P và MC đều được tính
  bằng triệu đôla/nghìn tấn, Q tính bằng nghìn tấn). Tuy nhiên, ngành hoá chất này đã
  xả nước thải ra một cái hồ lớn hiện đang là ngư trường của một hợp tác xã đánh bắt
  cá. Ước tính cứ mỗi tấn hoá chất được sản xuất thêm thì lượng nước thải xả ra làm
  sản lượng đánh bắt cá giảm đi 3 tấn. Giá mỗi tấn cá trên thị trường hiện nay là 10
  nghìn đôla. Hợp tác xã đánh cá đã quyết định kiện ngành hoá chất vì đã xả quá nhiều
  chất thải, gây thiệt hại cho thu nhập của họ. Cho biết
  a. Qui mô sản xuất hóa chất tối ưu theo quan điểm của thị trường và xã hội
  b. Hãy xác định tổn thất phúc lợi xã hội khi hoạt động sản xuất hóa chất không có
  can thiệp của chính phủ.
  c. Nếu chính phủ can thiệp thì nên can thiệp bằng biện pháp gì là tốt nhất? Khi đó
  chính phủ phải chi ra hay thu về số tiền là bao nhiêu?
   
 2. hoai thu

  hoai thu New Member

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  11/5/12
  Nhưng đơn vj đang tính là triệu đô nên MEC=0,003Q chứ ah?
   
 3. xuanhinh93

  xuanhinh93 New Member

  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  1/6/12
  Chào bạn mình xin đưa ra câu trả lời như sau;
  Ước tính cứ mỗi tấn hoá chất được sản xuất thêm thì lượng nước thải xả ra làm
  sản lượng đánh bắt cá giảm đi 3 tấn. Giá mỗi tấn cá trên thị trường hiện nay là 10
  nghìn đôla. Ta có chi phí ngoại lai biên MEC bằng 3*10= 30 nghìn đola.
  Bạn có MPC chính là MC. Bạn sẽ tính được sản uộng của doanh nghiệp theo cthuc MB=MPC còn xã hội là MSC=MPC+MEC=MB
  MB chính là đường cầu.
  Đơn vị của P MC là triệu đola/ tấn cũng bằng nghìn đola/tấn nen bạn không phải đổi đơn vị đâu
  Chúc bạn thành công!
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. xác định mức sản lượng và mức giá ... có MC MB