giải giúp mình với !!!

uyên12235/1/16

 1. uyên1223

  uyên1223 New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  5/1/16
  Công ty A cóđường cầu được cho bởi:
  P1 = 20 – 0,1Q , với 0 < Q ≤ 50
  P2 = 25 – 0,2Q , với 50 ≤ Q
  Hàm tổng chi phí của công ty là TC = 100 + 7Q + 0,05Q2

  a. Vẽđường D, MR, MC trên một đồ thị. Giải thích vì sao

  đường cầu của công ty tại sao lại có dạng như vậy?

  b. P, Q, П của công ty. Tính khoảng của đường MR mà trong đó MC có thể dịch

  chuyển nhưng không làm thay đổi P,Q tối ưu của công ty.

  c. P, Q, П của công ty sẽ thay đổi ntn?

  nếu TC = 100 + 9Q + 0,05Q2

  Minh họa các kết quả tìm được vào đồ thịđã vẽở câu 1