giai jup minh nhe'

hocvienhangkhong27/12/13

 1. hocvienhangkhong

  hocvienhangkhong New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  27/12/13
  ) Dựa vào kết quả điều tra thu nhập của 50 doanh nghiệp tỉnh X, hãy dùng phương pháp thích hợp để tính các chỉ tiêu số bình quân có thể, đánh giá và lựa chọn giá trị đại biểu tiêu biểu nhất (giải thích).
  [TABLE="width: 474, align: center"]
  [TR]
  [TD="colspan: 2"][h=1]Thu nhập b/q[/h](Trđg/người)
  [/TD]
  [TD="colspan: 7"]Số lao động sử dụng (người)
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]50
  [/TD]
  [TD]80
  [/TD]
  [TD]110
  [/TD]
  [TD]140
  [/TD]
  [TD]170
  [/TD]
  [TD]200
  [/TD]
  [TD]500
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]<
  [/TD]
  [TD]100
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]3
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]0
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]0
  [/TD]
  [TD]0
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]100 -
  [/TD]
  [TD]260
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]0
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]0
  [/TD]
  [TD]0
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]260 -
  [/TD]
  [TD]460
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]3
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]0
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]460 -
  [/TD]
  [TD]620
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]0
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]4
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]>
  [/TD]
  [TD]620
  [/TD]
  [TD]0
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]1
  [/TD]
  [TD]3
  [/TD]
  [TD]2
  [/TD]
  [TD]3
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]


  Bài (2): Tình hình kinh doanh tại các đại lý của TMC qua ba năm như sau ( đơn vị tính: Tỷ đồng)
  [TABLE="align: center"]
  [TR]
  [TD]
  Các khu vực
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]Năm 1998
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]Năm 1999
  [/TD]
  [TD="colspan: 2"]Năm 2000
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Tổng Doanh thu
  [/TD]
  [TD]Số đơn vị
  Đại lý
  [/TD]
  [TD]Tổng Doanh thu
  [/TD]
  [TD]Doanh thu b/q đại lý
  [/TD]
  [TD]Doanh thu b/q đại lý
  [/TD]
  [TD]Tỷ trọng Doanh thu
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]TP. HCM
  TP. Hà Nội
  Các tỉnh TP khác
  [/TD]
  [TD]3.500
  2.520
  2.800
  [/TD]
  [TD]14
  12
  16
  [/TD]
  [TD]4.800
  3.120
  3.330
  [/TD]
  [TD]300
  260
  185
  [/TD]
  [TD]350
  300
  280
  [/TD]
  [TD]40%
  30%
  30%
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Hãy tính :
  1/ Doanh thu bình quân đơn vị năm 98,99 và bình quân chung từ năm 98 – 99
  2/ Doanh thu bq đơn vị năm 2.000 và bq chung từ năm 98–00, biết tổng doanh thu năm 2.000 là 14.000 tỷ đồng.
  3/ Doanh thu bình quân đơn vị năm 2.001 và bình quân chung từ năm 97 – 01 . biết dự kiến số đơn vị của các khu vực đều bằng nhau (bằng 16), tổng doanh thu bình quân chung của hai năm 00 và 01 là 14.840 tỷ đồng.
  Bài (3): Công ty xuất nhập khẩu Tân Nam năm 2000 có thông tin sau
  [TABLE="width: 486, align: center"]
  [TR]
  [TD]Nhóm hàng
  [/TD]
  [TD]A
  [/TD]
  [TD]B
  [/TD]
  [TD]C
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]1/ GTSL năm 00 theo giá 99 (tr.đồng)
  [/TD]
  [TD]6562.5
  [/TD]
  [TD]3000
  [/TD]
  [TD]5760
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]2/ Chỉ số giá cả SP năm 00/99
  [/TD]
  [TD]0.96
  [/TD]
  [TD]1.5
  [/TD]
  [TD]1.25
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]3/ Tỷ trọng GTSL Năm 99
  [/TD]
  [TD]25%
  [/TD]
  [TD]30%
  [/TD]
  [TD]45%
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]4/ Tốc độ tăng lao động b/q năm 00/99
  [/TD]
  [TD]-18%
  [/TD]
  [TD]-12,5%
  [/TD]
  [TD]-25%
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Yêu cầu :
  1/ Xác định Giá trị sản lượng bình quân chung từ năm 95 – 00
  2/ Phân tích ảnh hưởng của giá cả và khối lượng đến biến động GTSL năm 00/99
  3/ Dự báo Lượng Giá trị sản lượng tăng (giảm) bình quân từ năm 01 – 03.
  Biết: Tốc độ tăng GTSL bình quân năm từ 96-00 là 5,48%, tốc độ phát triển GTSL của năm 99/98 bằng 1,3 lần năm 00/99, năm 98/97 bằng năm 96/97, năm 96/95 tăng 24%.
   
 2. kn92

  kn92 Member

  Bài viết:
  100
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  16
  Tham gia ngày
  7/7/13
  Bài 1 thì không hiểu rõ bảng của bạn nên mình không biết
  Bài 2
  Bài này ở mỗi năm chưa đủ số liệu, bạn phải căn cứ số liệu từng năm để tính ra các số liệu khác, ví dụ như tổng doanh thu, số lượng đơn vị, doanh thu bình quân đơn vị...
  Áp dụng các công thức trong sách là được thôi
  Bài 3 thì mình chưa nghĩ ra :d