Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng công thương BĐ

luan van4/5/13

 1. luan van

  luan van New Member

  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  3/4/13
  Lời mở đầu. 5
  Chương 1: Khái Quát Về Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Của Một Ngân Hàng Thương Mại. 7
  1.1 Khái niệm và hoạt động cho vay của NHTM. 7
  1.1.1 Khái niệm.. 7
  1.1.2 Vai trò của hoạt động cho vay. 8
  Đối với Ngân hàng thương mại. 8
  1.1.3 Phân loại các khoản cho vay. 9
  1.1.3.1 Phân loại theo thời hạn khoản vay. 10
  1.1.3.2 Phân loại theo phương thức cho vay. 10
  1.1.3.3 Phân loại theo hình thức đảm bảo. 12
  1.1.3.4 Phân loại theo đối tượng khách hàng. 14
  1.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. 15
  1.2.1 Vị thế của khách hàng cá nhân đối với hoạt động kinh doanh của NHTM 15
  1.2.2 Khẳng định về chiến lược kinh tế đất nước, thừa nhận vai trò của kinh tế tư nhân 16
  1.2.3 Nguồn gốc hình thành hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, khẳng định về tiêu dùng của xã hội 17
  1.2.4 Phân biệt cho vay khách hàng cá nhân với các hình thức cho vay các Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – các khách hàng lớn. 18
  1.2.5 Đặc trưng của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. 19
  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. 20
  1.3.1 Các nhân tố chủ quan thuộc phía ngân hàng. 20
  1.3.2- Các nhân tố khách quan. 23
  Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình. 25
  2.1 Tổng quan về Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình. 25
  2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Công Thương Ba Đình 25
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình 28
  2.1.3 Các hoạt động chính của Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình 29
  2.1.4 Chức năng của phòng khách hàng cá nhân. 34
  2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình. 37
  2.2.1 Yêu cầu và các điều kiện thực hiện cho vay khách hàng cá nhân. 37
  2.2.1.1 Mục đích cho vay. 37
  2.2.1.2 Đối tượng nhận vốn vay. 37
  2.2.1.3 Nguyên tắc vay vốn. 37
  2.2.1.4 Điều kiện vay vốn. 38
  2.2.1.5 Phương thức cho vay. 38
  2.2.1.6 Lãi suất và cách áp dụng lãi suất 38
  2.2.2 Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân. 40
  2.2.3 Đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình. 51
  2.2.4.1 Các kết quả đạt được, so sánh kết quả hoạt động qua các năm 2003,2004,2005. 51
  2.2.4.2 Các sản phẩm cho vay chính đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình. 54
  2.2.4.3 Các hạn chế. 56
  2.2.4.4 Nguyên nhân. 58
  Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình. 60
  3.1 Định hướng hoạt động và phát triển của chi nhánh. 60
  3.2 Giải pháp mở rộng cho vay khách hàng cá nhân ở Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình. 61
  3.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động Marketing. 61
  3.2.2 Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay khách hàng cá nhân. 62
  3.2.3 Thực hiện liên kết cho vay. 63
  3.2.4 Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở phục vụ giao dịch với khách hàng. 64
  3.2.5 Nâng cao trình độ cán bộ tín dụng. 65
  3.2.6 Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài giữa Ngân hàng với khách hàng, xoá bỏ sự e ngại của khách hàng khi đến xin vay vốn. 66
  3.3 Kiến nghị 66
  3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ. 66
  3.3.3 Kiến nghị đối với NHCT nói chung và chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình nói riêng. 68
  Kết luận. 69