Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở VN

longv18/4/13

 1. longv

  longv Member

  Bài viết:
  73
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  8
  Tham gia ngày
  22/7/12
  CHƯƠNG 1: CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG


  1.1. DOANH NGHIỆP NHỎVÀ VỪA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
  1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa
  1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
  1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
  1.2. NGUỒN VỐN KINH DOANH VÀ HÌNH THỨC HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
  1.2.1 Khái quát vềvốn kinh doanh
  1.2.2 Cơ sở hình thành nguồn vốn kinh doanh
  1.2.3 Vai trò của vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường
  1.2.4 Các hình thức huy động vốn cho DNNVV trong nền kinh tế thị trường
  1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM  2.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM HIỆN NAY
  2.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  2.3 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  2.3.1 Huy động vốn tín dụng ngân hàng
  2.3.1.1 Chính sách của ngân hàng
  2.3.1.2 Tình hình tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa
  2.3.1.3. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNNVV Việt Nam
  2.3.2 Huy động vốn từ nguồn cho thuê tài chính
  2.3.2.1 Thực trạng hoạt động của các công ty cho thuê tài chính Việt Nam
  2.3.2.2 Những khó khăn tồn tại trong hoạt động thuê tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa
  2.3.3 Tiếp cận vốn thông qua các tổ chức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  2.3.3.1 Quỹ bảo lãnh tín dụng
  2.3.3.2 Hiệp hội doanh nghiệp nhỏvà vừa
  2.3.3.3 Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
  2.3.3.4 Các chính sách, chương trình hỗ trợ khác
  2.3.4 Huy động vốn thông qua các hình thức khác
  2.3.4.1 Quỹ đầu tư mạo hiểm
  2.3.4.2 Tín dụng thương mại
  2.3.4.3 Các hình thức huy động khác
  2.4. NHỮNG NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI TRONG QUÁ TRÌNH HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  2.4.1 Nguyên nhân khách quan từphía chính sách, tổchức cấp vốn
  2.4.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía các doanh nghiệp nhỏ và vừa


  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA


  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎVÀ VỪA CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP CỦA NHÀ NƯỚC NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  3.2.1 Bình ổn môi trường kinh tế vĩ mô nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển
  3.2.2 Phát triển thịtrường chứng khoán
  3.2.3 Các giải pháp của Nhà nước trong việc nâng cao khả năng cung ứng vốn từcác tổ chức kinh tếcho doanh nghiệp nhỏ và vừa
  3.3. GIẢI PHÁP TĂNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
  3.3.1 Giải pháp tăng khả năng huy động nguồn vốn chủ sở hữu
  3.3.2 Giải pháp tăng khả năng huy động vốn kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ các tổchức cung ứng vốn
  3.3.3 Giải pháp tăng khả năng huy động vốn tín dụng thương mại


  3.4 MỘT SỐGIẢI PHÁP HỖ TRỢ KHÁC NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  3.4.1 Các giải pháp về phía Ngân hàng
  3.4.2 Các giải pháp nâng cao khảnăng tiếp cận vốn từ hoạt động cho thuê tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa
  3.4.3. Các giải pháp phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm
   

  Các file đính kèm:

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. các giải pháp phát triển khả năng huy động vốn của doanh nghiệp ciệt nam