Giáo trình kinh tế quốc tế - DH Ngoại thương

Thảo luận trong 'Tài liệu học kinh tế quốc tế' bắt đầu bởi Tiểu Phi Long, 29/4/13.

 1. Tiểu Phi Long New Member

  Giáo trình Kinh tế Quốc tế - ĐH Ngoại thương

  Mục lục


  CHƯƠNG 1
  NHỮNG CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
  I. Những thuế quan nhập khẩu
  1. Thuế quan được tính theo số lượng hàng hoá
  2. Thuế quan được tính theo giá trị hàng hoá
  II. NHỮNG LOẠI THUẾ QUAN KHÁC
  1/ Thuế quan nhân nhượng
  2/ Thuế quan đánh trên những nước được hưởng chế độ Tối huệ quốc (MFN)
  3/ Thuế quan đối với những hàng hóa lắp ráp tại các công ty đặt ở nước ngoài. (OAP)
  III. TÍNH TOÁN MỨC THUẾ
  1/ Mức thuế bình quân
  2/ Tỷ suất thuế “hữu hiệu” và Tỷ suất thuế “danh nghĩa”
  IV. THUẾ XUẤT KHẨU VÀ TRỢ CẤP XUẤT KHẨU
  V. NHỮNG HÀNG RÀO PHI THUẾ QUAN ÐỐI VỚI THƯƠNG MẠI TỰ DO
  1/ Hạn ngạch nhập khẩu
  2/ Hạn chế xuất khẩu song phương
  CHƯƠNG 2
  ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
  I. NHỮNG HẠN NGẠCH THƯƠNG MẠI TRONG MÔ HÌNH CÂN BẰNG TỪNG PHẦN: TRƯỜNG HỢP ĐẤT NƯỚC NHỎ
  1/ Ảnh hưởng của thuế quan nhập khẩu
  2/ Ảnh hưởng của hạn ngạch nhập khẩu và trợ cấp cho ngành sản xuất cạnh tranh nhập khẩu.
  3/ Ảnh hưởng của những chính sách xuất khẩu
  II. NHỮNG HẠN CHẾ THƯƠNG MẠI TRONG MÔ HÌNH CÂN BẰNG TỪNG PHẦN: TRƯỜNG HỢP ĐẤT NƯỚC LỚN
  1. Cơ sở phân tích
  2. Ảnh hưởng của thuế quan nhập khẩu
  3. Ảnh hưởng của hạn ngạch nhập khẩu
  4. Ảnh hưởng của hạn chế xuất khẩu song phương
  5. Ảnh hưởng của thuế xuất khẩu
  6. Ảnh hưởng của trợ cấp xuất khẩu
  CHƯƠNG 3
  NHỮNG TRANH LUẬN CỔ ĐIỂN VỀ VIỆC BẢO HỘ MẬU DỊCH
  I/ TRANH LUẬN VỀ BẢO HỘ MẬU DỊCH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP NON TRẺ
  II. TRANH LUẬN VỀ TỶ SỐ THƯƠNG MẠI TRONG BẢO HỘ MẬU DỊCH
  III. THUẾ QUAN LÀM GIẢM THẤT NGHIỆP CHUNG
  IV. THUẾ QUAN LÀM GIA TĂNG VIỆC LÀM TRONG MỘT NGÀNH
  V. THUẾ QUAN SẼ BÙ ÐẮP LẠI VIỆC BÁN PHÁ GIÁ CỦA NƯỚC NGOÀI
  VI. THUẾ QUAN CHỐNG LẠI TRỢ CẤP NƯỚC NGOÀI
  VII. THUẾ QUAN LÀM CẢI TIẾN CÁN CÂN THƯƠNG MẠI
  CHƯƠNG 4
  NHỮNG TIẾP CẬN ĐỐI VỚI SỰ CAN THIỆP CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA NHỮNG NHÀ BẢO HỘ MẬU DỊCH MỚI
  I. Thuế quan để lấy lại độc quyền nước ngoài
  II - Kinh tế qui mô trong một khuôn khổ một cặp xí nghiệp
  III. Nghiên cứu, phát triển và hàng hóa bán ra của xí nghiệp nước chủ nhà.
  IV. Trợ cấp xuất khẩu trong cấu trúc thị trường có cặp xí nghiệp
  CHƯƠNG 5
  SỰ HỢP NHẤT KINH TẾ
  I. Những loại hình hợp nhất kinh tế
  1.Vùng thương mại tự do (FTA)
  2. Hiệp Hội Thuế Quan
  3.Thị trường chung
  4.Liên minh kinh tế
  II. Những ảnh hưởng tĩnh và động của sự hợp nhất kinh tế
  1. Những ảnh hưởng tĩnh của sự hợp nhất kinh tế
  2. Những ảnh hưởng động của sự hợp nhất kinh tế
  3.Tóm tắt về sự hợp nhất kinh tế
  III. Liên Minh Châu Âu
  1. Lịch sử và Cấu trúc
  2. Tăng Trưởng và Thất Vọng.
  3. Hoàn thành thị trường nội địa
  4. Những viễn cảnh.
  IV. Sự không hợp nhất kinh tế ở Ðông Âu và Liên Minh Xô Viết cũ
  1.Hội đồng giúp đỡ kinh tế lẫn nhau.
  2. Hướng tới kinh tế thị trường.
  V. Sự hợp nhất kinh tế Bắc Mỹ.
  1. Sự hợp nhất lớn hơn
  2. Những lo lắng trên NAFTA.

  Các file đính kèm:

  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
  kmeleon thích bài này.

Chia sẻ trang này

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. hạn chế xuất khẩu song phương