giúp đỡ bài tập vĩ mô

Đổi Tên Quài28/5/14

 1. Đổi Tên Quài

  Đổi Tên Quài New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  28/5/14
  ^:)^
  BÀI 1


  Nền kinh tế có số liệu sau:


  C=1000+0,8Yd


  T=2000+0,1Y


  Tr=500


  X=6000


  M=2500+0,2Y


  G=10000


  Yêu cầu:


  1. Bạn hãy viết phương trình IS1, LM1. Từ đó tìm ra lãi suất cân bằng i1, sản lượng cân bằng Y1


  của nền kinh tế này.


  2. Tại i1, Y1 cân bằng trên, bạn hãy tìm:


  I=5000+0,4Y-200i


  Dm=1000+0,4Y-250i


  Cu/D=20%


  R/D=15%


  H=3000


  3. Nền kinh tế có những thay đổi sau:


  a. Thu nhập khả dụng Yd1?


  b. Tổng tiêu dùng C1?


  c. Tổng tiết kiệm S1?


  d. Tổng đầu tư I1?


  e. Cán cân ngân sách B1 của chính phủ?


  f. Cán cân thương mại Xn1?


  a. Chính phủ tăng chi tiêu thêm 2000, giảm thuế 500, tăng trợ cấp 1500


  b. Tiêu dùng tự định tăng thêm 1500


  c. Đầu tư tự định tăng thêm 400


  d. Xuất khẩu tăng thêm 2000, nhập khẩu tự định tăng thêm 1500


  e. Ngân hàng trung ương mua vào 4000 đơn vị tiền trái phiếu, cổ phiếu, ngoại tệ.


  f. Cầu tiền tự định tăng thêm 100


  3.1 Bạn hãy viết phương trình IS2, LM2.


  3.2Từ đó tìm ra lãi suất cân bằng i2, sản lượng cân bằng Y2 của nền kinh tế này.


  3.3 Tại cân bằng i2, Y2, bạn hãy tìm:


  3.3.1 Thu nhập khả dụng Yd2?


  3.3.2 Tổng tiêu dùng C2?


  3.3.3 Tổng tiết kiệm S2?


  3.3.4 Tổng đầu tư I2?


  3.3.5 Cán cân ngân sách B2 của chính phủ?


  3.3.6 Cán cân thương mại Xn2?


  4. Vẽ hình minh họa hai trường hợp cân bằng trên chung trong một đồ thị.


  5. Nền kinh tế tiếp tục có những thay đổi sau:


  a. Tiêu dùng biên Cm thay đổi thành 0,7


  b. Đầu tư biên theo thu nhập Imy


  c. Thuế biên đổi thành Tm=0,15


  d. Cầu tiền biên theo lãi suất Dmi


  e. Thói quen dùng tiền mặt giảm đi nên Cu/D=10%


  đổi thành 0,3


  thay đổi thành 300


  Bạn hãy viết lại phương trình IS3, LM3. Từ đó tìm ra lãi suất cân bằng i3, sản lượng cân bằng Y3 của nền


  kinh tế này.


  BÀI 2


  Bạn hãy phân tích xu hướng thay đổi của lãi suất cân bằng i, sản lượng cân bằng Y của nền kinh tế khi


  lần lượt một trong các đại lượng sau đây thay đổi:


  1. Chính phủ quyết định tăng chi tiêu


  2. Chính phủ tăng chi tiêu, giảm thuế và tăng trợ cấp


  3. Tiêu dùng tự định tăng


  4. Đầu tư tự định tăng


  5. Xuất khẩu ròng giảm


  6. Ngân hàng trung ương hạ lãi suất chiết khấu


  7. Ngân hàng trung ương bán ra một lượng lớn ngoại tệ


  8. Ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc


  9. Thói quen dùng tiền mặt trong công chúng giảm


  10. Thói quen gởi tiền vào ngân hàng tăng


  11. Chính phủ tăng chi tiêu, ngân hàng trung ương hạ lãi suất chiết khấu


  12. Chính phủ giảm thuế, ngân hàng trung ương mua vào một lượng lớn chúng khoán


  13. Đầu tư tăng mạnh, ngân hàng trung ương hạ lãi suất chiết khấu


  14. Chính phủ vay tiền nước ngoài để tăng chi tiêu


  BÀI 3


  Bạn hãy phân tích xu hướng thay đổi của lãi suất cân bằng i, sản lượng cân bằng Y, giá cả P của nền


  kinh tế khi lần lượt một trong các đại lượng sau đây thay đổi:


  1. Chính phủ quyết định tăng chi tiêu


  2. Chính phủ tăng chi tiêu, giảm thuế và tăng trợ cấp


  3. Tiêu dùng tự định tăng


  4. Đầu tư tự định tăng


  5. Xuất khẩu ròng giảm


  6. Ngân hàng trung ương hạ lãi suất chiết khấu


  7. Ngân hàng trung ương bán ra một lượng lớn ngoại tệ


  8. Ngân hàng trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc


  9. Thói quen dùng tiền mặt trong công chúng giảm


  10. Thói quen gởi tiền vào ngân hàng tăng


  11. Chính phủ tăng chi tiêu, ngân hàng trung ương hạ lãi suất chiết khấu


  12. Chính phủ giảm thuế, ngân hàng trung ương mua vào một lượng lớn chúng khoán


  13. Đầu tư tăng mạnh, ngân hàng trung ương hạ lãi suất chiết khấu


  14. Chính phủ vay tiền nước ngoài để tăng chi tiêu
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. bài tập vĩ mô lãi suất chiết khấu

  ,
 2. bài tập vĩ mô mua trái phiếu