Giúp e bài ước lượng tham số mô hình với các anh chị ơi

Thảo luận trong 'Kinh tế lượng' bắt đầu bởi Vương Thanh Hiền, 26/7/14.

 1. Có tài liệu về tổng chi phí và kết quả sản xuất như sau:

  X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Y 201 236 250 264 267 269 277 310 352 423 245 243 252 266 298 289

  X là kết quả sản xuất
  Y là tổng chi phí

  a. Hãy ước lượng các tham số của mô hình Y=B0+B1.Xi+B2.Xi^2+B3.Xi^3+ui
  b. Biểu diễn kết quả trên đồ thì
  c. Giải thích kết quả

  Các file đính kèm:

  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này