Giúp em bài tập kế toán này với, mai em phải nộp rồi cần gấp lắm

duyen00114/9/11

 1. duyen001

  duyen001 New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  14/9/11
  Đề bài:
  CTy TVT kế toán hàng tồn kho theo PP KKTX và tính GTGT theo pp khấu trừ có tài liệu trong t 6/N như sau( ĐVL 1.000đ)
  1. Mua thiết bị SX theo giá h.đơn có thuế GTGT 10% là 341.000 , chưa thanh toán cho người bán. CP vân chuyên tiền mặt 6.600, trong đó thuế GTGT 10%. Thiết bị được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển và có thời gian sử dụng dự kiến 10 năm, đưa vào sử dụng ngày 8/6
  2. X.kho NVL chính cho SX SP, giá trị xuất theo pp LIFO là 360.000
  3. Tính ra tiền lương phải trả người lao động trong tháng 95.000 trong đó tiền lương CNV SC 75.000, NVQL phân xưởng 6.000 và NV QLDN 14.000
  4. Tính ra tiền ăn ca phải trả trong tháng cho CN SX 9.000, NV QLPX 1.000 và NV QLDN 2.000
  5. Mua NVL phụ bao gồm thuế GTGT 10% dùng trực tiếp cho SX SP 44.000 và dùng gián tiếp cho phân xưởng 5.500. Tiền mua NVL phụ đã thanh toán bằng tiền tạm ứng
  6. Ngày 14/6 Cty nhượng bán 1 thiết bị SX có nguyên giá 160.000, HM lũy kế 31/5/N là 120.000. chi phí nhượng bán bằng tiền mặt 3.850, trong đothueets GTGT 10%. Tiền nhượng bán thu bằng chuyển khoản 66.000, trong đó thuế GTGT 10%. Thiết bị này có tỷ lệ khấu hao năm là 8%
  7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, và BHTN theo tỷ lệ quy định
  8. Trích khấu hao TSCĐ trong tháng 6/N biết mức khấu hao trích thang 5/N là 28.000, trong đó dùng cho bộ phận SX là 17.000, còn lại dùng cho bộ phận QLDN và tháng 5/N không có biến động TSCĐ
  9. Thanh toán tiền thuê hoạt động thiết bị SX bằng chuyển khoản theo giá hóa đơn cothueets GTGT 10% là 7.700
  10. Chi Phí điện mua ngoài chưa thanh toán gồm thuế GTGT 10% dùng cho SX 4.400, dùng cho QLDN 1.650
  11. Phân bổ giá trị CCDC được sử dụng và phân bổ hết trong năm N
  12. Cuối thán, cty đã hoàn thành nhập kho 6.000 SP gửi bán 3.000 SP, còn dở dang 1.000SP
  Yêu cầu:
  1. XĐ giá trị SP dở dang cuối tháng, biết cty đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương và giá trị SP dở dang cuối tháng 5/N là 85.000, trong đó chi phí NVL chính 60.000, Cphi NVL phụ 5.000, CP nhân công trực tiếp 8.000, CP SXC 12.000, mức độ hoàn thành SP dở dang là 60%
  2. XĐ tổng giá thành SX và giá thành SX đơn vị hoàn thành. Lập thẻ tính gián thành SP
  3. Định khoản và phản ánh vào TK kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  4. Giả sử tháng 7/N cty không có biến động TSCĐ, hãy lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 7/N
  5. Nếu nghiệp vụ 11 CCDC đã được xuất sử dụng từ năm (N-1) thìe kế toán định khoản như thế nào?
  6. Giả sử công ty đánh giá SP dở dang theo chi phí NVL chính (giá trị SP dở dang cuối tháng 5/N theo chi phí NVL chính là 60.000) thì tổng giá thành SX và giá thành SX đơn vị sẽ thay đổi như thế nào?
  7. Khái quát phương pháp kế toán chi phí SX trong DN
  8. Trình bày ưu, nhược diểm và nội dung của các phương pháp đánh giá SP dở dang cuối kỳ
  email: htld_matnai_9009@yahoo.com
   
  Last edited by a moderator: 14/9/11

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. Lập bảng tính và phân bổ khấu hao

  ,
 2. bài tập lập bảng tính và phân bổ khấu hao