giúp mình bài KTPT này với... :(

Thảo luận trong 'Kinh tế phát triển' bắt đầu bởi xjhyen, 27/11/11.

 1. xjhyen New Member

  Đ.vị tính: USD. giả định S=I; X=M.
  1. Thu nhập quốc dân sử dụng 460
  2. Tiền công và tiền lương 390
  3. Tiền thuê đất đai 30
  4. Giá trị máy móc thiết bị lắp đặt 105
  5. Giá trị hàng tồn kho 45
  6. Lợi nhuận công ty trước thuế 85
  7. Công ty trả lãi cổ phần 15
  8. Lãi suất: a. Do CP trả 30
  b. Do Cty trả 55
  9. Tổng thuế 165
  10. Thuế: a. Thu nhập của cty 40
  b. Kinh doanh 50
  11. Tiết kiệm: a. Hộ GĐ 65
  b. CP 20
  12. Trợ cấp CP 15

  Tỷ lệ đầu tư tăng 25% năm kế hoạch.
  Tỷ lệ đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài năm kế hoạch chiếm 20%.
  D.số năm báo cáo: 80tr người.
  D.số năm kế hoạch 88tr ng.
  Hệ số gia tăng vốn-đầu ra (k)=4.
  y/cầu tính: 1. GDP năm báo cáo và kế hoạch.
  2. Tính thu nhập bình quân đầu người năm kế hoạch/
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
 2. vi_anh_vo_tam

  vi_anh_vo_tam Active Member

  Tham gia ngày:
  6/10/11
  Bài viết:
  235
  bài này thầy chữa rồi :wtf3:
 3. xjhyen

  xjhyen New Member

  Tham gia ngày:
  23/11/11
  Bài viết:
  10
  ơ thật ah??? :-O Woa, bạn vô tâm ơi, help me đi :D tks2 nhìu lắm í :P:choangluon:
 4. wayshy

  wayshy New Member

  Tham gia ngày:
  6/3/11
  Bài viết:
  102
  1. Tính GDP.....
  a. GDP báo cáo:
  C1
  Ta có Tb = 105, Tk= 45 -> I =Tb + Tk = 105 + 45 = 150
  C = DI - Sh = 460 - 65 = 395
  G = T - Sn - Sg - Ing = 165 - 15 - 20 - 30= 100
  => GDPbc = C + I + G = 395 + 150 + 100 = 645
  C2:
  Ta có Sc = I - Sg - Sh = 150 - 65 - 20 = 65
  Prst = Prtt - Tdc = 85 - 40 = 45
  Prdl = Prst - Prcp = 45 - 15 = 30
  => Dp = Sc - Prdl = 65 - 30 = 35
  => GDPbc = W + R + In + Prtt + Dp + Te = 390 + 30 + 55 + 85 + 35 + 50 = 645
  s = I / GDP = 150/645 = 0, 2326 => g = s/k = 0, 2326 / 4 = 0,05814 = 5, 814 %
  b. GDP kế hoạch
  => GDPkh = GDPbc .( 1+ g )= 682, 5003

  2. Thu nhập bình quân đầu người năm kế hoạch
  Ta có GDPkh = 682,5003 => GDP đầu người = GDPkh/dân số = 682, 5003. 10^9/ 88. 10^6 = 7755, 6852

  1 person likes this.
 5. xjhyen

  xjhyen New Member

  Tham gia ngày:
  23/11/11
  Bài viết:
  10
  Ui, tks c nhìu nhìu lắm í :X:X:X
  :yeutheco:

Chia sẻ trang này