giúp mình bài tập này với

Phuong Aquarius10/4/14

 1. Phuong Aquarius

  Phuong Aquarius New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  10/4/14
  Tại 1 doanh nghiệp trong năm sản xuất được 4000 đơn vị sản phẩm với chi phí sản xuất (vốn tiêu dùng) được thể hiện qua các số liệu sau đây:
  -Khấu hao tài sản cố định 80.000USD
  -Tiêu hao vốn lưu động, trong đó đối tượng lao động 1.500.000USD và tiền lương 2.500.000USD
  Hãy xác định các chỉ tiêu sau:
  -Tính giá trị bằng tiền của 1 đơn vị sản phẩm; biết rằng tỷ suất giá trị thặng dư (m') là 200% (giá cả nhất trí với giá trị)
  -Xác định cấu tạo hữu cơ của doanh nghiệp, biết rằng cấu tạo giá trị phản ánh đúng cấu tạo kỹ thuật
  -Tốc độ chu chuyển của toàn bộ vốn, biết rằng bình quân trong năm vốn cố định quay được 1/15 vòng và vốn lưu động quay được 2 vòng.
  -Xác định tỷ suất lợi nhuân (P') đạt được trong năm trên vốn sử dụng và vốn tiêu dùng, biết rằng P khớp với m
  -Xác định lượng tiền hàng thàng doanh nghiệp trả lãi ngân hàng, biết rằng lãi suất cho vay hàng tháng là 12%, toàn bộ giá trị tài sản cố định là vốn vay