giúp tớ giải bài này với

Thảo luận trong 'Tài liệu học tài chính quốc tế' bắt đầu bởi huyetlamthien, 27/10/14.

 1. huyetlamthien New Member

  1. Cho tỷ lệ lạm phát của Mĩ và Úc theo các năm:

  Năm AUD USD Năm AUD USD

  2009 1.75 3.5 2012 1.75 2.24

  2010 1.36 2.4 2013 1.55 2.56

  2011 1.28 1.3 2014 1.43 2.5

  Câu hỏi:

  a/ Giả sử ngang giá sức mua được duy trì. Hãy tính:

  a1/ Tỷ lệ % thay đổi tỷ giá cuối năm 2014 so với đầu năm 2009 theo ngang giá sức mua.

  a2/ Tỷ giá cuối năm 2014 theo ngang giá sức mua, biết tỷ giá cuối năm 2009 là 1 AUD = 1,1339 USD.

  b/ Tính tỷ lệ % định giá thực cao hay thấp của các đồng tiền tại thời điểm cuối năm 2014, biết tỷ giá thị trường cuối năm 2014 là 1AUD = 1,0382USD.

  c/ Cho tỷ giá thực cuối năm 2009 Er (AUD/USD) =1,0139. Tính tỷ lệ % thay đổi giá trị thực của các đồng tiền từ cuối năm 2009 đến cuối năm 2014. Bình luận về sức cạnh tranh thương mại quốc tế của Úc và Mĩ.
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.
  Chỉnh sửa cuối: 27/10/14

: bài ktra

Chia sẻ trang này