Hệ thống ôn tập môn tài chính quốc tế

haizunxx5/12/13

 1. haizunxx

  haizunxx Member

  Bài viết:
  67
  Đã được thích:
  29
  Điểm thành tích:
  18
  Tham gia ngày
  25/10/12
  HỆ THỐNG ÔN TẬP
  Môn TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

  Chủ đề 1: Thị trường ngoại hối

   Lý thuyết
  1. Ngoại hối, các thành phần của ngoại hối hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp
  2. Thị trường ngoại hối, đặc điểm của thị trường ngoại hối, các thành viên trên thị trường ngoại hối và vai trò của từng thành viên, nghiệp vụ cơ sở và các nghiệp vụ phái sinh
  3. Tỷ giá, số chữ số trong tỷ giá, các phương pháp yết tỷ giá, điểm tỷ giá, spread và các nhân tố ảnh hưởng
  4. Tỷ giá nhà môi giới
  5. Cách tính toán tỷ giá chéo
  6. Kinh doanh chênh lệch & đầu cơ tỷ giá
  7. Trạng thái ngoại tệ theo thông tư 07
  8. SDR

   Bài tập
  1. Tính tỷ giá chéo
  2. Tính tỷ giá môi giới
  3. Xác định tỷ giá mua, bán & lượng tiền thu về hoặc chi ra
  4. Bài tập tính thu nhập & chi phí
  5. Bài tập tính trạng thái ngoại tệ
  6. Bài tập tính SDR
  7. Tính lãi lỗ dựa trên điểm tỷ giá

   Kiến thức thực tế
  1. Đánh giá tác động của thông tư 07/2012 về Quy định trạng thái ngoại tệ của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lên tỷ giá USD/VND?
  2. Tại sao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các NHTM phải tính riêng rẽ trạng thái ngoại tệ dương và trạng thái ngoại tệ âm?


  Chủ đề 2: Cán cân thanh toán quốc tế

   Lý thuyết
  1. Khái niệm BOP, khái niệm người cư trú và không cư trú, tiền tệ ghi chép, BOP phản ánh cung cầu ngoại tệ 2. Kết cấu của BOP: có sự thay đổi so với trước
   Cán cân tài chính: FDI và FPI (khái niệm, tỷ lệ vốn góp, quyền kiểm soát)
   Lỗi và sai sót ròng
   Tài sản dự trữ và các hạng mục liên quan (ghi nợ? ghi có?)
  3. Hạch toán kép
   Giao dịch nào ghi có và ghi nợ
   Giao dịch nào làm phát sinh cung và cầu ngoại tệ
   Giao dịch nào là TS tăng và TS giảm
  4. Thặng dư, thâm hụt cán cân vãng lai, mối quan hệ giữa thặng dư, thâm hụt của các cán cân vãng lai với trạng thái nợ nước ngoài...
  5. Hiệu ứng tuyến J: cải thiện trong ngắn hạn hay dài hạn, nếu phá giá bị động: phân tích lạm phát cao – phá giá – lạm phát càng cao.
   Bài tập
  1. Hạch toán BOP
   Kiến thức thực tế Tại sao hạng mục OM của Việt Nam thường lớn?


  Chủ đề 3: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá

   Lý thuyết
  1. Tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực, phân tích sức cạnh tranh thương mại quốc tế trên tỷ giá thực
  2. Các thuật ngữ lên giá giảm giá, định giá cao thấp, nâng giá phá giá, phân biệt các thuật ngữ này
  3. Cung cầu ngoại tệ, các nhân tố làm dịch chuyển đường cung, cầu
  4. Vai trò của NHTW trong các chế độ tỷ giá: lưu ý chế độ tỷ giá cố định
  5. Các công cụ của NHTW, công cụ của chính phủ 6. Can thiệp trung hòa và không trung hòa

   Bài tập: 1. Tính mức lên giá, giảm giá phá giá, nâng giá, định giá cao thấp.
  2. Phân tích sức cạnh tranh TMQT: lưu ý so sánh với năm gốc, không so sánh với năm trước
  3. Đánh giá tác động của NHTW trong từng chế độ tỷ giá
  4. Bài tập đường cung đường cầu

   Kiến thức thực tế
  1. Hãy nêu các biện pháp tiền tệ mà NHNN Việt Nam sử dụng để bình ổn tỷ giá trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009?
  2. Hãy nêu các biện pháp mà NHNN Việt Nam sử dụng để bình ổn tỷ giá nhằm đạt các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết TW 11 (24/2/2011) về bình ổn kinh tế vĩ mô.
  3. Phân tích tác động của việc điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng của NHNN tới xuất nhập khẩu của Việt Nam?
  4. Phân tích tác động của động thái mua 9 tỷ USD của Ngân hàng Nhà nước VN trong năm 2007 tới lạm phát.
  5. Theo quan điểm của bạn, chế độ tỷ giá thực tế của Việt Nam hiện nay là chế độ tỷ giá nào? Tại sao?
  6. Đầu năm 2012, Thống đốc NHNN VN tuyên bố biến động tỷ giá USD/VND trong năm ở khoảng 2-3%. Phân tích tác động của tuyên bố này lên thị trường ngoại hối trong nước?
  7. Đầu năm 2012, NHNN VN liên tục hạ trần lãi suất huy động VND. Động thái trên có ảnh hưởng như thế nào cung cầu ngoại tệ trong nước?
  8. Phân tích tác động của quy định trần lãi suất huy động VND và USD của Ngân hàng Nhà nước VN hiện nay tới tỷ giá USD/VND


  Chủ đề 4: Học thuyết ngang giá sức mua
   Lý thuyết:
  1. Sức mua đối nội & đối ngoại
  2. Phân biệt tỷ giá và PPP, quy luật một giá và quy luật PPP
  3. Học thuyết ngang giá sức mua: khái niệm, các giả thiết , công thức, quy trình hình thành PPP (nếu er>1, er<1)
  4. Hàng hóa ITG & NITG
  5. PPP dạng kỳ vọng: đánh giá sự thay đổi của lạm phát tới sự thay đổi của tỷ giá và sức cạnh tranh thương mại quốc tế


   Bài tập:
  1. Tính tỷ giá và % thay đổi tỷ giá với các kỳ hạn dưới 1 năm, 1 năm, trên 1 năm theo PPP
  2. Tính tỷ lệ % lên giá, giảm giá thực
  3. Tính tỷ lệ % định giá thực cao, thấp
  4. Bình luận sức cạnh tranh thương mại quốc tế
  5. Đánh giá tác động của sự thay đổi tỷ giá lên các yếu tố


  Chủ đề 5: Học thuyết ngang giá lãi suất
   Lý thuyết
  1. Tính toán lãi suất quy đổi
  2. Quy luật CIP và ý nghĩa của CIP 1 năm gần đúng
  3. Quy luật UIP và ý nghĩa của UIP 1 năm gần đúng
  4. Hiệu ứng Fisher
  5. Phân tích mối quan hệ giữa tỷ giá giao ngay, kỳ hạn, lãi suất, lãi suất thực, lạm phát, tỷ giá giao ngay dự tính (mối quan hệ của PPP kỳ vọng, UIP và Fisher)

   Bài tập:
  1. Tính lãi suất, tỷ giá kỳ hạn, tỷ giá giao ngay, tỷ giá giao ngay dự tính với các kỳ hạn dưới 1 năm, 1 năm, trên 1 năm theo IRP
  2. Lựa chọn đồng tiền đầu tư & đi vay
  3. Tính lãi suất, lạm phát theo hiệu ứng Fisher
  4. Kết hợp PPP & IRP, Fisher để: tính tỷ lệ lạm phát dự tính, điểm kỳ hạn, tỷ giá kỳ hạn, tỷ giá giao ngay.... thực hiện hành vi kinh doanh, tính lãi lỗ kinh doanh, thực hiện hành vi đầu cơ

   Kiến thức thực tế
  1. Đầu năm 2012, Thống đốc NHNN VN tuyên bố biến động tỷ giá USD/VND trong năm vào khoảng 2-3%. Phân tích tác động của tuyên bố này lên thị trường ngoại hối trong nước?

  2. Từ ngày 28/6/2013 thông tư 14/2013/TT-NHNN, 15/2013/TT-NHNN, 16/2013/TT-NHNN chính thức có hiệu lực. Theo đó: Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi USD của cá nhân giảm từ 2% xuống còn 1.25%/năm. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 7.5% xuống 7%. Lãi suất tối đa cho vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu
  vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 10% xuống 9%/năm. Phân tích tác động của 3 thông tư trên tới tỷ giá USD/VND?


  Chủ đề 6: Khủng hoảng tài chính quốc tế

  1. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, 1997-1998.
  2. Các bài học rút ra cho Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, 1997-1998
  3. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, 2008-2009.
  4. Các bài học rút ra cho Việt Nam từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, 2008-2009
  5. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu hiện nay
  6. Các bài học rút ra cho Việt Nam từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu hiện nay
  7. Trung Quốc đang tích cực tiến hành quốc tế hóa Nhân dân tệ. Điều này sẽ mang lại lợi ích gì cho Trung Quốc?
  8. Trung Quốc đang tích cực tiến hành quốc tế hóa Nhân dân tệ. Những khó khăn mà Trung Quốc gặp phải khi thực hiện chính sách này? 9. Trình bày những hiểu biết của anh (chị) về xu hướng chuyển dịch cơ cấu dự trữ quốc tế hiện nay?
   

  Các file đính kèm:

  1 People like this

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. bài tập tài chính quốc tế

  ,
 2. các công thức tài chính quốc tế

  ,
 3. công thức tài chính quốc tế

  ,
 4. bài tập môn tài chính quốc tế,
 5. các công thức môn tài chính quốc tế,
 6. tổng hợp công thức môn tài chính quốc tế,
 7. tim hieu ve ngang gia lai suat ngang gia suc mua va hieu ung fisher,
 8. bài tập tỷ giá môn tài chính quốc tế,
 9. tài chinh quoc te quy luat CIP,
 10. bài tập về ppp,
 11. công thức môn tài chính quốc tế,
 12. bài tập tài chính quốc tế ngang giá sức mua,
 13. bài tập hạch toán bop tài chính quốc tế,
 14. bài tập tính sdr,
 15. các dạng bài tập tài chính quốc tế,
 16. bai tap hach toan kep trong can can thanh toan,
 17. bài tập về tài chính quốc tế,
 18. Bài tập hạch toán cán cân thanh toán quốc tế,
 19. cách giải dạng bài tập tính toán tỉ giá SDR,
 20. công thức trong tài chính quốc tế