{Help} Giúp mình bài kinh tế vĩ mô này với

Thảo luận trong 'Đề thi kinh tế vĩ mô' bắt đầu bởi Linhvn, 21/10/15.

 1. Các bác giải giùm e với! Em cám ơn nhiều ạ!

  Tỉ lệ dự trữ tùy ý (dty) 5%, tỉ lệ dự trữ bắt buộc (dbb) là 15%, tỉ lệ nắm giữ tiền mặt của khu vực ngoài ngân hàng là 20%, cơ sở tiền là 140 tỷ.

  Các hàm:

  C = 30 + 0,9YD ....................I = 155 – 15r

  T = 50 + 0,2Y ......................G = 405

  M = 60 + 0,12Y.................... X = 90

  DM =480 – 20r ..................YP = 2100

  Đơn vị tính của r là %, các đại lượng khác là tỷ đồng.

  - Tìm hàm cung tiền

  - Tìm điểm cân bằng sản lượng

  - Nếu dentaG = +45, NHTW giải dbb, còn 13,181818%. Hỏi chính sách này tác động đến SLCB như thế nào?

  - Muốn SLCB bằng YP bằng cách mua bán chứng khoán của CP, NHTW phải hành động ra sao?