Hướng dẫn cách hạch toán thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

NTA.Lazy11/6/15

 1. NTA.Lazy

  NTA.Lazy New Member

  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  17/4/15
  Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế kê khai tạm tính theo quý và quyết toán
  thuế vào cuối năm. Dịch vụ kế toán GDT hướng dẫn cách hạch toán thuế TNDN tạm tính.
  Căn cứ để hạch toán - ghi sổ số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý hay
  chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp chính là tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.
  Tài khoản sử dụng để hạch toán:
  TK 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  TK 821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Cách hạch toán các nghiệp vụ thường gặp liên quan đến thuế TNDN:
  1. Hàng quý, Căn cứ vào tờ khai thuế TNDN kế toán hạch toán:
  Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
  Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Có các TK 111, 112,. . .
  2. Cuối năm tài chính, khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN:
  - Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số
  thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính ở các quý, kế toán phản ánh bổ sung số thuế
  thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp, ghi:
  Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
  Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Có các TK 111, 112,. . .
  - Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số
  thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính thì kế toán hạch toán giảm chi phí thuế thu
  nhập doanh nghiệp như sau:
  Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
  3. Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan
  đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được
  hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm
  trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.
  + Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải
  nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng
  chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại, ghi:
  Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
  Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Khi nộp tiền, ghi:
  Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Có các TK 111, 112,. . .
  + Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát
  hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu
  nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại, ghi:
  Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
  4. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi:
  + Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch,
  ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
  Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
  + Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch,
  ghi:
  Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
  Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.

  Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về GDT: http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/