Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất

dungdv198624/3/14

 1. dungdv1986

  dungdv1986 New Member

  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Tham gia ngày
  2/8/13
  [h=2]Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất

  Đối với kế toán tại các doanh nghiệp thì tính Thuế TNCN từ tiền lương tiền công là công việc phổ biến nhất. Vì vậy trong bài viết này Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn các tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương - tiền công.
  [/h][h=3]1. Cách tính thuế TNCN[/h]Đối với cá nhân cư trú và có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên:[​IMG]
  Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất. Được xác định qua cách tính:
  Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất

  Theo điều 7 của Thông tư 111/2013/TT-BCTC Thu nhập tính thuế được xác định bằng công thức:
  Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ
  Trong đó:

  * Thu nhập chịu thuế = Tổng lương nhận được - các khoản được miễn giảm
  a, Tổng lương nhận được bao gồm tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được kể cả các khoản tiền thưởng lễ, tết...
  b, Các khoản miễn giảm bao gồm:
  - Tiền phụ cấp ăn trưa, giữa ca: Nếu phụ cấp vào tiền lương thì không được vượt quá 680.000/ tháng. Nếu Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn (tự nấu ăn) hay mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì được trừ hết (không bị giới hạn)
  - Tiền phụ cấp trang phục không vượt quá 5 triệu đồng/năm.
  - Tiền phụ cấp điện thoại theo quy định của công ty.
  - Tiền làm thêm giờ ban đêm, làm thêm giờ cao hơn so với làm việc ban ngày, giờ hành chính. Ví dụ: làm ban ngày được 5 nghìn/h nhưng làm thêm giờ ban đêm được trả 7 nghìn/h => 2 nghìn/h cao hơn này được miễn thuế.

  * Các khoản giảm trừ được quy định tại điều 9 thông tư 111/2013/TT-BCTC như sau:
  - Giảm trừ gia cảnh:
  + Bản thân người nộp thuế: 9 triệu/tháng.
  + Người phụ thuộc: 3,6 triệu/người/tháng (phải được đăng ký với Thuế)

  - Các khoản bảo hiểm bắt buộc đang tham gia: BHXH, BHYT, BHTN
  - Nếu trong kỳ người nộp thuế đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thì cũng được trừ nhưng phải có giấy chứng nhận của các tổ chức.
  Thuế suất để tính thuế thu nhập cá nhân là thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần, tức là tính theo từng Bậc thu nhập, mỗi bậc thu nhập có một mức thuế suất tương ứng. Được quy định rõ tại khoản 2 điều 7 và Phụ lục: 01/PL-TNCN như sau:

  [TABLE]
  [TR]
  [TD="align: center"]Bậc[/TD]
  [TD="align: center"]Thu nhập tính thuế /tháng[/TD]
  [TD="align: center"]Thuế suất[/TD]
  [TD="colspan: 2, align: center"]Tính số thuế phải nộp[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]Cách 1[/TD]
  [TD="align: center"]Cách 2[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1[/TD]
  [TD="align: center"]Đến 5 triệu đồng (trđ)[/TD]
  [TD="align: center"]5%[/TD]
  [TD="align: center"]0 trđ + 5% TNTT[/TD]
  [TD="align: center"]5% TNTT[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2[/TD]
  [TD="align: center"]Trên 5 trđ đến 10 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]10%[/TD]
  [TD="align: center"]0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]10% TNTT - 0,25 trđ[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3[/TD]
  [TD="align: center"]Trên 10 trđ đến 18 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]15%[/TD]
  [TD="align: center"]0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]15% TNTT - 0,75 trđ[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]4[/TD]
  [TD="align: center"]Trên 18 trđ đến 32 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]20%[/TD]
  [TD="align: center"]1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]20% TNTT - 1,65 trđ[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]5[/TD]
  [TD="align: center"]Trên 32 trđ đến 52 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]25%[/TD]
  [TD="align: center"]4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]25% TNTT - 3,25 trđ[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]6[/TD]
  [TD="align: center"]Trên 52 trđ đến 80 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]30%[/TD]
  [TD="align: center"]9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]30 % TNTT - 5,85 trđ[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]7[/TD]
  [TD="align: center"]Trên 80 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]35%[/TD]
  [TD="align: center"]18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ[/TD]
  [TD="align: center"]35% TNTT - 9,85 trđ[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]

  Theo như bảng trên thì có 2 cách tính số thuế TNCN phải nộp, kế toán có thể tùy chọn áp dụng. Nhưng để hiểu về các con số Trung tâm kế toán Thiên Ưng sẽ lấy một ví dụ vừa tính bằng phương pháp thủ công, và tính bằng cách rút gọn để kế toán có thể hiểu kỹ và s
  âu hơn:
  Ví dụ: Bà Bắc làm việc ở Công ty Phương Nam, tháng 1 năm 2014 bà Bắc nhận được các khoản thu nhập như sau:
  + Lương theo ngày công làm việc thực tế: 30.000.000
  + Phụ cấp ăn trưa: 800.000
  + Phụ cấp điện thoại 300.000
  + Bà nhận được 500.000 tiền thưởng.
  Bà Bắc đóng các khoản bảo hiểm theo lương thực tế.

  [TABLE]
  [TR]
  [TD="align: center"]BHXH[/TD]
  [TD="align: center"]BHYT[/TD]
  [TD="align: center"]BHTN[/TD]
  [TD="align: center"]Tổng[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]30.000.000 X 8%[/TD]
  [TD="align: center"]30.000.000 X 1,5%[/TD]
  [TD="align: center"]30.000.000 X 1%[/TD]
  [TD="align: center"]3.150.000[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  ( năm 2014 mức đóng BHXH là 8% tăng lên 1% so với năm 2013) Chi tiết xem tại đây: Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2014
  - Bà Bắc có 2 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại
  Công ty Phương Nam.

  Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bắc trong tháng 1 năm 2014


  1. Xác định thu nhập chịu thuế của Bà Bắc:
  Tổng thu nhập của Bà Bắc trong tháng 1 là :
  30.000.000 + 800.000 + 300.000 + 500.000 = 31.600.000
  Trong số đó bà Bắc được trừ :
  - Tiền phụ cấp điện thoại: 300.000
  - Tiền phụ cấp ăn trưa theo quy định là 680.000 ( vậy là trong số 800.000 bà Bắc nhận được thì bà chỉ được trừ 680.000 còn 120.000 phải chịu thuế)
  Vậy thu nhập chịu thuế của Bà Bắc là:
  31.600.000 – 300.000 – 680.000 = 30.620.000

  2. Các khoản được giảm trừ:

  - Bản thân bà Bắc: 9.000.000
  - Người phụ thuộc : 2 con là: 2 X 3.600.000 = 7.200.000
  - Tiền đóng bảo hiểm: 3.150.000
  => Tổng các khoản được giảm trừ là: 9.000.000 + 7.200.000 + 3.150.000 = 19.350.000

  3. Thu nhập tính thuế của Bà Bắc là:

  Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ
  30.620.000 – 19.350.000 = 11.270.000
  Bây giờ chúng ta sẽ tính số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bà Bắc qua việc đưa thu nhập tính thuế 11.270.000 vào trong bảng tính thuế theo lũy tiến từng phần ở bên trên:

  1. Tính theo cách phổ thông: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:
  + Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
  5.000.000 × 5% = 250.000
  + Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
  (10.000.000 – 5.000.000) × 10% = 500.000
  + Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
  (11.270.000 – 10.000.000) × 15% = 190.500
  Vậy tổng số thuế thu nhập cá nhân mà Bà Bắc phải nộp trong tháng 1 năm 2014 là:
  250.000 + 500.000 + 190.500 =
  940.500
  2. Tính theo cách 2 ở bảng Phụ lục: 01/PL-TNCN cho nhanh hơn nhé:
  Ta thấy Thu nhập tính thuế TNCN của bà Bắc là 11.270.000 thuộc BẬC 3 trong biểu thuế suất, và có cách tính là: 15% TNTT - 0,75 trđ
  ð Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của bà bắc trong tháng 1 năm 2014 là:
  15% X 11.270.000 – 750.000 =
  940.500

  Các bạn thấy là cả 2 cách đều cho ra kết quả giống nhau. Nhưng cách 2 rút gọn và nhanh hơn rất nhiều. Sau này khi làm việc các cũng nên tính theo cách 2 này.

  Xem thêm: Cách tính thuế TNCN đối với lao động thử việc - thời vụ (cá nhân không ký hợp đồng, không có ký hợp đồng nhưng dưới 3 tháng)


  Có chỗ nào chưa hiểu các bạn cứ để lại comment, Kế Toán Thiên Ưng sẽ giải đáp cụ thể.
   
 2. NTA.Lazy

  NTA.Lazy New Member

  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  17/4/15