Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN mới nhất

lazy.nta11/6/15

 1. lazy.nta

  lazy.nta New Member

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
  Tham gia ngày
  13/5/15
  Thông tư 151/2014/TT-BTC, hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:
  Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập
  doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia,
  hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt
  động.

  1. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm:
  – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN (ban hành
  kèm theo Thông tư 151).
  – Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định
  về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình
  doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.
  – Một hoặc một số phụ lục kèm theo (ban hành kèm theo Thông tư số
  156/2013/TT-BTC).
  – Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu 03-1A/TNDN,
  mẫu 03-1B/TNDN, mẫu 03-1C/TNDN
  – Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN
  – Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.
  2. Khai quyế t toá n thuế TNDN đố i vớ i DN theo tỷ lệ % trên doanh thu
  Hồ sơ khai quyế t toá n thuế đố i vớ i nhữ ng Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường
  hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa,
  dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp: Tờ Khai quyết
  toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 04/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư
  151).
  Lưu ý : Nế u không phát sinh thường xuyên hoạt động kinh doanh hàng hoá,
  dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN thì thực hiện kê khai thuế TNDN theo
  từng lần phát sinh theo mẫu số 04/TNDN, doanh nghiệp không phải khai quyết
  toán năm.
  3. Đối với những DN có chi nhánh
  – DN có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ
  khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
  đơn vị trực thuộc.
  – DN có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó
  không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; DN có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở
  chính
  – DN có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ
  thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở
  chính: Thì khai tập trung tại trụ sở chính
  – Tiế p đó cầ n là m nhữ ng thủ tụ c:
  a/ Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa Kho bạc và cơ quan Thuế
  Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được tính nộp tại nơi có trụ sở chính
  và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc để lập chứng từ nộp thuế TNDN cho địa
  phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán
  phụ thuộc.
  Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước
  tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai
  thuế và địa phương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc. Kho bạc Nhà nước


  nơi đóng trụ sở chính chuyển tiền và chứng từ thu ngân sách nhà nước cho Kho
  bạc Nhà nước liên quan để hạch toán thu ngân sách nhà nước phần thuế của cơ sở
  sản xuất hạch toán phụ thuộc.
  b/ Quyết toán thuế
  DN khai quyết toán thuế TNDN tại nơi đóng trụ sở chính, số thuế TNDN còn
  phải nộp được xác định bằng số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã
  tạm nộp tại nơi đóng trụ sở chính và tạm nộp tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ
  thuộc. Số thuế TNDN còn phải nộp hoặc hoàn khi quyết toán cũng được phân bổ
  theo đúng tỷ lệ tại nơi đóng trụ sở chính và tại nơi có các cơ sở sản xuất phụ thuộc.
  Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán
  phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị
  thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị
  thành viên.
  Trường hợp đơn vị thành viên có hoạt động kinh doanh khác với hoạt động
  kinh doanh chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ
  hoạt động kinh doanh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế TNDN với cơ quan
  thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.
  Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về GDT:
  http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/