Kế hoạch thực tập và xét TN hệ CĐ & CQ khoá 25

manhtuan2019928/3/11

 1. manhtuan201992

  manhtuan201992 [Trưởng ban FM & Tổ chức]

  Bài viết:
  940
  Đã được thích:
  313
  Điểm thành tích:
  63
  Tham gia ngày
  4/3/11
  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

  HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

  =O= **********

  Số: /HV - ĐT
  Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2011.​



  Thực hiện kế hoạch thi và xét tốt nghiệp năm 2010 – 2011, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Cao đẳng chính qui khoá 25 như sau:


  I. KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP:

  - Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 09h30 ngày 21/03/2011 tại:

  + Khoa Ngân hàng: Hội trường lớn

  + Khoa Tài chính : H410

  + Khoa Kế toán : H310

  - Liên hệ cơ sở thực tập TN: từ 22/03/2011-03/04/2011

  -Thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp từ 04/04/2011 đến 05/06/2011.

  - Đăng ký chuyên đề tốt nghiệp tại phòng Quản lý người học từ 01/4 đến 06/4/2011

  - Nộp Chuyên đề tốt nghiệp ngày: 25/06/2011.

  - Xét tốt nghiệp dự kiến trước ngày: 15/08/2011



  Ghi chú: Hiện nay Phòng đào tạo đã đăng ký học phần Báo cáo thực tập tốt nghiệp (Mã học phần GRA205) cho tất cả các sinh viên cao đẳng khoá 25. Tuỳ theo điều kiện của từng sinh viên nếu chưa có nhu cầu đăng ký học phần chuyờn đề tốt nghiệp thì nộp đơn huỷ học phần về Phòng Đào tạo từ ngày 15/03/2011-18/03/2011


  II. ĐIỀU KIỆN XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP (ĐIỀU 27, QUI CHẾ 43):

  - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỉ luật ở mức đình chỉ học tập trở lên.

  - Tích luỹ đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo của mỗi chuyên ngành. Không có học phần bị điểm F.

  - Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 2,00 trở lên.

  - Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất theo quy định.

  - Hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí và các qui định khác của Học viện.

  - Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên Liên thông Đại học khoá V (A,B,C,D,E), phòng Đào tạo tính điểm trung bình chung cả khoá học và lập danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp báo cáo Hội đồng xét tốt nghiệp trước ngày 15/08/2011.



  III. GIẢI QUYẾT GIẤY TỜ CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

  Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên liên hệ tìm kiếm việc làm, trong khi chờ Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp Học viện sẽ cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo” và “bảng điểm tạm thời”. (Theo mẫu chung) cho sinh viên

  Thực tập, viết chuyên đề và xét tốt nghiệp là nhiệm vụ quan trọng đề nghị các Phòng, Khoa và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp tổ chức thực hiện

  TLGIÁMĐỐC​

  Link xem:
   
  Last edited by a moderator: 9/3/11
  1 People like this