Kế Hoạch Tuyển Sinh Và khai Giảng Các Lớp học Tại Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học,HVTC

Thảo luận trong 'Thông tin tuyển sinh' bắt đầu bởi hvtc_cfi, 24/4/14.

 1. hvtc_cfi New Member

  Các lớp Tiếng Anh

  BEGINNER (20 buổi/24 buổi)
  Ca học Tối 2,4,6
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 11/05/2014
  Dự kiến Khai giảng 12/05/2014

  ELEMENTARY (20 buổi/24 buổi)
  Ca học Tối 2,4,6
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 11/05/2014
  Dự kiến Khai giảng 12/05/2014

  Các lớp Nghiệp vụ

  Tin học ứng dụng trình độ B
  (15 buổi học, 01 buổi thi)
  Ca học Tối 2,4,6
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 06/05/2014
  Dự kiến Khai giảng 07/05/2014

  Kế toán tổng hợp (20 buổi học, 01 buổi thi)
  Ca học Tối 3,5, cả ngày CN
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 09/05/2014
  Dự kiến Khai giảng 11/05/2014

  Thực hành kế toán tổng hợp (25 buổi học, 01 buổi thi)
  Ca học Tối 3,5, cả ngày CN
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 09/05/2014
  Dự kiến Khai giảng 11/05/2014

  Kỹ năng kê khai và quyết toán thuế trong DN (12 buổi học, 01 buổi thi)
  Ca học Tối 3,5, cả ngày CN
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 09/05/2014
  Dự kiến Khai giảng 11/05/2014


  Các lớp Tiếng Anh

  BEGINNER (20 buổi/24 buổi)
  Ca học Sáng 2,4,6
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 20/07/2014
  Dự kiến Khai giảng 21/07/2014

  ELEMENTARY (20 buổi/24 buổi)
  Ca học Sáng 2,4,6
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 20/07/2014
  Dự kiến Khai giảng 21/07/2014


  Các lớp Nghiệp vụ

  Tin học ứng dụng trình độ B
  (15 buổi học, 01 buổi thi)
  Ca học Cả ngày 2,4,6
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 20/07/2014
  Dự kiến Khai giảng 21/07/2014

  Tin học ứng dụng trình độ B
  (15 buổi học, 01 buổi thi)
  Ca học Cả ngày 3,5,CN
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 21/07/2014
  Dự kiến Khai giảng 22/07/2014

  Kế toán tổng hợp (20 buổi học, 01 buổi thi)
  Ca học Cả ngày 3,5,CN
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 21/07/2014
  Dự kiến Khai giảng 22/07/2014

  Thực hành kế toán tổng hợp
  (25 buổi học, 01 buổi thi)
  Ca học Cả ngày 3,5,CN
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 21/07/2014
  Dự kiến Khai giảng 22/07/2014

  Kỹ năng kê khai và quyết toán thuế trong DN (12 buổi học, 01 buổi thi)
  Ca học Cả ngày 3,5,CN
  Thời gian tuyển sinh đến hết ngày 21/07/2014
  Dự kiến Khai giảng 22/07/2014

  Thông tin chi tiết xem tại: www.hvtc.edu.vn hoặc www. chuandaura.edu.vn
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này