[Kế toán công]Một số câu hỏi đúng sai có giải thích

tranhung17128/1/12

 1. tranhung1712

  tranhung1712 Spammer

  Bài viết:
  3,551
  Đã được thích:
  2,384
  Điểm thành tích:
  113
  Tham gia ngày
  5/3/11
  Những câu tập hợp trong những giờ học cô giáo hỏi:D 1 vài câu có đáp án thôi. Các bạn góp ý nhé ;)

  1. Các đơn vị sự nghiệp Nhà nước là các đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công cho xã hội.
  2. Quản lý tài chính công đơn vị HCSN theo hình thức thu đủ chi đủ là hình thức cho phép các đơn vị HCSN có số thu được giữ lại để chi tiêu trong quá trình hoạt động, nếu thiếu NSNN sẽ cấp phát phần chênh lệch dự toán được duyệt chi lớn hơn thu
  3. Giá gốc của tất cả các loại vật tư do đơn vị HCSN mua về nhập kho đều bao gồm thuế GTGT
  4. Bảo tàng quản lý rất nhiều hiện vật nhưng do những hiện vật này vô giá nên không cần ghi sổ
  5. Tất cả các TSCĐ đơn vị mua về đều phải ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ bên cạnh việc ghi tăng TSCĐ.
  6. Khi nhận được TSCĐ do đơn vị khác điều chuyển đến (sử dụng cho hoạt động thường xuyên) theo quyết định của cấp có thẩm quyền, kế toán phải ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động.
  7. TSCĐ dùng cho hoạt động văn hóa, phúc lợi không cần tính hao mòn hàng năm
  8. Chi phí liên quan đến việc mua NVL dùng cho hoạt động HCSN được ghi nhận vào giá gốc của NVL mua về
  9. TK 3111 và TK 3311 chỉ sử dụng ở các đơn vị có hoạt động SXKD?
  10. Bất kỳ khi nào khi đơn vị cấp trên cấp tiền cho đơn vị cấp dưới đều là cấp kinh phí.
  11. Tất cả các nguồn kinh phí hoạt động đều quyết toán cuối năm.
  12. TK 333 chỉ sử dụng ở những đơn vị có hoạt động SXKD
  13. Theo quy định hiện hành trong các đơn vị HCSN các khoản thu từ hoạt động SXKD được phản ánh bên có TK 531
  14. Trong các đơn vị HCSN tất cả các khoản thu viện trợ, tài trợ đều được phản ánh bên có TK 521
  15. Số dư Nợ TK 341 thể hiện số kinh phí cấp cho cấp dưới chưa quyết toán
  16. Trong các đơn vị HCSN các khoản thu từ hoạt động thanh lý nhượng bán TSCĐ đang dùng cho hoạt động SXKD được phản ánh vào bên có TK 5111
  17. Trong các đơn vị HCSN có hoạt động SXKD các khoản thu lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và các khoản đầu tư tài chính được phản ánh bên có TK 531
  18. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận vào bên nợ TK 531
  19. Trong đơn vị HCSN khi thanh lý TSCĐ đang sử dụng cho hoạt động SXKD chưa khấu hao hết, được phản ánh giá trị còn lại vào bên nợ Tk 631
  20. Trong các đơn vị HCSN, khi mua NVL dùng cho hoạt động sự nghiệp thì thuế GTGT đầu vào được phản ánh vào bên nợ TK 3113
   
  Last edited by a moderator: 12/10/12
  2 Peoples like this
 2. tranhung1712

  tranhung1712 Spammer

  Bài viết:
  3,551
  Đã được thích:
  2,384
  Điểm thành tích:
  113
  Tham gia ngày
  5/3/11
  1. Các đơn vị sự nghiệp Nhà nước là các đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công cho xã hội.
  -> Sai
  - Các đơn vị sự nghiệp Nhà nước là các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội công, những đơn vị này thu phí
  - Các đơn vị hành chính Nhà nước là các đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công, nhưng đơn vj này thu lệ phí

  2. Quản lý tài chính công đơn vị HCSN theo hình thức thu đủ chi đủ là hình thức cho phép các đơn vị HCSN có số thu được giữ lại để chi tiêu trong quá trình hoạt động, nếu thiếu NSNN sẽ cấp phát phần chênh lệch dự toán được duyệt chi lớn hơn thu
  -> Sai
  - Phương pháp quản lý tài chính công thu đủ, chi đủ áp dụng cho những đơn vị có nguồn thu không lớn, theo đó mọi nhu cầu chi tiêu của đơn vị được NN cấp phát theo dự toán đã duyệt. Mọi khoản thu phát sinh trong quá trình hoạt động đơn vị phải nộp vào NSNN
  - hình thức cho phép các đơn vị HCSN có số thu được giữ lại để chi tiêu trong quá trình hoạt động, nếu thiếu NSNN sẽ cấp phát phần chênh lệch dự toán được duyệt chi lớn hơn thu là pp quản lý tài chính công thu, chi chênh lệch

  3. Giá gốc của tất cả các loại vật tư do đơn vị HCSN mua về nhập kho đều bao gồm thuế GTGT
  -> Sai
  - Khi đơn vị mua vật tư cho hđ sự nghiệp thì giá gốc bao gồm cả thuế GTGT
  - Mua vật tư cho hđ SXKD không chịu thuế hoặc tính thuế theo pp trực tiếp thì giá gốc cũng gồm cả thuế
  - Khi đơn vị mua vật tư cho hđ SXKD mặt hàng chịu thuế và tính thuế theo pp khấu trừ thì giá gốc ko bào gồm thuế GTGT

  4. Bảo tàng quản lý rất nhiều hiện vật nhưng do những hiện vật này vô giá nên không cần ghi sổ
  -> Sai
  - Các hiện vật của bảo tàng được xếp vào nhóm tài sản đặc biệt vẫn phải ghi sổ để phản ánh sự tăng giảm của TSCĐ

  5. Tất cả các TSCĐ đơn vị mua về đều phải ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ bên cạnh việc ghi tăng TSCĐ.
  -> Sai
  - Tùy thuộc vào mục đích sử dụng TSCĐ. Khi mua TSCĐ về cho hoạt động HCSN thì kế toán ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (TK 466) còn khi mua TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD không ghi tăng nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

  6. Khi nhận được TSCĐ do đơn vị khác điều chuyển đến (sử dụng cho hoạt động thường xuyên) theo quyết định của cấp có thẩm quyền, kế toán phải ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động.
  -> Sai
  - Khi nhận được TSCĐ do đơn vị khác điều chuyển đến kế toán ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ chứ không phải ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động.
  Nợ 211: NG
  Có 214: HMLK
  Có 466: GT còn lại

  7. TSCĐ dùng cho hoạt động văn hóa, phúc lợi không cần tính hao mòn hàng năm
  -> Sai
  - TSCĐ dùng cho hoạt động văn hóa, phúc lợi vẫn phải tính hao mòn theo bút toán: Nợ 466/ Có 214
  - TS dùng cho hoạt động HCSN tính hao mòn theo năm, TS dùng cho haojt động SXKD tính hao mòn theo tháng.

  8. Chi phí liên quan đến việc mua NVL dùng cho hoạt động HCSN được ghi nhận vào giá gốc của NVL mua về
  -> Sai
  - CP mua NVL được phản ánh được phản ánh vào các khoản chi liên quan như TK 661, 662, 635, 241... ko phản ánh vào giá gốc NVL

  9. TK 3111 và TK 3311 chỉ sử dụng ở các đơn vị có hoạt động SXKD?
  -> Sai
  - TK 3111 - Phải thu của khách hàng chỉ sử dụng ở đơn vị có hđ SXKD
  - TK 3311 - Phải trả người cung cấp được sử dụng ở tất cả các đơn vị HCSN

  10. Bất kỳ khi nào khi đơn vị cấp trên cấp tiền cho đơn vị cấp dưới đều là cấp kinh phí.
  -> Sai
  - Có thể trong trường hợp đơn vị cấp trên chuyển tiền cho đơn vị cấp dưới để trả nợ những khoản mà đơn vị cấp dưới đã chi trả hộ.

  11. Tất cả các nguồn kinh phí hoạt động đều quyết toán cuối năm?
  -> Sai
  - Trong trường hợp đơn vị được cấp kinh phí bằng hình thức giữ lại các khoản phí, lệ phí để trang trải cho những hoạt động thường xuyên nhưng chưa qua ngân sách, chưa có chứng từ thu chi, kế toán hạch toán số tiền đó vào TK 521, chưa được phản ánh vào TK 461 nên không được quyết toán cuối năm.
  - Sau khi số tiền đó có chứng tư ghi thu ghi chi, kế toán kết chuyển kinh phí bằng bút toán Nợ 521/ Có 461 thì cuối năm mới được quyết toán.

  12. TK 333 chỉ sử dụng ở những đơn vị có hoạt động SXKD
  -> Sai
  - TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước, bao gồm 5 tk cấp 2:.... Nó được sử dụng trong tất cả các đơn vị

  13. Theo quy định hiện hành trong các đơn vị HCSN các khoản thu từ hoạt động SXKD được phản ánh bên có TK 531
  -> Đúng
  - TK 531 - Thu hoạt động SXKD. Bên có ghi nhận: doanh thu bán sp, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi các khoản đầu tư tài chính; chênh lệch tỷ giá hối đoái...

  14. Trong các đơn vị HCSN tất cả các khoản thu viện trợ, tài trợ đều được phản ánh bên có TK 521
  -> Sai
  - Khi đơn vị nhận được viện trợ, tài trợ :
  Nợ TK liên quan
  Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (Nếu chưa có chứng từ ghi thu ghi chi NS khi nhận viện trợ)
  Có TK 461, 462, 465, 441 (Nếu có chứng từ ghi thu ghi chi NS)

  15. Số dư Nợ TK 341 thể hiện số kinh phí cấp cho cấp dưới chưa quyết toán
  -> Sai
  - Số dư nợ TK 341 - Kinh phí cấp cho cấp dưới phản ánh số tiền đã cấp cho cấp dưới

  16. Trong các đơn vị HCSN các khoản thu từ hoạt động thanh lý nhượng bán TSCĐ đang dùng cho hoạt động SXKD được phản ánh vào bên có TK 5111
  -> Sai
  - Khoản thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ đang đùng cho hoạt động SXKD được phản ánh vào bên có TK 5118
  - TK 5111 - Thu phí, lệ phí

  17. Trong các đơn vị HCSN có hoạt động SXKD các khoản thu lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay và các khoản đầu tư tài chính được phản ánh bên có TK 531
  -> ĐÚng
  - Nêu kết cấu TK 531

  18. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được ghi nhận vào bên nợ TK 531
  -> Sai
  - CP bán hàng và quản lý doanh nghiệp đc phản ánh:
  Nợ TK 631/ Có TK liên quan
  Cuối kỳ kết chuyển doanh thu, chi phí: Nợ Tk 531/ Có TK 631

  19. Trong đơn vị HCSN khi thanh lý TSCĐ đang sử dụng cho hoạt động SXKD chưa khấu hao hết, được phản ánh giá trị còn lại vào bên nợ Tk 631
  -> Sai
  - Giá trị còn lại TSCĐ đc phản ánh vào bên nợ TK 5118
  + Ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán: Nợ 5118, Nợ 214/ Có 211
  + Số chi nhượng bán: Nợ 5118, Nợ 3113/ Có 111,112,331...
  + Số thu nhượng bán: Nợ 111,112,311.../ Có 5118, có 3331
  + kết chuyển chênh lệch thu, chi vào TK 421

  20. Trong các đơn vị HCSN, khi mua NVL dùng cho hoạt động sự nghiệp thì thuế GTGT đầu vào được phản ánh vào bên nợ TK 3113
  -> Sai
  - NVL dùng cho hoạt động sự nghiệp thì thuế GTGT đầu vào được tính vào giá gốc của NVL
   
  Last edited by a moderator: 8/1/12
  2 Peoples like this
 3. maiphuong300991

  maiphuong300991 New Member

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  24/11/11
  nhung cau hoi nay lieu co trong de thi giua ki ko nhi?
   
 4. tranhung1712

  tranhung1712 Spammer

  Bài viết:
  3,551
  Đã được thích:
  2,384
  Điểm thành tích:
  113
  Tham gia ngày
  5/3/11
  Những câu hỏi này tớ tập hợp từ 2 bài kiểm tra giữa kỳ và 1 số câu cô giáo hỏi trên lớp. Mình học cô Tuệ, ko biết bạn học cô nào, nhưng làm thử cũng tốt mà:P vì mình thấy đề thi trùng khá nhiều đấy
   
 5. maiphuong300991

  maiphuong300991 New Member

  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  24/11/11
  ok. thanks bạn nhiều. mình cũng học cô tuệ
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. câu hỏi đúng sai kế toán hành chính sự nghiệp

  ,
 2. các câu hỏi đúng sai môn kế toán công

  ,
 3. giải thích việc ghi nhận lãi vay vào khoản thu sự nghiệp khác

  ,
 4. tk 531 hcsn,
 5. cau hoi dung sai giai thich ke toan tai chinh 1,
 6. câu hỏi đúng sai về kthcsn,
 7. nhan dinh dung sai ke toan tai chinh 1,
 8. ht tk421 trong dv hcsn,
 9. ht vay tien trong don vi hcsn,
 10. tất cả nguồn kinh phí đều quyết toán cuối năm,
 11. tk 3113 dvhcsn,
 12. bài tập có giải phần quyet toan hành chính su nghiep,
 13. vat nhap khau cho don vi hcsn,
 14. tất cả các nguồn kinh phí đều được quyết toán cuối năm,
 15. dn tính thuế theo ppkhau tru..giá gốc mua vào trong nuoc bao gom,
 16. câu hỏi đúng sai trong hành chính sự nghiệp,
 17. câu hoi đúng sai môn kế toán công,
 18. giai thich dung sai mon ke toan tai chinh 1,
 19. cau hoi dung sai trong ke toan tai chinh 1,
 20. câu hỏi đúng sai của kế toán tài chính doanh nghiệp 1