Lộ trình tự học PHP từ cơ bản đến nâng cao?

Thảo luận trong 'Wap, Web' bắt đầu bởi hocvt88, 19/10/15.

 1. Vào: http://vnfit.com/lo-trinh-tu-hoc-php-tu-co-ban-den-nang-cao/
  HTML cơ bản

  1. [Học HTML căn bản] Các thẻ HTML cơ bản

  2. [Học HTML căn bản] Một số thẻ HTML đặc biệt

  CSS cơ bản
  1. Bài 1: Cú phá CSS
  2. Bài 2: Class CSS và ID CSS
  3. Bài 3: Backgroud trong CSS
  4. Bài 4: Font chữ trong CSS
  5. Bài 5: Text trong CSS
  6. Bài 6: Margin và Padding trong CSS
  7. Bài 7: Border trong CSS
  8. Bài 8: Height và width trong CSS
  9. Bài 9: Float và Clear trong CSS
  10. Bài 10: Position trong CSS
  Lộ trình học PHP cơ bản
  Bước 1: Lập trình php - Giới thiệu về php
  1. Chuẩn bị đầu tiên để lập trình php

  2. Cài đặt php trên môi trường windows

  3. Cài đặt php trên môi trường ubuntu

  4. Cài đặt php trên môi trường Mac os

  5. Quá trình vận hành của website sử dụng ngôn ngữ php

  Bước 2: Lập trình php - Bước mở đầu
  1. Cú pháp trong php

  2. Comment trong lập trình php

  3. Hiển thị dữ liệu trong php echo và print

  4. Biến trong php là gì?

  5. Loại dữ liệu trong php

  6. Constants (hằng) trong php

  7. Toán tử và biểu thức trong php

  8. Mảng (array) trong php

  9. Sắp xếp Mảng (array) trong php

  10. String trong php

  11. Câu lệnh điều kiện if else (condition) trong php

  12. Vòng lặp trong php while for và foreach

  13. switch trong php

  14. Hàm (Function) trong php

  15. $_REQUEST và $_GET và $_POST trong php

  16. Form trong php, truyền dữ liệu trong php từ form

  Xem thêm

  Lộ trình học PHP nâng cao
  1. Mảng nhiều chiều trong PHP

  2. Mở / đọc/ đóng file bằng PHP

  3. Tạo / Viết file bằng PHP

  4. Date và Time trong PHP

  5. Upload file trong PHP

  6. Cookies trong PHP

  7. Sessions trong PHP

  Xem thêm

  Lập trình ứng dụng với PHP
  1. Ứng dụng đăng nhập, thoát với PHP và MySQL

  2. Ứng dụng quản lý thành viên với PHP và MySQL

  3. Ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MySQL

  4. Ứng dụng sửa xóa thành viên bằng PHP và MySQL

  5. Ứng dụng đếm số người Online bằng PHP

  6. Hệ thống bình chọn bằng PHP và MySQL

  7. Upload nhiều hình ảnh bằng PHP

  8. Ứng dụng giỏ hàng bằng PHP phần 1

  9. Ứng dụng giỏ hàng bằng PHP phần 2

  10. Lấy feed post fanpage facebook với facebook api sdk php

  11. Ứng dụng đăng nhập (Login) với facebook sử dụng PHP

  12. Ứng dụng đăng nhập (Login) với Google account sử dụng PHP

  13. Ứng dụng đăng nhập (Login) với Twitter sử dụng PHP

  14. Ứng dụng Đăng nhập (login) với LinkedIn sử dụng PHP

  15. Tìm kiếm với PHP và Ajax

  16. Ứng dụng Sử dụng Google reCAPTCHA với PHP

  17. Ứng dụng Autocomplete textbox sử dụng jQuery, PHP và MySQL

  18. Tình khoảng cách giữa 2 địa điểm với Google Maps API và PHP

  19. Kéo và thả tập tin tải lên bằng cách sử dụng PHP và DropzoneJS

  20. Xuất dữ liệu sang Excel trong PHP

  21. Ứng dụng Load more bằng cách sử dụng jQuery Ajax và PHP từ CSDL

  22. Like và Unlike với jQuery, Ajax and PHP

  23. Gửi email với nhiều file đính kèm trong PHP

  24. Kéo và thả hình ảnh sắp xếp lại bằng cách sử dụng jQuery, Ajax, PHP & MySQL

  Xem thêm

  Lập trình API với PHP
  Lập trình API PHP toàn tập

  Lộ trình nghiên cứu các Framework của PHP hiện nay
  1. Codeigniter framework – Tổng hợp cấc bài học về Codeigniter framework

  2. Laravel framework – Tổng hợp các bài học về Laravel

  3. Yii 2 Framework - Tổng hợp các bài học về Yii 2

  4. CakePHP Framework – Tổng hợp các bài học về CakePHP

  5. Phalcon PHP Framework – Tổng hợp các bài học về Phalcon PHP

  6. Zend Framework – Tổng hợp các bài học về Zend Framework

  Seo Website
  Tổng hợp các bài hướng dẫn Seo Website

  Javascript
  1. [học javascript p1] javascript là gì
  2. [học javascript p2] JavaScript Output
  3. [học javascript p3] Cú pháp JavaScript
  4. [Học javascript p4] Câu lệnh JavaScript
  5. [Học javascript p4] Comments JavaScript
  6. [Học javascript p5] Biến JavaScript (Variables)
  7. [Học javascript p6] Toán tử JavaScript (Operators)
  8. [Học javascript p7] loại dữ liệu JavaScript (Data Types)
  Jquery
  1. Học jquery từ cơ bản đến nâng cao phần 1
  2. Học jquery từ cơ bản đến nâng cao phần 2 $( document ).ready()
  3. Học jquery từ cơ bản đến nâng cao p3 tránh xung đột với thư viện khác
  4. Học jquery từ cơ bản đến nâng cao p4 Attributes jquery
  5. Học jquery từ cơ bản đến nâng cao p5 Selecting Elements
  6. Học jquery cơ bản nâng cao p6 làm việc với Selections
  7. Học jquery cơ bản nâng cao p7 Thao tác các thành phần
  8. Học jquery cơ bản nâng cao p8 Jquery object
  9. Học jquery cơ bản nâng cao p9 Jquery Parents, Children, Siblings
  10. Học jquery từ cơ bản đến nâng cao p10 CSS, Styling và Dimensions
  11. Học jquery cơ bản nâng cao p11 Data Methods
  12. Học jquery từ cơ bản đến nâng cao p12 Utility Methods
  Ajax
  Json

  1. Bài 1: Tổng quan về json
  2. Bài 2: Cú pháp và kiểu dữ liệu trong Json
  3. Bài 3: Đối tượng trong Json
  4. Bài 4: Schema trong Json
  5. Bài 5: So sánh Json với XML
  6. Bài 6: Json với PHP
  7. Bài 7: Json với Perl
  8. Bài 8: Json với Python
  9. Bài 9: Json với Ruby
  10. Bài 10: Json với Java
  11. Bài 11: Json với Ajax
  Angular JS
  1. Angular JS là gì?
  2. Giới thiệu về Angular JS
  3. Biểu thức trong Angular JS
  4. Chỉ thị trong Angular JS (Directives)
  5. Controllers trong Angular JS
  6. Bộ lọc hay Filters trong Angular JS
  7. Angular JS XMLHttpRequest
  8. Bảng (Tables) trong Angular JS
  9. Angular JS SQL
  10. Angular JS HTML DOM
  11. Angular JS Events
  12. Angular JS Modules
  13. Angular JS Forms
  14. Angular JS Input Validation
  15. Angular JS and Twitter Bootstrap
  16. Angular JS Includes
  17. Angular JS Application
  Node JS
  1. Bài 1: Node JS là gì? Giới thiệu về Node JS và học Node JS, Node JS tutorial
  2. Bài 2: Cài đặt môi trường cho Node js
  3. Bài 3: Ứng dụng đầu tiên cho Node JS
  4. Bài 4: NPM trong Node js
  5. Bài 5: Vòng sự kiện trong Node js
  6. Bài 6: Sự kiện Emitter trong Node js
  7. Bài 7: Buffers trong Node js
  8. Bài 8: Streams trong Node js
  9. Bài 9: File trong Node js
  10. Bài 10: Đối tượng trong Node js
  11. Bài 11: Modules trong Node js
  12. Bài 12: Web Module trong Node js
  13. Bài 13: Framework trong Node js
  14. Bài 14: API trong Node js
  15. Bài 15: Gói trong Node js
  HTML 5
  1. Bài 1: Tổng quan về HTML5
  2. Bài 2: Cú pháp trong HTML5
  3. Bài 3: Attributes trong HTML5
  4. Bài 4: Events trong HTML5
  5. Bài 5: Web Forms 2.0 trong HTML5
  6. Bài 6: SVG trong HTML5
  7. Bài 7: MathML trong HTML5
  8. Bài 8: Session trong HTML5
  9. Bài 9: CSDL Web trong HTML5
  10. Bài 10: Sự kiện Server Sent trong HTML5
  11. Bài 11: WebSockets trong HTML5
  12. Bài 12: Canvas trong HTMl5
  13. Bài 13; Audio và Video trong HTML5
  14. Bài 14: Định vị trong HTML5
  15. Bài 15: Microdata trong HTML5
  16. Bài 16: Drag và drop trong HTML5
  17. Bài 17: Web Workers trong HTML5
  18. Bài 18: IndexedDB trong HTML5
  19. Bài 19: Messaging Web trong HTML5
  20. Bài 20: CORS trong HTML5
  21. Bài 21: RTC trong HTML5
  Bootstrap
  1. Bootstrap 4 alpha có gì mới? Giới thiệu về Bootstrap 4 alpha
  2. Bài 1: Tạo website với Bootstrap 4 Alpha và giới thiệu về website sẽ làm
  3. Bài 2 Cài đặt và giới thiệu về Bootstrap 4 Alpha
  4. Bài 3: Tạo Header cho website trong Bootstrap 4 Alpha
  Bootstrap 3 cơ bản:
  1. Bài 1: Xin chào bootstrap 3
  2. Bài 2: Menu trong Bootstrap 3
  3. Bai 3: Gird trong Bootstrap 3
  4. Bài 4: Social-Media trong Bootstrap 3
  5. Bài 5: Tao Menu Bar Features trong Bootstrap 3
  6. Bai 6: Form trong Boostrap 3
  7. Bài 7: Button trong Bootstrap 3
  8. Bài 8: Tạo web Blog với Boostrap 3 Phần 1
  9. Bài 9: Tạo web Blog với Boostrap 3 Phần 2
  10. Bài 10: Tạo web Blog với Boostrap 3 Phần 3
  11. Bài 11: Tạo web Bán hàng với Boostrap 3 Phần 1
  12. Bài 12: Tạo web Bán hàng với Boostrap 3 Phần 2
  13. Bài 13: Tạo web Bán hàng với Boostrap 3 Phần 3
  14. Bài 14: Tạo web Bán hàng với Boostrap 3 Phần 4
  15. Bài 15: Tạo web Bán hàng với Boostrap 3 Phần 5
  Tạo website với Bootstrap 3: Tạo website html bằng bootstrap từ A đến Z reponsive web mobile

  Tạo website video với Bootstrap 3: Tạo website video với Bootstrap và Font Awesome

  Trên đây là các bài hướng dẫn về học Lập trình PHP và các ngôn ngữ đi kèm với nó chia sẻ đến cấc bạn.

  Chân thành cảm ơn cấc bạn. Nếu thấy hay xin hãy chia sẻ bài viết.

  Nguồn: Vào: http://vnfit.com/lo-trinh-tu-hoc-php-tu-co-ban-den-nang-cao/