Lời cảm ơn hay trong báo cáo công ty cổ phần Cửu Long

ngokbuon27/6/16

 1. ngokbuon

  ngokbuon Member

  Bài viết:
  105
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Tham gia ngày
  13/3/14
  làm thuê báo cáo thực tập Trƣớc tiên, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hƣớng dẫn – Thạc sĩ Nguyễn Thanh Huyền đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện khóa luận này. Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua khóa luận này, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trƣờng đại học Thăng Long, những ngƣời đã trực tiếp truyền đạt cho em các kiến thức về kinh tế từ những môn học cơ bản nhất, giúp em có đƣợc một nền tảng về chuyên ngành học nhƣ hiện tại để có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Bên cạnh đó, em xin cảm ơn các anh chị, cô chú trong phòng Tài chính – Kế toán của Công ty Cổ phần văn phòng phẩm Cửu Long đã tạo điều kiện, giúp đỡ cũng nhƣ cung cấp số liệu, thông tin và tận tình hƣớng dẫn em trong suốt thời gian làm khóa luận. Tiêu thụ là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị thành phẩm,hàng hóa, dịch vụ tức là chuyển giao vốn của doanh nghiệp từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị. Xét về góc độ kế toán, tiêu thụ thành phẩm là việc chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm đó để nhận đƣợc một lƣợng giá trị tƣơng đƣơng. viết báo cáo tốt nghiệp Tiêu thụ thành phẩm nằm trong chu kì bán hàng và thu tiền, nó bắt đầu từ một đơn đặt hàng của khách hàng và chấm dứt bằng sự chuyển dịch sản phẩm, bằng một khoản thu và cuối cùng thành tiền mặt. Do đó, việc tiêu thụ có thể đƣợc chia thành hai quá trình: Quá trình thứ nhất: Đơn vị bán căn cứ vào đơn đặt hàng hay hợp đồng kinh tế đã kí kết để xuất thành phẩm, hàng hóa giao cho bên đơn vị mua. Điều này phản ánh một mặt quá trình biến động của thành phẩm. Quá trình thứ hai: Khách hàng trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. Về nguyên tắc, thành phẩm đƣợc xác nhận là tiêu thụ khi hoàn thành cả hai quá trình đó. Trong thực tế, hai quá trình đó có thể xảy ra đồng thời, có thể giao hàng trƣớc, nhận tiền sau hoặc nhận tiền trƣớc, giao hàng sau. Em xin chân thành cảm ơn!
   

Chia sẻ trang này