mọi người giải giúp em bài này với ạ

bebap26/6/14

 1. bebap

  bebap New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  26/6/14
  Machina Co. ñang huy ñong vôn cho mot d án xây dng. Nguôn vôn cho d án
  là $8 trieu moi năm trong vòng 3 năm. Công ty có the huy ñong n
  và vôn co phân moi
  năm; hoac phát hành n
  bây gi và vôn co phân sau này. Câu trúc vôn ca công ty là
  40% n
  và 60% vôn co phân. Nêu huy ñong vôn bang n
  mot lân duy nhât, chi phí phát
  hành là 1.6% giá tr n
  huy ñong. Nêu công ty huy ñong vôn t n
  vay moi năm, chi phí
  phát hành là 3% giá tr vôn huy ñong hàng năm. B- qua giá tr thi gian ca tiên, nêu
  công ty huy ñong n
  mot lân se tiêt kiem ñư
  c bao nhiêu so vi huy ñong 3 lân riêng
  biet.