Mọi người giải giúp mình bài này với!

Thảo luận trong 'Kinh tế vĩ mô' bắt đầu bởi chaugiavong, 23/11/15.

  1. chaugiavong New Member

    Giả định hành vi của hộ gia đình trên thị trường hàng hoá và dịch vụ được biểu diễn bằng hàm số C = 120 + 0,5y, trên thị trường tiền tệ - hàm số L = 0,02y + 2(40-r), trên thị trường lao động – hàm giá cung lao động Ws = 1,3L + 10P. Doanh nghiệp sử dụng công nghệ được biểu diẽn bằng hàm số y = 80L – L2, còn hàm đầu tư có dạng I=280 – 5r. chính phủ hoạch định mức chi tiêu bằng 250, thuế suất là 0,2 và hệ thống ngân hàng luôn duy trì cung tiền ở mức 95 dvtt
    Hãy viết phương trình xác định trạng thái cân bằng của các thị trường theo Keynes?
    Mọi người chỉ cần viết ra được 4 phương trình của 4 thị trường thội. Còn lại giải phương trình cứ để mình tự lo :((
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này