Một số cụm động từ thường gặp

ngoainguva29/11/13

 1. ngoainguva

  ngoainguva New Member

  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  20/11/13
  A
  Advance in: tấn tới
  advance on: trình bày
  advance to: tiến đến
  agree on sth: đồng ý với điều gì
  agree with: đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
  answer to: hợp với
  answer for: chịu trách nhiệm về
  attend on (upon): hầu hạ
  attend to: chú ý

  B
  Back up: ủng hộ, nâng đỡ
  bear on: có ảnh hưởng, liên lạc tới
  become of: xảy ra cho
  begin with: bắt đầu bằng
  begin at: khởi sự từ
  believe in: tin cẩn, tin có
  belong to: thuộc về
  bet on: đánh cuộc vào

  C
  Care for: thích, săn sóc
  catch up with: bắt kịp
  chance upon: tình cờ gặp
  close with: tới gần
  close about: vây lấy .
  come to: lên tới
  consign to: giao phó cho
  cry for: khóc đòi
  cry for sth: kêu đói
  cry for the moon: đòi cái ko thể
  cry with joy: khóc vì vui
  cut something into: cắt vật gì thành
  cut into: nói vào, xen vào

  D
  delight in: thích thú về
  depart from: bỏ, sửa đổi
  do with: chịu đựng
  do for a thing: kiếm ra một vật

  A
  account for: chiếm, giải thích
  allow for: tính đến, xem xét đến
  ask after: hỏi thăm sức khỏe
  ask for: hỏi xin ai cái gì
  ask sb in/ out: cho ai vào/ ra
  urge sb into/ out of : thuyết phục ai làm gì/ không làm gì

  B
  to be over: qua rồi
  to be up to sb to V: ai đó có trách nhiệm phải làm gì .
  to bear up = to confirm: xác nhận
  to bear out: chịu đựng
  to blow out: thổi tắt
  blow down: thổi đổ
  blow over: thổi qua
  to break away = to run away: chạy trốn
  break down: hỏng hóc, suy nhược, òa khóc
  break in (to + O): đột nhập, cắt ngang
  break up: chia tay , giải tán
  break off: tan vỡ một mối quan hệ
  to bring about: mang đến, mang lại (= result in) . .
  bring down = to land: hạ xuống
  bring out: xuất bản
  bring up: nuôi dưỡng (danh từ là up bringing)
  bring off: thành công, ẳm giải
  to burn away: tắt dần
  burn out: cháy trụi

  C
  call for: mời gọi, yêu cầu
  call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
  call on/ call in at sb's house: ghé thăm nhà ai
  call off = put off = cancel: hủy bỏ
  Call at: ghé thăm
  Care about: quan tâm, để ý tới
  Care for: muốn, thích (= would like ), quan tâm chãm sóc (=take care of)
  Carry away: mang đi, phân phát
  Carry on = go on: tiếp tục
  Carry out: tiến hành , thực hiện
  Carry off = bring off : ẵm giải
  Catch on: trở nên phổ biến, nắm bắt kịp
  Catch up with = keep up with = keep pace with: theo kịp ai,cái gì
  Chew over = think over: nghĩ kĩ
  Check in/ out: làm thụ tục ra/ vào . .
  Check up: kiểm tra sức khỏe
  Clean out: dọn sạch, lấy đi hết
  Clean up: dọn gọn gàng ..
  Clear away: lấy đi, mang đi
  Clear up: làm sáng tỏ
  Close down: phá sản , đóng cửa nhà máy
  Close in: tiến tới
  Close up: xích lại gần nhau . .
  Come over/ round = visit
  Come round: hồi tỉnh
  Come down: sụp đổ (= collapse ), giảm (= reduce ) . . .
  Come down to: là do
  Come up: đề cập đến , nhô lên , nhú lên . . .
  Come up with: nảy ra, loé lên .
  Come up against: đương đầu, đối mặt
  Come out: xuất bản
  Come out with: tung ra sản phẩm
  Come about = happen
  Come across: tình cờ gặp
  Come apart: vỡ vụn , lìa ra
  Come along/ on with: hoà hợp, tiến triển
  Come into: thửa kế
  Come off: thành công, long ,bong ra
  Count on sb for sth: trông cậy vào ai .
  Cut back on/ cut down on: cắt giảm (chỉ tiêu)
  Cut in: cắt ngang (= interrupt ) .
  Cut st out off sth: cắt cái gì rời khỏi cái gì
  Cut off: cô lập, cách li, ngừng phục vụ
  Cut up: chia nhỏ
  Cross out: gạch đi, xóa đi
  D
  Die away/ die down: giảm đi, dịu đi (về cường độ)
  Die out/ die off: tuyệt chủng
  Die for: thèm gì đến chết
  Die of: chết vì bệnh gì
  Do away with: bãi bỏ, bãi miễn
  Do up = decorate
  Do with: làm được gì nhờ có
  Do without: làm được gì màkhông cần
  Draw back: rút lui
  Drive at: ngụ ý, ám chỉ
  Drop in at sb‘s house: ghé thăm nhà ai
  Drop off: buồn ngủ
  Drop out of school: bỏ học

  E
  End up: kết thúc
  Eat up: ăn hết
  Eat out: ăn ngoài

  F
  Face up to: đương đầu, đối mặt
  Fall back on: trông cậy , dựa vào . .
  Fall in with: mê cái gì (fall in love with sb: yêu ai đó say đắm ).
  Fall behind: chậm hơn so với dự định, rớt lại phía sau
  Fall through: = put off, cancel
  Fall off: giảm dần
  Fall down: thất bại
  Fell up to: cảm thấy đủ sức làm gì . .. .
  Fill in: điền vào
  Fill up with: đổ đầy
  Fill out: điền hết, điền sạch
  Fill in for: đại diện, thay thế
  Find out: tìm ra

  G
  Get through to sb: liên lạc với ai
  Get through: hoàn tất (= accomplish ), vượt qua (= get over)
  Get into: đi vào, lên (xe)
  Get in: đến, trúng cử
  Get off: cởi bỏ, xuống xe , khởi hành . . . .
  Get out of = avoid
  Get down: đi xuống, ghi lại
  Get sb down: làm ai thất vọng . .
  Get down to doing: bắt đầu nghiêm túc làm việc gì . . .
  Get to doing: bắt tay vào làm việc gì . .
  Get round...(to doing): xoay sở, hoàn tất
  Get along / on with = come along/ on with
  Get sth across: làm cho cái gì được hiểu
  Get at = drive at
  Get back: trở lại
  Get up: ngủ dậy
  Get ahead: vượt trước ai
  Get away with: cuỗm theo cái gì .
  Get over: vượt qua.
  Get on one’s nerves: làm ai phát điên, chọc tức ai
  Give away: cho đi, tống đi, tiết lộ bí mật
  Give sth back: trả lại
  Give in: bỏ cuộc
  Give way to: nhượng bộ, đầu hàng (= give oneself up to): nhường chỗ cho ai
  Give up: từ bỏ
  Give out: phân phát , cạn kiệt
  Give off: toả ra, phát ra ( mùi hương, hương vị) .
  Go out: đi ra ngoài, lỗi thời
  Go out with: hẹn hò .
  Go through: kiểm tra , thực hiện công việc . . . .
  Go through with: kiên trì bền bỉ
  Go for: cố gắng giành được
  Go in for: = take part in
  Go with: phù hợp
  Go without: kiên nhẫn .
  Go off : nổi giận, nổ tung , thối rữa ( thức ăn ) . . . . . .
  Go off with = give away with: cuỗm theo .
  Go ahead: tiến lên .
  Go back on one‘s word: không giữ lời
  Go down with: mắc bệnh
  Go over: kiểm tra, xem xét kĩ lưỡng
  Go up: tãng, đi lên , vào đại học
  Go into: lâm vào
  Go away: cút đi , đi khỏi .
  Go round: đủ chia .
  Go on: tiếp tục . .
  Grow out of : lớn vượt khỏi
  Grow up: trưởng thành

  H
  Hand down to = pass on to: truyền lại ( cho thế hệ sau,,,,)
  Hand in: giao nộp ( bài, tội phạm )
  Hand back: giao lại
  Hand over: trao trả quyền lực
  Hand out: phân phát (= give out)
  Hang round: lảng vảng . .
  Hang on = hold on = hold off: cầm máy (điện thoại)
  Hang up (off): cúp máy
  Hang out: treo ra ngoài
  Hold on off = put off
  Hold on: cầm máy
  Hold back: kiềm chế
  Hold up: cản trở/ trấn lột
  J
  Jump at a chance /an opportunity: chộp lấy cơ hội
  Jump at a conclusion: vội kết luận
  Jump at an order: vội vàng nhận lời
  Jump for joy: nhảy lên vì sung sướng
  Jump into (out of): nhảy vào (ra)

  K
  Keep away from = keep off: tránh xa
  Keep out of: ngăn cản .
  Keep sb back from: ngăn cản ai không làm gì .
  Keep sb from = stop sb from
  Keep sb together: gắn bó
  Keep up: giữ lại, duy trì
  Keep up with: theo kịp ai
  Keep on = keep V-ing: cứ tiếp tục làm gì
  Knock down = pull down: kéo đổ, sụp đổ, san bằng
  Knock out: hạ gục ai