một số đề thi KTVM (07-09)

hieucka_k135/5/11

 1. hieucka_k13

  hieucka_k13 New Member

  Bài viết:
  69
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  9/3/11
  DỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ (năm 2007 Thời gian: 90')

  CÂU 1 : Lựa chọn câu trả lời đúng nhất và giải thích, vẽ ĐT minh họa.
  1. Trong nền kinh tế mở, vốn luân chuyển tự do, chế độ tỷ giá hối đoái cố định, khi NHTW bán trái phiếu trên thị trường mở, có thể :
  a.Làm nền KT rơi vào suy thoái
  b.Kích thích nền kinh tế tăng trưởng
  c.Nguy cơ làm gia tăng lạm phát trong nền kinh tế
  d.Cả b và c đúng
  e.Ko câu nào đúng
  2. Khi dân chúng nắm giữ ít tiền mặt hơn có thể dẫn đến :
  a. Lãi suất giảm và tổng cầu tăng
  b. Giá cả tăng và sản lượng tăng
  c. Giá cả giảm và sản lượng giảm
  d. cả a, b đúng
  3. Khi xu hướng nhập khẩu cận biên tăng, có thể dẫn đến :
  a. Tổng cầu giảm và giá cả giảm
  b. Sản lượng giảm và gia tăng thất nghiệp
  c. Cầu tiền giảm và gia tăng thất nghiệp
  d. Cả a và b
  e. Cả a, b, c
  4.Khi chính phủ tăng chi tiêu, có thể dẫn đến :
  a. Giá cả tăng và thất nghiệp giảm
  b. Giá cả giảm và thất nghiệp tăng
  c. Giá cả tăng và thất nghiệp tăng
  d. Giá cả giảm và thất nghiệp giảm
  CÂU 2 : Với nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát, NHNN VN quyết định giảm cung tiền. NHNN VN áp dụng những biện pháp nào để có thể giảm cung tiền và sử dụng các mô hình thích hợp để giải thích tác động của chính sách này đến mục tiêu kiềm chế lạm phát của Chính phủ.
  CÂU 3 : Cho các thông số :
  C = 180+ 0,75Yd ; EX = 111,5 ; T= 40+ O,2Y ; G= 89
  IM= 0,4Y ; I= 129,5 - 8i ; MD= 0,4Y - 8i ; MS= 240 ; P=2
  1. Viết phương trình đường IS , LM. Tính lãi suất và sản lượng cân bằng và biểu diễn trên đồ thị.
  2. Khi Chính phủ tăng chi tiêu thêm 24, Sản lượng và lãi suất thay đổi như thế nào? Biểu diễn sự thay đổi này trên đồ thị. Tính quy mô thoái lui đầu tư. Để triệt tiêu hiện tượng thoái kui đầu tư, Chính phủ cần thay đổi mức cung ứng tiền là bao nhiêu?
  3. Nếu Chính phủ ko tăng chi tiêu, nhưng để kiềm chế lạm phát, NHTW bán 6 tỷ đồng trái phiếu trên thị trường mở, lãi suất và sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào? ( biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10%, trong điều kiện nền KT ko dò dỉ tiền và các NHTM ko dự trữ dôi thêm )

  Đề thi Kinh Tế Vĩ Mô(15/11/2009)
  Câu I: Xác định những câu sau đúng hay sai và giải thích ngắn gọn:
  a. Dùng chính sách tiền tệ lỏng để điều tiết nền kinh tế, sẽ có nguy cơ xảy ra lạm phát.
  b. Giảm thuế thu nhập làm tăng tiêu dùng cá nhân,tăng tổng cầu và giảm giá cả.
  c. Khi Chính Phủ tăng thuế và giảm cung tiền chúng ta có thể dự tính AD giảm còn lãi suất có thể tăng, giảm hoặc không đổi.
  d. Một chính sách tiền tệ chặt trong nền kinh tế mở có thể dẫn tới sự thâm hụt trong cán cân thương mại và có thặng dư trong tài khoản vốn.
  Câu II:
  Thực hiện chính sách kích cầu của chính phủ, ngành thuế đã tập trung xử lý việc giảm thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2009.
  Vận dụng mô hình IS - LM để chỉ ra những tác động tích cực và tiêu cực của chính sách này đến nền kinh tế Việt Nam.
  Câu III: Bài tập
  Cho các thông số:
  C=140+0,75.Yd EX=211,5 T=40+0,2Y I=129,5-12,8i
  G=189 IM=0,4.Y MD=0,4Y-17,6i MS=400 P=2
  Yêu cầu:
  1. Viết phương trình đường IS và LM. Tính lãi suất và sản lượng cân bằng và biểu diễn trên đồ thị.
  2. Khi Chính phủ tăng chi tiêu lên 60, Sản lượng và lãi suất cân bằng thay đổi như thế nào? Biểu diễn sự thay đổi này trên đồ thị. Tính quy mô thoái lui đầu tư. Để triệt tiêu hiện tượng thoái lui đầu tư, NHTW cần thay đổi mức cung tiền là bao nhiêu?
  3. Nếu Chính Phủ không tăng chi tiêu, nhưng cầu tiền trở nên hoàn toàn không nhạy cảm với lãi suất. Lãi suất và sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào? Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, chính phủ quyết định thực hiện chính sách tài khóa theo hướng mở rộng, anh (chị) cho nhận xét về quyết định này của Chính Phủ.

  Đề thi KT Vĩ Mô đợt 2, K10 (17/6/2008)

  Câu 1 : Bình luận đúng, sai; giải thích & vẽ đồ thì minh họa
  1. Trong nền KT mở, vốn luân chuyển tự do, khi cục dự trữ liên bang Mỹ quyết định giảm lãi suất sẽ làm cho nền KT VN rơi vào tình trạng suy thoái (giả định VN duy trì chế độ tỷ giá hối đoái cố định)
  2. GIảm thuế thu nhập làm tăng tiêu dùng cá nhân, tăng tổng cầu & giảm giá cả
  3. NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ làm giảm tổng cầu & giá cả
  4. Khi cầu tiền hoàn toàn nhạy cảm với lãi suất, chính sách tài khóa tỏ ra bất lực

  Câu 2:
  Cục dự trữ liên bang Mỹ FED vừa thông báo sẽ đưa ra lưu thông thêm 60 tỷ trong thảng/2008 nhằm đối phó với cuộc suy thoái KT. Tính từ tháng 12/2007 đến nay, FED đã 6 lần bơm tiền cho hệ thống ngân hàng qua hình thức cho các nhà băng vay ngắn hạn tổng giá trị 160 tỷ ÚD
  Vận dụng lý thuyết KTVM để phân tích quyết định này của FED trong nỗ lực nhằm chống suy thoái KT của Mỹ. Minh họa trên các đồ thị thích hợp.

  Câu 3;
  Trong nền KT mở, biết
  C= 235 + 0.8 Yd
  I=350
  Ex= 290
  Im= 0.22Y
  G= 450
  Thuế được thu bằng 10% thu nhập
  Sản lượng tiềm năng Y*=2850
  1. Xây dựng hàm tổng cầu & biểu diễn trên ĐT đường 45 độ
  Tính sản lượng CB, cán cân ngân sách & cán cân TM
  2. Nếu CP thu thêm thuế tự ssinhj là 10.5 và tăng tỷ lệ đánh thuế lên 20% tức là hàm thuế trở thành T=10.5 +0.2Y
  Hãy XD hàm tổng cầu mới, SL cân bằng & cán cân NS thay đổi ntn ? Thể hiện sự thay đổi của hàm tổng cầu trong dồ thị
  3. Việc thực hiện CS trên ảnh hưởng ra sao đến lãi suất, giá cả và thất nghiệp trong nền KT? Nếu CP muốn thực hiện mục tiêu Y=Y*, thì chính sách thay đổi thuế như trên có hợp lí ko? Theo anh (hay chị) các giải pháp hợp lý ở đây là gì ?

  Đề thi KTVM K10 (04/06/08)
  câu 1: Những câu bình luận sau đúng or sai ? Giải thích , vẽ đồ thị minh họa
  1.Tổng cầu và lãi suất tăng khi giá xăng dầu tăng mạnh.
  2. Khi chính phủ tăng chi tiêu sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng có nguy cơ làm giảm đầu tư tư nhân .
  3. Khi xu hướng tiêu dùng cận biên giảm , sẽ góp phần làm giảm thất nghiệp trong nền kinh tế.
  4. trong nền kinh tế mở vốn luân chuyển hoàn hảo , chế độ TGHĐ thả nổi . khi NH Nhà nước bán trái phiếu trên thị trường mở có nguy cơ làm xấu đi cán cân thương mại .
  câu 2:
  Với mục tiêu kiềm chế lạm phát , ngày 16/1/2008 NH Nhà Nước VN quyết định tăng thêm 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các loại tiền gửi. Theo đó , đối với tiền VND ko kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng tăng từ 10% lên 11%. Dối với loại có kỳ hạn trên 12 tháng tăng từ 4& lên 5%.
  Anh hay chị hãy phân tích quyết định này của NHNN đối với việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát của chính phủ . Minh họa bằng các đồ thị thích hợp
  câu 3:
  Thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ đc cho bởi các thông số
  C= 210+0,75Yd *** I=380 - 8i *** G=436*** Ex= 117 *** MPM= 0,4***
  T= 0,2Y + 20 *** MD=0,3Y - 12i *** MS= 1800 *** P= 6
  Yêu cầu :
  1. Viết phương trình đường IS và LM .Xác định mức lãi sất và thu nhập cân bằng.
  2. Nếu chính phủ tăng chi tiêu thêm 32. Lãi suất và sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào ? Tính quy mô thoái lưu đầu tư ? Tính khối lượng tiêng mag NHTW cần tăng thêm để triệt tiêu hiện tượng thoái lưu đầu tư .
  3. Néu chính phủ ko tăng chi tiêu , nhưng để kiềm chế lạm phát , NHTW bán 20tyr đồng trái phiếu trên thị trường mở , lãi suất và sản lượng cân bằng thay đổi như thế nào? (biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 10% , trong đk nền kinh tế ko dò rỉ tiền và các NHTM ko dự trữ dôi thêm )
   
  3 Peoples like this
 2. lucifer

  lucifer Member

  Bài viết:
  48
  Đã được thích:
  16
  Điểm thành tích:
  8
  Tham gia ngày
  21/3/11
  năm nay thi trắc nghiệm mà
   
 3. thoomr

  thoomr Member

  Bài viết:
  41
  Đã được thích:
  8
  Điểm thành tích:
  8
  Tham gia ngày
  15/3/11
  tự luận chứ
   
 4. Việt Hà

  Việt Hà New Member

  Bài viết:
  968
  Đã được thích:
  484
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  7/3/11
  Vi mô mới trắc nghiệm, còn vĩ mô vẫn tự luận mà ;)
   
 5. nguyenhanhu

  nguyenhanhu Active Member

  Bài viết:
  196
  Đã được thích:
  27
  Điểm thành tích:
  28
  Tham gia ngày
  15/3/11
  đúng rồi vi mô mới trắc nghiêm còn vĩ mô vẫn tự luận đều. Bạn nào có đề trắc nghiệm vi mô post lên hộ mik cái!!!
   
 6. buiquanghiephvnh

  buiquanghiephvnh New Member

  Bài viết:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Tham gia ngày
  23/12/11
  đều phải giải thích cả các bác ạ,như nhau cả :(
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. thoái giảm đầu tư là gì

  ,
 2. thoái lui đầu tư trong kinh tế vĩ mô

  ,
 3. tính mức thoái giảm sản lượng như nào?

  ,
 4. hiện tượng thoái giảm đầu tư,
 5. khi nào xảy ra hiện tượng thoái lui đầu tư,
 6. làm thế nào để không có thoái giảm đầu tư,
 7. trong nền kt mơ vốn luân chuyển tự do chế độ tỷ giá hối đoái cố định khi nhtw giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ kích thichs nền kt,
 8. các phương pháp tính sản lượng cb nền kt,
 9. làm gì triệt để thoái lưu đầu tư,
 10. để không có hiện tượng thoái lưu đầu tư cần làm gỉ,
 11. hiện tượng thoái lui đầu tư là gì,
 12. hiện tượng thoái lui trong đầu tư là gì?,
 13. hiện tượng tháo lui trong đầu tư la gi,
 14. đề kinh tế vĩ mô tự luận vẽ đồ thị,
 15. tháo lui đầu tư là gì,
 16. làm thế nào để giảm lạm phát. vẽ đồ thi,
 17. dùng mô hình is lm để giải thích tác động của việc giảm thuế thu nhập cá nhân,
 18. Dân chúng có xu hướng thích dùng tiền mặt hơn trong thanh toán ảnh hưởng thế nào đối với thị trường tiền tệ?giải thích minh hoạ đồ thị