Một số thay đổi trong Incoterm 2010

tuantubeo29/3/11

 1. tuantubeo

  tuantubeo đã bị đuổi học >"

  Bài viết:
  34
  Đã được thích:
  105
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  4/3/11
  Incoterms là viết tắt của thuật ngữ International Commercial Terms (Những điều kiện thương mại quốc tế) và một điều kiện của incoterms được chọn, tạo thành điều khoản của hợp đồng mua bán.
  Những năm gần đây, Incoterms đã được sửa đổi trong khoảng thời gian 10 năm một lần. Việc sửa đổi này là cần thiết để đảm bảo rằng Incoterms phản ánh đúng thực tiễn thương mại hiện nay.Bản sửa đổi của năm 2000 đã giúp cho việc phát triển Incoterms 2010-có hiệu lực từ tháng 1, năm 2011.
  So với bản Incoterms 2000, thì Incoterms 2010 có một số thay đổi chính sau:
  *Hai điều kiện thương mại mới: DAP và DAT, thay thế cho DAF,DES,DEQ và DDU.
  Với thay đổi này thì số điều kiện thương mại trong Incoterms giảm từ 13 xuống 11, bằng việc thay thế 2 điều kiện không phân biệt phương thức vận tải-DAP (Delivered At Place ) và DAT (Delivered At Terminal-Giao tại bãi) cho 4 điều kiện, DAF,DES,DEQ và DDU.
  --DAP:
  -Điều kiện này có thể sử dụng với sự không phân biệt về phương thức vận tải,cũng như vận tải đa phương thức.
  -"Delivered at Place" nghĩa là người bán sẽ vận chuyển hàng tới khi nằm trong quyền đinh đoạt của người mua, trên phương tiện vận tải và sắp sàng để dỡ, tại địa điểm giao hàng được thỏa thuận sẵn. Người bán chịu tất cả rủi ro trên đường vận chuyển tới địa điểm giao hàng
  -DAP yêu cầu người bán thông quan xuất khẩu hàng hóa,nếu có.Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ phải thông quan nhập khẩu, trả bất cứ loại thuế nhập khẩu hay chịu thủ tục hải quan nào.Nếu các bên muốn người bán thông quan nhập khẩu, trả thuế NK và thực hiện các thủ tục hải quan, nên sử dụng điều kiện DDP.
  -DAP thay thế cho DES, DEQ, và DDU..
  --DAT
  -Điều kiện này có thể sử dụng với sự không phân biệt về phương thức vận tải,cũng như vận tải đa phương thức.
  -"Delivered at Terminal" nghĩa là người bán, vận chuyển hàng hóa đến khi, được dỡ xuống khỏi phương tiện, đặt vào quyền định đoạt của người mua, tại Kho Hàng chỉ định, cảng chỉ định, hay địa điểm giao hàng."Terminal" bao gồ bất cứ địa điểm,bến bãi nào, như cầu tàu, kho hàng,bãi container,nhà gà hay kho hàng không.Người bán chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mang hàng hóa tới, và dỡ hàng tại địa điểm giao hàng.
  -DAT thay thế cho DEQ, nhưng mở rộng hơn về địa điểm giao hàng.
  -DAT yêu cầu người bán thông quan xuất khẩu hàng hóa,nếu có.Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ phải thông quan nhập khẩu, trả bất cứ loại thuế nhập khẩu hay chịu thủ tục hải quan nào
  Điểm khác biệt cơ bản giữ DAP và DAT là với DAT, người bán có trách nhiệm dỡ hàng khỏi phương tiện.

  *Phân loại 11 điều kiện cơ sở giao hàng:
  11 điều kiện cơ sở giao hàng được chia làm 2 nhóm:

  Các điều kiện áp dụng cho bất cứ phương thức vận tải nào

  EXW EX WORKS
  FCA FREE CARRIER
  CPT CARRIAGE PAID TO
  CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
  DAT DELIVERED AT TERMINAL
  DAP DELIVERED AT PLACE
  DDP DELIVERED DUTY PAID
  --------------
  Các điều kiện áp dụng cho phương thức vận tải đường biển và đường thủy nội địa.

  FAS FREE ALONGSIDE SHIP
  FOB FREE ON BOARD
  CFR COST AND FREIGHT
  CIF COST INSURANCE AND FREIGHT

  Nguồn:
  Main features of the Incoterms® 2010 rules (http://www.iccwbo.org/Incoterms/index.html?id=40772)
  International Business Law Consortium-Incoterms 2010 (http://iblc.com/contact/upload/INCOTERMS2010.pdf)
   
  3 Peoples like this