Nhật ngữ ZEN - Tuyển sinh tiếng Nhật tháng 2/2012

sakurazen1/2/12

 1. sakurazen

  sakurazen Miss in action / Kill in action

  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  24/10/11
  CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG NHẬT KHAI GIẢNG THÁNG 01- 02/2012

  1. TIẾNG NHẬT SƠ CẤP : Tuần 3 buổi: Thứ 3,5,7 hoặc thứ 2,4,6 : 18: 00 ~ 19: 30
   A1: Từ bài 1
  Khai giảng: 10/01/2012(thứ 3) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
  Khai giảng:16/01/2012 (thứ 2) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
   A2: Từ bài 9
  Khai giảng: 30/01/2012 (thứ 2) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
  Khai giảng: 07/02/2012 (thứ 3) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
   A3: Từ bài 18
  Khai giảng: 31/01/2012(thứ 3) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
  Khai giảng: 10/02/2012 (thứ 6) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
   B1: Từ bài 26
  Khai giảng: 31/01/2012(thứ 3) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)
  Khai giảng: 10/02/2012 (thứ 6) (36 buổi × 1.5 tiếng = 54 tiếng)

  2. TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP SƠ CẤP: 100% GV Nhật – trợ giảng giáo viên Việt
  Thời gian tuần 3 buổi, thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7; 18:00~20:00
   A1~B3: Học từ trình độ A1 đến trình độ B3
  Khai giảng: 16/01/2012 (thứ 2) (36 buổi × 02tiếng = 72 tiếng)
  3. TIẾNG NHẬT DU HỌC: Tuần 5 buổi: Thứ 2 đến thứ 6;
  Sáng : 09: 00 ~ 11: 30 / Chiều: 14: 00 ~16:30
  Khai giảng : 16/1/2012 (Thứ 2) (80 buổi × 2.5 tiếng = 200 tiếng) ( Lớp A1)
  Khai giảng : 7/2/2012 (Thứ 3) (80buổi × 2.5 tiếng = 200 tiếng) ( Lớp A1)
  4. Lớp LTNLTN N2-N4: Tuần 3 buổi: Thứ 3,5,7 hoặc thứ 2,4,6 : 18: 00 ~ 20: 00
  Khai giảng lớp N2 : 02/01/2012 ( Thứ 2) ( 78buổi × 2 tiếng = 156 tiếng)
  Khai giảng lớp N2 nối tiếp Pre – N2 : 15/03/2012 ( Thứ 5) (36buổi × 2 tiếng = 72 tiếng)
  LIÊN HỆ:
  申し込み:1階、ZEN日本語コース;
  Tel: 04-37281501/62952291 Fax: 04-62583938 Website: www.zen-jsc.com.vn
  Email: info@zen-jsc.com.vn(ZEN) , phuongchi@zen-jsc.com.vn (日本語コース部)
  住所:114 – Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội