Nhờ hướng dẫn giải xác suất thống kê

ankhang19/6/15

 1. ankhang

  ankhang New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  19/6/15
  1. Chiều cao của thanh niên ở một địa phương là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 175 cm và độ lệch chuẩn là 4cm. Hãy xác định
  a. Tỷ lệ thanh niên địa phương trên có chiều cao trên 180 cm
  b. Tỷ lệ thanh niên địa phương trên có chiều cao từ 166 cm đến 177 cm
  c. Tính giá trị h, nếu biết rằng có 33% thanh niên địa phương trên có chiều cao dưới mức h?

  2. Một lô thuốc viên có trọng lượng trung bình của 1 viên thuốc là µ=180g và phương sai δ2=12,25 mg2
  a. Tìm trọng lượng Xo sao cho 20% viên thuốc thuộc lô thuốc trên có trọng lượng lớn hơn Xo?
  b. Tính tỷ lệ các viên thuốc thuộc lô thuốc trên có trọng lượng thuộc khoảng (µ; 1,07µ)
  c. Theo quy định, viên thuốc đúng tiêu chuẩn phải có trọng lượng xung quanh trọng lượng trung bình với sai số cho phép là 5% trọng lượng trung bình. Lẫy ngẫu nhiên 5000 viên thuốc trong lô hàng trên, có bao nhiêu viên thuốc đúng tiêu chuẩn?

  3. Có hai hộp thuốc, hộp I có 15 lọ thuốc trong đó có 5 lọ thuốc A và 10 lọ thuốc B; hộp II có 20 lọ thuốc trong đó có 7 lọ thuốc A và 13 loại thuốc B.
  a. Lẫy ngẫu nhiên 6 lọ thuốc ở hộp I, tính xác xuất có 3 lọ thuốc A, nhiều nhất 2 lọ thuốc B?
  b. Lẫy ngẫu nhiên 9 lọ thuốc ở hộp II, tính xác xuất có 5 lọ thuốc A, ít nhất 2 lọ thuốc B?
  c. Lẫy ngẫu nhiên từ hộp I ra 5 lọ thuốc và từ hộp II ra 10 lọ thuốc. tính xác xuất trong 15 lọ thuốc được lấy có 3 lọ thuốc A, ít nhất 2 lọ thuốc B.

  4. Trọng lượng (mg) của thuốc viên A có phân phối chuẩn với trọng lượng trung bình 250 mg và độ lệch chuẩn 10 mg, các viên thuốc A được đóng thành vĩ, mỗi vĩ 10 viên. Vĩ thuốc được gọi là đạt tiêu chuẩn nếu vĩ có trọng lượng từ 2485 mg đến 2555 mg. Lấy ngẫu nhiên 100 vĩ thuốc A.
  a. Tính tỷ lệ các vĩ thuốc A đạt tiêu chuẩn.
  b. Có 40 vĩ thuốc A đạt tiêu chuẩn.
  c. Tính xác suất có ít nhất 85 vĩ thuốc A đạt tiêu chuẩn.
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. chiều cao của thanh nhiên một địa phương có phân phối chuẩn với

  ,
 2. chiều cao của thanh niên ở một địa phương là biến nhẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 175cm và độ lệch chuẩn là 4cm. hãy xác định

  ,
 3. hộp a có 15 lọ

  ,
 4. Có 2 hộp thuốc. Hộp I có 15 lọ thuốc trong đó có 5 lọ thuốc A và 10 lọ