Những câu tiếng Anh có thể bạn thừa biết!

Thảo luận trong 'Khác' bắt đầu bởi Jeremy.K.Black, 6/9/15.

 1. Jeremy.K.Black New Member


  Hoc tieng Anh giao tiep là yếu tố quan trọng với nhiều người. Những câu sau có thể đã rất quen thuộc vứi bạn rồi. Thử đọc nhé!


  -Ở New York có bao nhiêu người? How many people are there in New York?
  -Hôm qua tôi mua một cái áo sơ mi. I bought a shirt yesterday.
  -Ngay bây giờ tôi không có thời gian. I don't have time right now.
  -Tôi cảm thấy khỏe. I feel good.
  -Tôi đã không ở đó. I haven't been there.
  -Tôi cần thay quần áo. I need to change clothes.
  - Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ. I think I need to see a doctor.
  -Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác. I thought he said something else.
  -Tôi ở trong thư viện. I was in the library.
  -Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng. I'd like the number for the Hilton Hotel please.
  -Tôi muốn đi mua sắm. I'd like to go shopping.
  -Tôi muốn nói chuyện với ông Smith, xin vui lòng. I'd like to speak to Mr. Smith please.
  -Tôi là một người Mỹ. I'm an American.
  -Tôi vui. I'm happy.
  -Tôi không chắc. I'm not sure.
  -John có đó không, xin vui lòng? (gọi điện thoại) Is John there please?
  -Đây có phải là chuyến xe buýt đi New York không? Is this the bus to New York?
  -Nó cách xa đây. It's far from here.
  -Nó của tôi. It's mine.
  -Tôi đã xem nó.= I've already seen it.
  -Tôi đã làm việc ở đó 5 năm.= I've worked there for five years.
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này