Những câu tiếng Anh có thể bạn thừa biết!

Jeremy.K.Black6/9/15

 1. Jeremy.K.Black

  Jeremy.K.Black New Member

  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  3
  Tham gia ngày
  24/7/15

  Hoc tieng Anh giao tiep là yếu tố quan trọng với nhiều người. Những câu sau có thể đã rất quen thuộc vứi bạn rồi. Thử đọc nhé!


  -Ở New York có bao nhiêu người? How many people are there in New York?
  -Hôm qua tôi mua một cái áo sơ mi. I bought a shirt yesterday.
  -Ngay bây giờ tôi không có thời gian. I don't have time right now.
  -Tôi cảm thấy khỏe. I feel good.
  -Tôi đã không ở đó. I haven't been there.
  -Tôi cần thay quần áo. I need to change clothes.
  - Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ. I think I need to see a doctor.
  -Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác. I thought he said something else.
  -Tôi ở trong thư viện. I was in the library.
  -Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng. I'd like the number for the Hilton Hotel please.
  -Tôi muốn đi mua sắm. I'd like to go shopping.
  -Tôi muốn nói chuyện với ông Smith, xin vui lòng. I'd like to speak to Mr. Smith please.
  -Tôi là một người Mỹ. I'm an American.
  -Tôi vui. I'm happy.
  -Tôi không chắc. I'm not sure.
  -John có đó không, xin vui lòng? (gọi điện thoại) Is John there please?
  -Đây có phải là chuyến xe buýt đi New York không? Is this the bus to New York?
  -Nó cách xa đây. It's far from here.
  -Nó của tôi. It's mine.
  -Tôi đã xem nó.= I've already seen it.
  -Tôi đã làm việc ở đó 5 năm.= I've worked there for five years.