Những câu tiếng Anh thường ngày

lo_ol1/2/13

 1. lo_ol

  lo_ol New Member

  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  15/11/12
  Say cheers! Cười lên nào ! (Khi chụp hình)
  Be good !
  Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)
  Bottom up!
  100% nào! (Khi…đối ẩm)
  Me? Not likely!
  Tôi hả? Không đời nào!
  Scratch one’s head:
  Nghĩ muốn nát óc
  Take it or leave it!
  Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!
  Hell with haggling!
  Thôi kệ nó!
  Mark my words!
  Nhớ lời tao đó!
  Bored to death!
  Chán chết![B]
  What a relief! [/B]
  [FONT=arial][B]Đỡ quá![/B][/FONT][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Enjoy your meal! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Ăn ngon miệng nhá![/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  It serves you right! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Đáng đời mày![/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  The more, the merrier! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Càng đông càng vui[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Beggars can’t be choosers! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Ăn mày còn đòi xôi gấc[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Boys will be boys! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Nó chỉ là trẻ con thôi mà![/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Good job!= well done! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Làm tốt lắm![/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Just for fun! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Cho vui thôi[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Try your best![/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B] Cố gắng lên[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Make some noise! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Sôi nổi lên nào![/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Congratulations! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Chúc mừng![/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Rain cats and dogs. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Mưa tầm tã[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Love me love my dog. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Always the same. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Trước sau như một[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Hit it off. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Tâm đầu ý hợp[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Hit or miss. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Được chăng hay chớ[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Add fuel to the fire. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Thêm dầu vào lửa[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  To eat well and can dress beautifully. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Ăn trắng mặc trơn[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]

  Don’t mention it! = You’re welcome = That’s all right! = Not at all. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Không có chi[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Just kidding. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Chỉ đùa thôi[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  No, not a bit. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Không chẳng có gì[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Nothing particular! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Không có gì đặc biệt cả[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  After you. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Bạn trước đi[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Have I got your word on that? [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không?[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  The same as usual! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Giống như mọi khi[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Almost! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Gần xong rồi[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  You‘ll have to step on it. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Bạn phải đi ngay[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  I’m in a hurry. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Tôi đang bận[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  What the hell is going on? [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Sorry for bothering! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Xin lỗi vì đã làm phiền[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Give me a certain time! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Cho mình thêm thời gian[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]

  It’s a kind of once-in-life! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Cơ hội ngàn năm có một[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Out of sight, out of mind! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Xa mặt cách lòng[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  The God knows! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Chúa mới biết được[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Women love through ears, while men love through eyes! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Poor you/me/him/her…![/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B] tội nghiệp bạn / tôi / hắn / nó quá[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Go along with you. = Go away! [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Cút đi[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  Let me see. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Để tôi xem đã / Để tôi suy nghĩ đã[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B]
  None your business. [/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#ff8c00][FONT=arial][B]Không phải việc của bạn[/B][/FONT][/COLOR][B][COLOR=#006400][FONT=arial][B].[/B][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]