Những hình thức xử phạt vi phạm hành chính về thuế

NtALaZy17/6/15

 1. NtALaZy

  NtALaZy New Member

  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  29/5/15
  Khi vi phạm Luật Thuế doanh nghiệp của bạn có thể bị xử phạt theo các hình thức
  sau đây:

  1. Phạt cảnh cáo
  Phạt cảnh cáo áp dụng đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế không nghiêm trọng,
  có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo.
  2. Phạt tiền
  a) Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế:
  Phạt tiền tối đa không quá 200 triệu đồng đối với người nộp thuế là tổ chức có
  hành vi vi phạm thủ tục thuế. Mức phạt tiền tối đa đối với người nộp thuế là cá

  nhân có hành vi vi phạm thủ tục thuế bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức theo
  quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.
  Mức phạt tiền quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 và Điều 9 Nghị định 129/2013/NĐCP

  là mức phạt tiền áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức, đối với cá nhân
  bằng 1/2 mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình
  áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.
  Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm thủ tục thuế là
  mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó; Đối với
  hành vi vi phạm thủ tục thuế thì mỗi tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ được tính
  tăng hoặc giảm 20% mức phạt trung bình của khung phạt tiền.
  Khi xác định mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng
  nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì xem xét giảm trừ tình tiết tăng nặng theo
  nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng. Sau khi
  giảm trừ theo nguyên tắc trên, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể
  giảm xuống, nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung phạt tiền, nếu
  có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá
  mức tối đa của khung phạt tiền.
  b) Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền
  thuế được hoàn: Phạt 20% số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn đối với hành
  vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, áp
  dụng đối với người nộp thuế là tổ chức và cá nhân.
  c) Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế: Phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn,
  gian lận. Mức phạt tiền quy định tại Điều 11 Nghị định 129/2013/NĐ-CP là mức
  phạt tiền áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức, mức phạt tiền đối với cá nhân
  bằng 1/2 mức phạt áp dụng đối với tổ chức.
  d) Phạt tiền tương ứng với số tiền không trích vào tài khoản của ngân sách nhà
  nước đối với hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 12 Nghị định 129/2013/NĐCP

  Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về dich vu ke toan GDT:
  http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/