Phân loại thị trường trong bài báo cáo thực tập marketing

ngokbuon9/10/16

 1. ngokbuon

  ngokbuon Member

  Bài viết:
  105
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Tham gia ngày
  13/3/14
  Báo cáo thực tập xin chia sẻ tới các bạn tài liệu tham khảo là Phân loại thị trường xây dựng trong bài báo cáo thực tập marketing để các bạn viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

  Phân loại thị trường xây dựng là việc phân chia hoạt động trao đổi theo những tiêu thức phân chia hoạt động trao đổi theo những tiêu thức khác nhau, hay được phân chia trên cơ sở xem xét, phân chia thị trường theo các góc độ khác nhau, khác quan.

  Mục đích và tác dụng của việc phân loại thị trường là để phục vụ cho công tác Marketing trong các doanh nghiệp xây dựng trong việc thâm nhập thị trường mới.

  Đối với thị trường xây dựng ta có thể phân loại theo những tiêu thức sau:

  - Phân loại thị trường xây dựng theo địa lý:

  + Thị trường xây dựng trong nước (thị trường dân tộc).

  + Thị trường xây dựng ngoài nước (thị trường thế giới).

  + Thị trường xây dựng khu vực, từng vùng lãnh thổ.

  + Thị trường xây dựng thành thị, nông thôn...

  - Phân loại thị trường xây dựng theo sản phẩm:

  + Thị trường tư vấn, khảo sát thiết kế.

  + Thị trường xây dựng công trình công nghiệp.

  + Thị trường xây dựng nhà ở và công trình dân dụng.

  + Thị trường xây dựng công trình thuỷ lợi.

  + Thị trường xây dựng công trình giao thông...

  - Phân loại thị trường theo mức độ cạnh tranh:

  + Thị trường cạnh tranh hoàn hảo.

  + Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.

  + Thị trường độc quyền.

  - Phân loại thị trường theo quan điểm hệ thống:

  + Thị trường đầu vào.

  + Thị trường đầu ra.

  - Phân loại thị trường xây dựng theo các yếu tố sản xuất:

  + Thị trường nguyên vật liệu và cấu kiện xây dựng.

  + Thị trường lao động cho xây dựng.

  + Thị trường máy xây dựng...

  - Phân loại thị trường xây dựng theo các quan hệ sở hữu:

  + Thị trường xây dựng các công trình thuộc sở hữu Nhà nước.

  + Thị trường xây dựng các công trình thuộc sở hữu ngoài Nhà nước.

  - Phân loại thị trường xây dựng theo nguồn vốn đầu tư:

  + Thị trường xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh.

  + Thị trường xây dựng các công trình sử dụng vốn viện trợ, vốn hợp tác liên doanh với nước ngoài, vốn do các doanh nghiệp Nhà nước tự huy động...

  - Phân loại thị trường xây dựng theo phương thức giao nhận thầu:

  + Thị trường xây dựng do chỉ định thầu.

  + Thị trường xây dựng do đấu thầu.

  Các cách phân loại trên đây sẽ giúp cho các doanh nghiệp nhận dạng thị trường xây dựng được tốt hơn, tuỳ theo mục đích sử dụng mà vận dụng cách phân loại nào cho phù hợp của bài báo cáo thực tập xuất nhập khẩu

  Với mục đích nghiên cứu và vận dụng Marketing thì cách phân loại thị trường xây dựng phù hợp và có ý nghĩa quan trọng là phân loại theo địa lý, theo sản phẩm, theo mức độ cạnh tranh, theo nguồn vốn và theo phương thức giao nhận thầu.

  Hiện nay ở nước ta thị trường xây dựng có nhu cầu lớn nhất là: thị trường xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và đặc biệt được chú trọng đầu tư là các công trình giao thông. Các công trình này được thực hiện bằng vốn ngân sác Nhà nước, vốn tài trợ của các tổ chức tài chính quốc tế như vốn vay ODA, OECF, ADB... của bài báo cáo thực tập kế toán
   

Chia sẻ trang này

Share