Phép tỉnh lược - Astractions

TiengAnh.com.vn27/10/11

 1. TiengAnh.com.vn

  TiengAnh.com.vn Miss in action / Kill in action

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  53
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  14/5/11
  *
  Trong các hội thoại thường ngày, các trợ động từ thường được tỉnh lược. Nhưng trong văn viết, việc dung tỉnh lược nên được hạn chế.
  .
  Dưới đây là các thể tĩh lược chính trong tiếng Anh.

  1. Pronoun + Auxiliary or Defective/Modal Verbs (Đại danh từ + trợ động từ)

  I've = I have We've = we have You've = you have I'd = I had , I would He'd = he had, he would I'm = I am He's = he is , he has We're = we are You're = you are It's = it is 'twas = it was That's = that is There's = there is I'll = I will, shall 'twill = it will Let's = let us

  2. Auxiliary or Defective + Negative (Trợ động từ + Not)

  - To be :

  Isn't = is not Wasn't = was not Weren't = were not

  - To have :

  Haven't = have not Hasn't = has not

  - To do :

  Don't = do not Doesn't = does not

  Didn't = did not

  - Can:

  Can't = can not Couldn't = could not

  - Will:

  Won't = will not Wouldn't = would not

  - Shall :

  Shan't = shan not Shouldn't = should not

  - Must:

  Mustn't = must not

  3. Cách dịch câu "PHẢI KHÔNG"/ Câu hỏi đuôi (Tag Questions)

  Với Câu hỏi "phải không" ta phải nhớ các luật sau đây:

  1/ Thể tỉnh lược thường dược dung cho câu hỏi "phải không? - hỏi đuôi".

  Ví dụ:

  You love me, don't you?

  You don't love me, do you?

  2/ Nếu phần thứ nhất (chính) là thể phủ định , câu hỏi sẽ là khẳng định.

  Ví dụ:

  John doesn't learn English, does he?

  3/ Nếu phần thứ nhất (chính) là thể khẳng định câu hỏi sẽ là phủ định.

  Ví dụ:

  John learns English, doesn't he?

  4/ Nếu chủ từ của động từ ở phần thứ nhất (chính) là danh từ , ta phải dùng đại từ danh tự thay nó ở câu hỏi.

  Ví dụ:

  John learns English, doesn't he?

  Hoa met her last night, didn't she?
   
  1 People like this