Quy định chung về việc quản lý thuế

NtALaZy3/6/15

 1. NtALaZy

  NtALaZy New Member

  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  29/5/15
  Dịch vụ kế toán GDT chia sẻ đến các bạn những quy định chung về việc quản lý
  thuế. Mong rằng những chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn.
  Đối tượng áp dụng
  1. Người nộp thuế bao gồm:
  Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác
  thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
  Tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

  Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;
  Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế;
  2. Cơ quan thuế gồm: Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế;
  3. Công chức thuế;
  4. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện pháp
  luật về thuế
  Thời hạn nộp thuế.
  Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn vào ngân sách nhà
  nước.
  Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
  đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông
  báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  khác.
  Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh nghĩa
  vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc
  mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày
  cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
  Trường hợp tiền thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước được thực
  hiện theo hình thức ghi thu ngân sách nhà nước thì thời hạn nộp thuế là thời hạn cơ
  quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện ghi thu ngân sách nhà nước.
  Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp
  ngân sách nhà nước.
  Người nộp thuế thực hiện nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước bằng
  đồng Việt Nam, trừ trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của
  pháp luật.
  Trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ nhưng được cơ
  quan có thẩm quyền cho phép nộp thuế bằng đồng Việt Nam thì người nộp thuế và
  cơ quan quản lý thuế căn cứ số tiền Việt Nam Đồng trên chứng từ nộp tiền vào
  ngân sách nhà nước và tỷ giá quy định tại Khoản này để quy đổi thành số tiền bằng
  ngoại tệ để thanh toán cho khoản nghĩa vụ phải nộp bằng ngoại tệ, cụ thể như sau:
  Trường hợp nộp tiền tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà
  nước thì áp dụng tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi
  người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách
  nhà nước.
  Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy
  đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ
  Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng
  dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:
  - Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng
  thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.
  - Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng
  thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch
  thanh toán ngoại tệ.
  - Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông
  tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.
  Địa điểm nộp thuế
  Người nộp thuế thực hiện nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, vào ngân sách
  nhà nước
  Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo
  quy định của pháp luật.
  Tại Kho bạc Nhà nước;
  Tại cơ quan thuế quản lý thu thuế;
  Thông qua tổ chức được cơ quan thuế uỷ nhiệm thu thuế;
  Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của
  pháp luật, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế quản lý thu thuế, tổ chức được cơ quan
  thuế ủy nhiệm thu thuế (gọi chung là cơ quan, tổ chức thu tiền thuế) có trách nhiệm
  bố trí địa điểm, phương tiện, cán bộ, công chức, nhân viên thu tiền thuế bảo đảm
  thuận lợi cho người nộp thuế nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt kịp thời vào
  ngân sách nhà nước.
  Xác định ngày đã nộp thuế
  Đối với nộp thuế bằng tiền mặt, chuyển khoản: Ngày nộp tiền thuế là ngày cơ
  quan, tổ chức thu tiền thuế xác nhận, ký, đóng dấu trên chứng từ nộp thuế của
  người nộp thuế.
  Đối với nộp thuế bằng các hình thức giao dịch điện tử: Ngày nộp tiền thuế là
  ngày người nộp thuế thực hiện giao dịch trích tài khoản của mình tại ngân hàng, tổ
  chức tín dụng để nộp thuế và được hệ thống thanh toán của ngân hàng, tổ chức tín
  dụng phục vụ người nộp thuế (CoreBanking) xác nhận giao dịch nộp thuế đã thành
  công.
  Cơ quan thuế thực hiện bù trừ trong trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền
  thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa vừa có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền
  phạt còn nợ trên Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước
  mẫu số 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/Tt-BTC
  Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm!