Quy định mới về mức lương tối thiểu năm 2015

NTA.Lazy13/6/15

 1. NTA.Lazy

  NTA.Lazy New Member

  Bài viết:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  17/4/15
  Từ ngày 01/01/2015, quy định về tiền lương có nhiều thay đổi. Cụ thể như sau:
  1. Tăng mức lương tối thiểu vùng
  Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã,
  tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo
  hợp đồng lao động. Cụ thể như sau:
  3.100.000 đồng/tháng đối với vùng I.
  2.750.000 đồng/tháng đối với vùng II.
  2.400.000 đồng/tháng đối với vùng III.
  2.150.000 đồng/tháng đối với vùng IV.
  Nội dung này được quy định tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP.
  Quy định mới về mức lương tối thiểu năm 2015
  2. Tăng 8% lương cho đối tượng có thu nhập thấp
  Thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối
  với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở
  xuống) từ ngày 01/01/2015.
  Nội dung này được quy định tại Nghị quyết 78/2014/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm
  2015 của Quốc hội.
  Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và
  người lao động (trừ đối tượng được điều chỉnh tăng 8% lương từ 01/01/2015) làm việc trong các
  cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội có tính
  chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành
  phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang là 1.150.000
  đồng/tháng.
  Nội dung này được quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP và Thông tư 07/2013/TT-BNV
  hướng dẫn thực hiện Nghị định 66.
  3. Lương đối với người giúp việc gia đình
  Theo Nghị định27/2014/NĐ-CP mức lương này áp dụng đối với người lao động giúp việc gia
  đình theo quy định tại khoản 1 Điều 179Bộ luật Lao động 2012 và không thấp hơn mức lương tối
  thiểu vùng.
  Như vậy, mức lương đối với người giúp việc gia đình cũng phải thay đổi theo mức lương tối
  thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2015.
  4. Lương tối thiểu ngành
  Theo Bộ luật Lao động 2012, mức lương tối thiểu ngành được xác định thông qua thương lượng
  tập thể ngành, được ghi trong thỏa ước lao động tập thể ngành và mức lương này không thấp hơn
  mức lương tối thiểu vùng.
  Như vậy, từ ngày 01/01/2015 mức lương tối thiểu ngành cũng được điều chỉnh cho phù hợp với
  mức lương tối thiểu vùng mới.
  Dịch vụ kế toán GDT chuyên update những thông tin mới nhất về lĩnh vực kế toán, thuế,
  lương,… Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như:

  Dịch vụ kế toán thuế GDT Cảm ơn các bạn đã quan tâm! tìm hiểu dich vu ke toan của GDT
  http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/