QUY ĐỊNH :V/v thu học phí, lệ phí đối với người học tại Học viện Ngân hàng

heaven tad26/5/11

 1. heaven tad

  heaven tad New Member

  Bài viết:
  1,987
  Đã được thích:
  1,319
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  5/3/11
  Thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-Bộ GD&ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/CP/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí thuộc cơ sở giáo dục, thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân từ năm học 2010 - 2011, Giám đốc Học viện quy định như sau:

  1. Thu học phí, lệ phí.

  1.1. Thu học phí.

  - Học phí là khoản đóng góp của gia đình hoặc bản thân người học để cùng với Học viện đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động Giáo dục - Đào tạo.

  - Đối tượng thu học phí là tất cả những người đang theo học các hệ đào tạo dài hạn tại Học viện Ngân hàng (Hệ ngắn hạn và các hệ liên kết đào tạo Quốc tế có quy định riêng)

  - Mức thu học phí trong khung học phí do Chính phủ quy định, được Giám đốc Học viện công bố công khai và thông báo cho người học biết.

  - Người học nộp học phí tại phòng Tài chính-Kế toán của Học viện (Hoặc phòng Tài chính-Kế toán tại cơ sở đào tạo nơi sinh viên học tập) hoặc qua ngân hàng.

  - Đối với hệ đào tạo theo tín chỉ người học phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí chậm nhất khi kết thúc tuần thứ 9 của kỳ học chính, tuần thứ 2 của kỳ học phụ.

  Đối với hệ đào tạo theo niên chế ( Bao gồm các hệ đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và Sau đại học) người học phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí chậm nhất khi kết thúc tuần thứ 2 của đợt tập trung học hoặc kỳ học. Học phí học lại phải nộp ngay sau khi hoàn thành đăng ký khối lượng học tập.

  Trường hợp người học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nộp được học phí đúng hạn, gia đình người học phải có đơn trình bày (Có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan của người học đang làm việc) và phải cam kết thời hạn nộp.

  1.2.Thu lệ phí.

  - Đối với lệ phí nội trú: Người học phải nộp từ đầu học kỳ, chậm nhất sau 15 ngày phải hoàn thành thu nộp lệ phí. Trường hợp vi phạm phải xử lý theo quy định của quy chế sinh viên nội trú và xem xét đánh giá kết quả rèn luyện.

  - Đối với lệ phí thi lần 2 (Thi lại) : Đối với hệ đào tạo theo tín chỉ, người học phải hoàn thành nộp lệ phí trước khi thi. Trường hợp không nộp lệ phí sẽ không có tên trong danh sách dự thi.

  Đối với hệ đào tạo theo niên chế, người học phải hoàn thành nộp lệ phí chậm nhất khi kết thúc đợt thi. Trường hợp không nộp lệ phí dự thi sẽ không

  được công nhận kết quả thi.

  Các loại lệ phí khác thu theo quy định riêng

  2. Xử lý vi phạm.

  Những trường hợp người học không hoàn thành việc nộp học phí theo đúng thời hạn quy định sẽ không được dự học tất cả các học phần trong học kỳ, đợt tập trung.

  3. Tổ chức thực hiện.

  - Thủ trưởng các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện, tuỳ theo chức năng nhiệm vụ của mình phổ biến, quán triệt cho cán bộ, giáo viên trong đơn vị biết để triển khai thực hiện.

  - Các Phòng, Khoa có chức năng quản lý người học có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và đôn đốc người học thuộc phạm vi đơn vị quản lý nghiêm túc thực hiện quy định trên.

  - Phòng Tài chính-Kế toán tổ chức thu học phí cần linh hoạt, thuận tiện cho người học và có trách nhiệm triển khai hướng dẫn Phòng Tài chính-Kế toán các cơ sở đào tạo trực thuộc Học viện thực hiện quy định trên.

  - Phòng Đào tạo xoá tên trong danh sách học tập những sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo đúng thời hạn quy định và thông báo cho các Khoa, Bộ môn biết để in lại danh sách lớp học.

  Quy định trên thay thế cho quy định trước đây về việc thu học phí, lệ phí đối với người học và được bắt đầu thực hiện từ năm học 2011-2012.
   
 2. hon_moi_xa

  hon_moi_xa New Member

  Bài viết:
  105
  Đã được thích:
  47
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  26/4/11
  mẹ ơi hic hic
   
 3. Ohyeah

  Ohyeah New Member

  Bài viết:
  1,090
  Đã được thích:
  281
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  12/3/11
  không sợ hok có tiền nộp mà chỉ sợ quên thôi :-"