Quy định về chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát, đi lại ngày lễ, tết

NtALaZy11/6/15

 1. NtALaZy

  NtALaZy New Member

  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  29/5/15
  Chi phí cho nhân viên đi nghỉ mát có tính vào chi phí?

  Theo Nghị định 91/2014/NĐ-CP Quy định các Khoản chi phí cho nhân viên
  đi nghỉ mát, đi lại ngày lễ, tết, chi đám hiếu, hỷ, chi hỗ trợ điều trị tai nạn, ốm đau,
  thiên tai, dịch hoạ, học tập, chi khen thưởng con cái của người lao động, sẽ được
  cho vào chi phí hợp lý, cụ thể như sau:
  Kể từ ngà y 1/1/2014 Theo điề u 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngà y
  10/10/2014 của Bộ Tài chính.
  Các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm:
  - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh
  nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và
  gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến
  thức học tậptại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi
  thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có
  thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động
  và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
  tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính
  thuế”.
  - Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế được xác định bằng quỹ
  lương thực hiện trong năm chia 12 tháng.
  - Quỹ lương thực hiện trong năm được quy định tại tiết c, điểm 2.5, Khoản 2
  Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính:
  + Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm
  quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không
  bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm
  quyết toán thuế).
  + Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh
  nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.
  Ví dụ: Doanh nghiệp A năm 2014 có quỹ lương thực tế thực hiện là 12 tỷ
  đồng thì việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính
  thuế 2014 của doanh nghiệp như sau: (12.000.000.000 đồng : 12 tháng) =
  1.000.000.000 đồng.

  Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về GDT:
  http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. đi lại ngày lễ tết