Quy trình nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam

luan van24/5/13

 1. luan van

  luan van New Member

  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  3/4/13
  Phụ lục 1A. Yêu cầu cung cấp dịch vụ bao thanh toán. 5
  Phụ lục 1B. Phiếu cung cấp thông tin trong Bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua. 8
  Phụ lục 2A. Yêu cầu thẩm định bên mua (Chi nhánh lập) 10
  Phụ lục 2B. Yêu cầu chính thức cấp mức BĐRRTD bên NK (Chi nhánh lập) 11
  Phụ lục 2C. Thông báo yêu cầu thẩm định bên NK (BP đầu mối BTT lập) 12
  Phụ lục 2D. Thông báo yêu cầu chính thức cấp mức BĐRRTD bên NK (BP đầu mối BTT lập) 14
  Phụ lục 3A. Báo cáo đề xuất cung cấp dịch vụ BTT. 15
  Phụ lục 3B. Báo cáo đề xuất cung cấp dịch vụ BĐRRTD.. 17
  Phụ lục 4A. Thông báo kết quả thẩm định bên NK (BP đầu mối BTT lập) 19
  Phụ lục 4B. Thông báo kết quả thẩm định bên NK (Chi nhánh lập) 20
  Phụ lục 4B. Thông báo kết quả thẩm định bên mua (BTT trong nước) 21
  Phụ lục 5A. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ BTT xuất khẩu. 22
  Phụ lục 5B. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ BTT trong nước. 30
  Phụ lục 6A. Thông báo cung cấp dịch vụ BTT xuất khẩu. 38
  Phụ lục 6B. Thông báo cung cấp dịch vụ bao thanh toán trong nước. 40
  Phụ lục 7. Thông báo tác nghiệp (tại Chi nhánh) 42
  Phụ lục 8. Giấy chuyển nhượng Khoản phải thu. 43
  Phụ lục 9. Biên bản giao nhận chứng từ. 44
  Phụ lục 10. Báo cáo kiểm tra chứng từ bao thanh toán. 45
  Phụ lục 11A. Thông báo chuyển nhượng khoản phải thu (BTT xuất khẩu) 46
  Phụ lục 11B. Thông báo chuyển nhượng khoản phải thu (BTT nhập khẩu) 47
  Phụ lục 11C. Thông báo chuyển nhượng khoản phải thu (trong nước) 48
  Phụ lục 12. Thông báo ứng trước. 49
  Phụ lục 13. Giấy nhận nợ. 50
  Phụ lục 14. Yêu cầu mở tài khoản ứng trước. 51
  Phụ lục 15A. Sao kê các khoản phải thu (báo cáo gửi bên xuất khẩu) 53
  Phụ lục 15B. Sao kê các khoản phải thu (báo cáo gửi bên bán) 54
  Phụ lục 16A. Báo cáo tình hình thực hiện BTT xuất khẩu. 55
  Phụ lục 16B. Báo cáo tình hình thực hiện BTT nhập khẩu. 56
  Phụ lục 16C. Báo cáo tình hình thực hiện BTT trong nước – Chi nhánh bên bán. 57
  Phụ lục 16D. Báo cáo tình hình thực hiện BTT trong nước – Chi nhánh bên mua. 58
  Phụ lục 17. Chấp nhận thanh toán. 59
  Phụ lục 18. Thông báo Khoản phải thu. 60
  Phụ lục 19. Thông báo khoản phải thu đến hạn thanh toán. 61
  Phụ lục 20. Thư thông báo gửi người mua (trong nước) 62
  Phụ lục 21A. Thông báo thanh toán gián tiếp (CN bên XK/CN bên bán/BP đầu mối lập) 63
  Phụ lục 22. Thông báo tranh chấp. 64
  Phụ lục 23A. Thông báo thu phí của ĐLBTTNK (BP đầu mối BTT gửi CN bên XK/bán) 65
  Phụ lục 23B. Thông báo thu phí (CN bên XK/bên bán gửi Bên XK/bên bán) 66
   

  Các file đính kèm: